Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Kako do informacij ministrstva za znanost in šport

Objavil/a Urednik - 2019-09-07 21:37:00

ROKOVNIK ZA PRIPRAVO IN OBJAVO RAZPISA TER PRIJAVO KANDIDATOV IN IZVEDBO VPISA V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021, ZA ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 1. SEPTEMBER

14. 2. in. 15.2.2020  - informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih.

Do 4.3.2020 - prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

Med 11.3.2020 in 21.3.2020 -  opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

 

Do 26.3.2020 - posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š).

Do 2.4.2020 - prijavljanje za vpis v I. letnik SŠ za šolsko leto 2020/2021.

Do 8.4.2020 do 16. ure - javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021 (Internet).

Do 17.4.2020 – javna objava sprememb obsega razpisanih mest in stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021. (Internet).

Do 23.4.2020 - morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/2021.

5.5.2020 – NPZ IZ SL

7.5.2020 – NPZ IZ MA

11.5.2020 – NPZ – TRETJI PREDMET -  TJA

Do 22.5.2020 - obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za  šolsko leto 2020/2021  javna objava omejitev vpisa (Internet).

Do 25.5.2020 - prijavljanje za vpis  ( 1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (na šole brez omejitve vpisa) in (2) učencev, ki so se zadnje leto izobraževali v tujini.

27.5.2020 – obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.

Do 12.6.2020 do 15. ure – vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.

Do 16.6.2020 do 14. ure - vnos podatkov o predvidenem številu ponavljalcev in izračun mest za 1. in 2. krog izbirnega postopka (šole brez omejitve vpisa tudi izračunajo število mest za 2. krog)

Med 16.6. in 19.6.2020 do 14. ure – vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol).

19.6.2020 do 15. ureobjava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. – SREDNJE ŠOLE. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prosih mestih za 2. krog.

19.6.2020 do 16. ure – objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na Internetu (MIZŠ).

Do 24.6.2020 do 15. ure – prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka.

29.6.2020  do 15. ure – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (Srednje šole).

30.6.2020  do 14. ure – vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka.

Do 1.7.2020 do 15. ure – objava prostih mest za vpis (MIZŠ).

Do 31.8.2020 - vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

OPOZORILO! PRENOSI PRIJAV OD 9. 4. 2019 DO 23. 4. 2019.