Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Kako do informacij ministrstva za znanost in šport

Objavil/a Urednik - 2018-10-21 21:37:56

KAKO DO INFORMACIJ MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

V BRSKALNIK VPIŠITE MIZŠ IN NATO KLIKNITE »VPIS V SREDNJE ŠOLE«. STE NA STRANI, KJER BODO VSE INFORMACIJE V ZVEZI Z VAŠIM LETOŠNJIM VPISOM V SREDNJO ŠOLO 2019/2020.

 

TRENUTNO SO NA STRANI SAMO MERILA ZA IZBIRO TER ROKOVNIKI (POSTOPEK VPISA).

PRILAGAM POENOSTAVLJEN ROKOVNIK VPISA, KJER SO SAMO BISTVENE INFORMACIJE.

 

KAKO POGLEDAM KOLIKO TOČK IMAM GLEDE NA LANSKE OMEJITVE VPISA

NA DNU STRANI MIZŠ JE ARHIV PODATKOV O VPISIH V SREDNJE ŠOLE.      OGLEJTE SI LETO 2018/2019.

UČENCE VEDNO ZANIMAJO PODATKI O OMEJITVAH VPISA.

OMEJITVE NA DOLOČENIH ŠOLAH SE BODO FORMIRALE PO VPISU UČENCEV, PO 15.6.2019.

KER TEH TOČK VNAPREJ NE VEMO, SE VEDNO ORIENTIRAMO GLEDE NA LANSKE OMEJITVE VPISA (TE UPOŠTEVAMO KOT REALNE, KER SE IZ LETA V LETO NE SPREMINJAJO VELIKO).

UČENEC BO SAM ALI PA NA RAZGOVORU PRI PSIHOLOGU IZRAČUNAL, KOLIKO TOČK IMA V 7. 8. IN 9. RAZREDU. ZA 9. RAZRED TOČK ŠE NE VE, ZATO BO V TABELO VNESEL SVOJA PREDVIDEVANJA OCEN ZA 9. RAZRED.

TAKO PRIDOBLJENE TOČKE LAHKO POTEM PRIMERJA Z LANSKO OMEJITVIJO, ČE POGLEDA:

ARHIV VPISA 2018/2019, NATO POGLEDA POGLAVJE »OMEJITEV VPISA« IN POGLEDA SPODNJE MEJE PO 1. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA – OSREDNJESLOVENSKO REGIJO. TAKO LAHKO SVOJE TOČKE PRIMERJA Z LANSKIMI OMEJITVAMI.

 

ROKOVNIK (SKRAJŠANI) ZA PRIPRAVO IN OBJAVO RAZPISA TER PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020, ZA ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 1. SEPTEMBER

15. 2. in 16.2.2019  - informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Do 4.3.2019 - prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

Med 11.3.2019 in 23.3.2019 -  opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

Do 27.3.2019 - posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Do 2.4.2019 - prijavljanje za vpis v I. letnik SŠ za šolsko leto 2019/2020.

Do 8.4.2019 do 16. ure - javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/2020 (Internet).

Do 17.4.2019 – javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/2020. (Internet).

Do 23.4.2019 - morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2018/2019.

Do 24.4.2019 do 14. ure  – vnos podatkov o stanju prijav na dan 23.4.2019.

7.5.2019 – NPZ IZ SL

9.5.2019 – NPZ IZ MA

13.5.2019 – NPZ – TRETJI PREDMET -  LUM

Do 22.5.2019 - obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za  šolsko leto 2019/2020  javna objava omejitev vpisa (Internet).

29.5.2019 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa.

Do 3.6.2019 - prijavljanje za vpis  ( 1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (na šole brez omejitve vpisa) in (2) učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini.

Do 14.6.2019 do 11. ure – vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.

Do 18.6.2019 do 14. ure - vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2. krog)

Med 18.6. in 21.6.2019 do 14. ure – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol).

21.6.2019 do 15. ureobjava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. – SREDNJE ŠOLE. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prosih mestih za 2. krog.

21.6.2019 do 16. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu (MIZŠ).

Do 26.6.2019 do 15. ure – prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka.

28.6.2019 do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (Srednje šole).

2.7.2019  do 14. ure – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.

Do 3.7.2019 do 15. ure – objava prostih mest za vpis (MIZŠ).

Do 30.8.2019 - vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

OPOZORILO! PRENOSI PRIJAV OD 9. 4. 2019 DO 23. 4. 2019.