Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Učenci prvega triletja spet v šolske klopi

Objavil/a Urednik - 2021-01-21 12:03:00

Spoštovani starši,

sporočam, da se ponovno začne pouk za učence od 1. do 3. razreda, v torek, dne 26.1. 2021, po ustaljenem urniku oddelkov in v matičnih učilnicah.

  1. Izvaja se obvezni in razširjeni program.
  2. V šolo prihajajo samo zdravi učenci in zaposleni.
  3. Pouk poteka v matičnih učilnicah, v teh so učenci tudi med odmori.
  4. Učenci imajo v skupnih prostorih šole zaščitne maske, ki jih prinesejo v šolo.
  5. Prosimo starše, da poskrbijo za maske svojega otroka.
  6. Starši učencev prihajajo v prostore šole v času epidemije le z dovoljenjem ravnateljice ali pomočnice ravnateljice.
  7. V času epidemije so stiki med starši in zaposlenimi praviloma po telefonu, videokonferenčno ali po e-pošti. Izjemoma se organizirajo tudi drugače, a ob zagotovitvi vseh varnostnih ukrepov.
  8. Interesne dejavnosti se organizirajo samo in tako, da so v njih učenci istega oddelka.
  9. Organizirano je podaljšano bivanje.

Učenci iz OPB odhajajo iz šole ob določenih terminih: 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 in 16.30, na osnovi vaših prijav. Če starši zamudijo napovedan termin odhoda iz šole, počakajo na naslednji termin odhoda.

Jutranje varstvo je organizirano na osnovi prijav, od 6.30 dalje.

 

Če učenec zboli v šoli, se obvesti starše, da ti v najkrajšem času pridejo ponj.

Učenec si takoj nadene zaščitno masko in gre v izolirnico:

na Dunajski: v pisarno pomočnice ali svetovalne delavke,

na Črnuški 9: v prostorih svetovalne službe.

Ob bolnemu otroku je do prihoda staršev prisoten svetovalni delavec ali pomočnica ravnateljice.

Več informacij za preprečevanje širjenja okužbe si lahko ogledate na spletni strani NIJZ.

 

Lep pozdrav,

 

Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica