Preskoči na glavno vsebino
RJAVI SRAKOPER - značilna vrsta ptice za črnuško okolje.
Njegova posebnost je, da kot redka vrsta ptice, gnezdi in živi v bogatem habitatu – Sračji dolini.  Je ujeda z markantno podobo – črno masko prek oči in živopisanim perjem v rjavo oranžnih barvi.

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

Začni iskanje
Domov
Urnik
Projekti
Jedilnik
Za starše
Za učence
Pogovorne ure
Spletne učilnice
Šolska knjižnica
Šolski koledar
Šolska publikacija
Angleščina
Eko dan
Novinarski krožek
Pevski zbor
  
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja > Povezave  

Povezave

Modify settings and columns
  
Pogled: 
UrejanjeOpombeFilter
 
OŠ Maks Pečar (Arnes)
Spletna stran na Arnesovem omrežju
 
Arnes
 
Ministrstvo za šolstvo
 
Najdi
 
Google
 
Zavod za šolstvo
 
Slovenski Office Online
Brezplačne vsebine in izobraževanje v slovenščini za uporabnike programov zbirke Microsoft Office
 
Bralna značka
Društvo Bralna značka Slovenije
 
Šolski koledar za osnovne šole
Koledar za osnovne šole je urejen s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 61/05). S tem pravilnikom se urejajo vpis otrok, razporeditev pouka, pouka prosti dnevi in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, prav tako pa tudi roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.
 
Wikipedia, Maks Pečar
 
Društvo tabornikov Rod Heroj Vitez
Črnuški taborniki
 
Kvarkadabra - Časopis za tolmačenje znanosti
Ste se kdaj vprašali, kako je nastalo vesolje, ali je mogoče potovati skozi čas, kako deluje sluh, kako nastane strela, od kod energija za plimske elektrarne? Ste kdaj to celo koga vprašali ali brali o tem, pa odgovora vseeno niste našli ali pa ste ga in ga niste najbolje razumeli? Odgovor na vsa ta in še marsikatera druga vprašanja se glasi Kvarkadabra!
 
Župca - Spletni časopis za mlade
Župcina stran je namenjena izključno mladoletnim osebam, takole približno do petnajstega leta starosti.
Odrasli smejo vstopati samo v spremstvu mlajših od petnajst let!
No, prav, tu in tam lahko pokukajo, kaj se tu dogaja, ampak ne prevečkrat.
Torej, če si mulc ali mula in še nimaš 15 let, smeš dalje. (Vstop dovoljen tudi navadnim fantom in dekletom, ne le trmastim mulam in mulcem.) Pobrskaj po hiši strahov, kjer stanujem in odkril boš marsikaj zanimivega.
 
www.ToSemJaz.net
Si v težavah? Potrebuješ informacije? Za nasvet lahko vprašaš strokovnjake. Anonimno in brezplačno. Na tvoja vprašanja odgovarjajo zdravniki, psihologi in socialni delavci.
 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Dejavnosti Centra šolskih in obšolskih dejavnosti so:
1. izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi ter so del programa osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednje- in visokošolskega izobraževanja;
2. nudenje bivanja in prehrane, učnih ter športnih sredstev in objektov, pa tudi storitev pedagoškega in drugega strokovnega osebja za izvedbo dejavnosti iz prejšnje točke ter naravoslovnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti;
3. izvajanje stalnih projektov vključevanja mladih v raziskovalno delo, kot so tabori, poletne šole, mladinske raziskovalne skupine in podobno v obliki seminarjev, ekskurzij in predavanj;
4. dejavnost dijaških domov;
5. sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter vključevanje v združenja in mednarodne ustanove;
6. svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti iz prejšnjih alinej ter izvoz in uvoz blaga in storitev v okviru dejavnosti;
7. nudenje bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet.
 
Glasbena šola
Glasbena šola Franca Šturma je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem na Celovški cesti 98 v Ljubljani. V svojem sestavu ima matično šolo z dislocirano enoto in šest podružnic, ki se nahajajo na območju nekdanjih dveh ljubljanskih občin Šiška in Bežigrad.
 
Slovenski šolski muzej
V muzeju je na ogled stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja do 1991. Vsako leto je pripravljenih več tematskih razstav s področja šole in šolske zgodovine, vsako razstavo pa spremljajo tudi bogati razstavni katalogi (doslej 86). Na ogled je tudi posebej prirejena učilnica iz konca 19. stoletja. Slovenski šolski muzej izdaja strokovno revijo Šolska kronika - zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje (samostojno od leta 1992), edino slovensko revijo, ki se ukvarja z zgodovino in tradicijami slovenskih učiteljev, učiteljskih društev ter s slovenskim šolstvom nasploh.
 
Otroška nogometna šola Ljubljana
Preberi kdo na šoli sodeluje pri Otroški nogometni šoli Ljubljana.
 
Črnuška šola karateja in tai chi chuana
Družba DOJO Ančnik & co., d.n.o. je bila ustanovljena leta 1992. Predstavlja šolo karateja in tai chi chuana ter tako novo obliko organizirane vadbe karateja v Črnučah, katere začetki segajo v leto 1978.
Glavni trener naše šole je Tone Ančnik, mojster karateja (6. dan) in tai chi chuana. V svoji karieri se je dokazoval kot uspešen športnik, kasneje pa kot trener, predavatelj ter funkcionar v različnih karate zvezah. Izkušnje ima tudi z delom s pripadniki specialne enote Slovenske vojske 'Moris'. Na podlagi svojega obsežnega znanja je strokovnjak za mnoge vsebine, vezane na borilne veščine, od vzgoje in izobraževanja do športa in samoobrambe.
V šoli se ukvarjamo s preučevanjem in poučevanjem vzhodnjaških borilnih veščin. Pri svojem delu si prizadevamo za povečevanje zanimanja mladih za borilne športe daljnega vzhoda, še posebej za »japonski« karate in »kitajski« tai chi chuan.
Vsi, ki obiskujejo naše vadbene programe, so deležni kakovostne vadbe. Vadijo pod vodstvom vrhunsko usposobljenih trenerjev oz. inštruktorjev, ki so jim vselej pripravljeni pomagati pri uresničevanju njihovih sanj kot so pot do mojstra, vrhunski šport, postavljanje veščine za življenjsko vodilo in nenazadnje še druženje in rekreacija.
V naših programih lahko vsakdo najde svoj prostor. Vadite lahko skupaj z nosilci medalj s svetovnih in evropskih prvenstev, s slovenskimi reprezentanti in, kar je najvažnejše, tudi s svojimi vrstniki in prijatelji. V vse to se lahko prepričate.
 
Vesela šola in Cici Vesela šola
Spletno mesto založbe Mladinska knjiga, ki organizira tekmovanja Vesele šole
 
Prireditve za otroke v Ljubljani
Koledar prireditev za otroke v mestni občini Ljubljana.
 
Šport mladih
Spletno mesto Šport mladih je namenjeno vsem, ki jih zanimajo športne aktivnosti otrok in mladine v Sloveniji. Predstavljajo športne programe za vse starosti, objavljajo napovedi in izide šolskih športnih tekmovanj in množičnih športnih prireditev ter skrbijo za razvoj športne kulture.
 
Učiteljska.net
Spletno mesto učiteljev, študentov in drugih pedagoških delavcev, ki poučujejo ali bodo poučevali na katerikoli slovenski osnovni šoli, ki iščejo vedno nove zamisli in izzive, ki želijo nadgraditi svoje delo, imajo posluh za tisto, kar so ustvarili drugi učitelji ter so svoje dosežke pripravljeni deliti.

Učiteljska.net ponuja
- brezplačne menjave, povpraševanja in uporabo učnih listov, priprav, seminarskih nalog, testov, vaj, člankov, načrtov ...
- izmenjavo mnenj, medsebojno pomoč, obveščanje ...
- internetne povezave za reševanje konkretnih problemov po izbiri uporabnikov.