Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Ponovno pouk za vse razrede

Objavil/a Urednik - 2021-02-12 12:43:00

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

 

Z veseljem sporočam, da v ponedeljek, 15. 2. 2021, zopet začenjamo pouk za učence vseh razredov v stavbah naše šole.

Ker smo zaradi epidemije še vedno v času posebnih razmer, prosim, da upoštevate naslednja navodila.

V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni.

Zahvaljujem se vsem, ker skrbite za zdravje naših udeležencev in ostajate doma v primeru suma okužbe s Covid-19.

Hvala staršem za skrb in odgovorno ravnanje, da imajo učenci za pouk ustrezno zaščito obraza – maske.

Hvala učenkam in učencem, da vedno nosijo zaščitne maske v skupnih prostorih šole. V matični učilnici ni nujno nositi zaščitne maske.

Hvala, ker si redno umivajo roke z milom in jih razkužujejo ob prihodu v šolo.

 

Pouk poteka po urniku oddelka, razen pouk izbirnih predmetov, ki poteka videokonferenčno.

Za učence od 1. do 4. razreda je organizirano podaljšano bivanje, za 5. razred pa organiziranega podaljšanega bivanje ne bo zaradi mešanih skupin učencev različnih oddelkov.

Pouk poteka v matičnih učilnicah, v teh so učenci tudi med odmori.

Tudi pri pouku slovenščine, angleščine, matematike v 8. in 9. razredu so učenci iz istega oddelka.

Učenci imajo v skupnih prostorih šole zaščitne maske, ki jih prinesejo v šolo.

Interesne dejavnosti se organizirajo samo tako, da so v njih učenci istega oddelka.

Organizirano je podaljšano bivanje za učence od 1. do 4. razreda.

Učenci organiziranega podaljšanega bivanja odhajajo iz šole ob določenih terminih: 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 in 16.30,

na osnovi predhodnih prijav. Če starši zamudijo napovedan termin odhoda iz šole, počakajo na naslednjega.

Jutranje varstvo na  Dunajski 390 je na osnovi prijav učencev organizirano od 6.30 dalje.

 

Učenci prihajajo v šolo pri določenih vhodih v razdalji 1,5 m. V matičnih učilnicah so tudi med odmori.

Učenci 3. C in 4. razreda prihajajo v šolo na Črnuški 9 skozi vhod v prizidek, se preobujejo in odnesejo čevlje v svojo učilnico.

Na Dunajski 390 učenci prihajajo v šolo po veljavnem redu od 18. januarja 2021 dalje.

 

Starši učencev prihajajo v prostore šole v času epidemije le z dovoljenjem ravnateljice ali pomočnice ravnateljice.

V času epidemije so stiki med starši in zaposlenimi praviloma po telefonu, videokonferenčno ali po e-pošti. Izjemoma se organizirajo tudi drugače, a ob zagotovitvi vseh varnostnih ukrepov.

 

Če učenec zboli v šoli, se obvesti starše, da ti v najkrajšem času pridejo ponj. O tem se takoj obvesti ravnateljico ali pomočnico ravnateljice.

Učenec si takoj nadene zaščitno masko in gre v izolirnico:

  • na Dunajski: v pisarno pomočnice ali svetovalne delavke,
  • na Črnuški 9: v prostorih svetovalne službe.

Ob bolnemu otroku je do prihoda staršev prisoten svetovalni delavec ali pomočnica ravnateljice.

Več informacij za preprečevanje širjenja okužbe si lahko ogledate na spletni strani NIJZ.

 

Sporočam vam, da bomo le s tesnim medsebojnim sodelovanjem, zaupanjem in medsebojno podporo ob upoštevanju navedenih ukrepov lahko ohranili pouk v šoli.

Hvala za razumevanje in vašo podporo.

Lepo vas pozdravljam, bodite optimistični, vedri in zdravi.

                                                                                                                           Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica