Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Dva pomembna sklepa sveta zavoda za starše

Objavil/a Urednik - 2019-10-17 15:40:00

Na 1. seji sveta zavoda, z dne 24. 9. 2019, sta bila sprejeta dva sklepa, ki sta pomembna za starše.

 

Sklep št. SZ/19/1/6: Člani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep: V primeru, da je dejavnost organizirana s prevozom in se le-te učenec iz opravičljivih razlogov ne bo udeležil, starši o tem izostanku razrednika pisno obvestijo vsaj en delovni dan (najkasneje do 8. ure) pred izvedbo dejavnosti. Če odsotnosti ne sporočijo vsaj en delovni dan pred izvedbo dejavnosti (do 8. ure), poravnajo stroške prevoza. Učitelj mora poskrbeti, da je tajništvo šole zaradi morebitne spremembe prevoza o navedenem obveščeno do začetka pouka istega dne.

Glede na navedeno se v letnem načrtu za šolsko leto 2019/20 besedilo na strani 57 popravi tako, da se glasi: »V primeru, da je dejavnost organizirana s prevozom in se le-te učenec iz opravičljivih razlogov ne bo udeležil, starši o tem izostanku razrednika pisno obvestijo vsaj en delovni dan (najkasneje do 8. ure) pred izvedbo dejavnosti. Če odsotnosti ne sporočijo vsaj en delovni dan pred izvedbo dejavnosti (do 8. ure), poravnajo stroške prevoza.«

 

Sklep št. SZ/19/1/7: V letnem načrtu se na strani 18 doda besedilo: »Starši se na pogovorne ure najavijo učitelju en dan prej, do 12. ure, z vpisom na seznam ali po e-pošti. E-naslovi so v e-redovalnici šole.«