Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

Samotestiranje in soglasja

Objavil/a Urednik - 2021-11-15 11:42:00

Spoštovani starši in dragi učenci!

 

Okrožnica ministrstva z dodatnimi pojasnili (16.11.2021)

 

Sporočam, da se morajo od 17. 11. 2021 zaradi rastoče epidemije zaradi zaščite sebe in drugih samotestirati vsi učenci in nositi zaščitne maske v prostorih šole, če želijo obiskovati pouk v šoli.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.  

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PC, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

 

Za vse učence  v šolskih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask (kirurških mask ali mask tipa FFP2). Priporoča se nošnja mask povsod, kjer ne moremo zagotoviti  medsebojne razdalje dveh metrov. Učence navajamo na pravilno nošnjo mask, tj. čez nos in usta. 

 

Obvezno  je samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi HAG, če doslej še niso preboleli Covid-19 ali niso cepljeni.

Starši bodo z zdravstveno izkaznico otroka prejeli 15 testov mesečno brezplačno v lekarni.

Učenci teste prinašajo redno k pouku v šolo, prvič v sredo 17. 11. 2021. 

V primeru, da testov nimajo, odidejo ponje domov ali se udeležijo pouka na daljavo. Šola lahko tudi test posodi.

Prav tako se bodo pouka na daljavo udeležili tisti učenci, ki ne želijo nositi mask ali se ne želijo samotestirati.

Pouk na daljavo bo potekal v spletnih učilnicah aplikacije Teams, kjer bodo učenci prejeli gradivo in vzpostavili stik z učiteljem preko klepetalnice. 

 

Prosimo, da starši podpišejo soglasje k izvajanju samotestiranja njihovih otrok do torka, 16. 11. 2021, in ga posredujejo razredniku, po e-pošti ali v papirni obliki.

Straši, ki se s samotestiranjem svojega otroka ne strinjajo, tudi izpolnijo navedeni obrazec in  z njim poleg nestrinjanja s samotestiranjem prijavljajo otroka na pouk na daljavo.    

 

Samotestiranja na naši šoli bodo potekala ob ponedeljkih, sredah in petkih, prvič v sredo, 17. 11. 2021, v prvi uri pouka oddelka v matični učilnici. Učenci opravljajo testiranje v matični učilnici oddelka, samostojno, učitelj testiranje nadzira. Prvič si bodo ogledali tudi film o pravilnem testiranju. 

 

V prihodnje se bodo učenci samostojno testirali prvo uro v matičnem razredu oddelka. Samotestiranje bo nadziral razrednik ali nadomestni razrednik.

V primeru pozitivnega testa vas bomo takoj obvestili in pričakujemo, da boste v tem primeru v najkrajšem možnem času odpeljali učenca iz izolirnega prostora v šoli (slikarnica na Dunajski, plesna dvorana ob vhodu na Črnuški).  

 

V primeru, da za učenca samotestiranje ni potrebno, prosimo, da učenec pred testiranjem razredniku prinese vašo izjavo in potrdilo o tem, da je učenec cepljen ali je prebolel Covid-19. Razrednik vodi le seznam izjav staršev oziroma zakonitega zastopnika o tem, da  učenec izpolnjuje pogoje prebolevnosti, cepljenja iz 2. člena Odloka, vpiše vanj, do kdaj jih izpolnjuje, in naredi uradni zaznamek o vpogledu v dokazilo. Potrdila v šoli ne bomo kopirali oz. shranjevali, ampak vrnili učencu.

Zahvaljujem se vam za pisma nekaterih zelo redkih izjem med starši z vsebino civilnih iniciativ, vendar ta navodila ne uravnavajo našega dela.  Kot javna šola se moramo ravnati po navodilih MIZŠ in vlade.

 

Ponovno prosim tudi te starše, da ravnajo odgovorno v korist zdravja svojih otrok in ostalih udeležencev šole, posredno tudi k zmanjševanju epidemije v družbi, tako da spodbujajo otroke, da ravnajo po preventivnih navodilih, da nosijo maske, si redno razkužujejo in umivajo roke.  

 

Želim, da vsi udeleženci šole negujemo tista pričakovanja, ki jih v šoli skupaj lahko ustvarjamo z medsebojno podporo v skrbi za otrokovo zdravje, vsestransko napredovanje v znanju in pridobivanju veščin, za vzgojo otrok na osnovi lastnih zgledov, kot so medsebojno spoštovanje, odgovornost drug do drugega, strpnost, razumevanje in sočutje do vsakega izmed nas. 

Medsebojno lahko tako sodelujemo samo, če ostanemo zdravi, zato se za zdravje vseh v šoli in povsod trudimo po najboljših močeh. 

 

Lepo vas pozdravljam, tudi to bo minilo. Ostanite zdravi.  

Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica

 

 P. S. V primeru dodatnih navodil v zvezi s testiranjem vas bomo sproti obveščali.

Obrazec za soglasje/nesoglasje