Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

Koledar pisnega ocenjevanja

Urniki in nadomeščanja 2022/2023 (trenutni)

 

  OŠ MAKSA PEČARJA   URNIK - Šolsko leto 2022/2023   Untis 2023  
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 9 2. polletje 22.1.2023 6:58
 
1a 1b 1c 1d 2a
2b 2c 2d 3a 3b
3c 3d 4a 4b 4c
4d 5a 5b 5c 5d
6a 6b 6c 6d 7a
7b 7c 7d 7e 8a
8b 8c 8d 8e 9a
9b 9c      
UntisRačunalniški program za sestavljanje urnika

 

  OŠ MAKSA PEČARJA   URNIK - Šolsko leto 2022/2023   Untis 2023  
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 9 1. polletje 31.8.2022 16:50
 
1a 1b 1c 1d 2a
2b 2c 2d 3a 3b
3c 3d 4a 4b 4c
4d 5a 5b 5c 5d
6a 6b 6c 6d 7a
7b 7c 7d 7e 8a
8b 8c 8d 8e 9a
9b 9c      
UntisRačunalniški program za sestavljanje urnika

 

 

Oznake predmetov:

Kratica

Polno ime

1TJA

Angleščina I

2TJA

Angleščina II

3TJA

Angleščina III

4TJA

Angleščina IV

N1A

Angleščina NIP 1. razred

5TJA

Angleščina V

6TJA

Angleščina VI

7TJA

Angleščina VII

8TJA

Angleščina VIII

TJA

Angleški jezik

ANI

Ansambelska igra

BIO

Biologija

BZ

Bralna značka

DIP

Daljnogledi in planeti

DSP

Dodatna strokovna pomoč

DOD

Dodatni pouk

DKE

Domovinska in državljanska kultura in etika

DOP

Dopolnilni pouk

DpDo

dopolnilni-dodatni

VZG

Drugi učitelj v 1. razredu

DRU

Družba

EZR

Elektronika z robotiko

ELE

Elektrotehnika

FIZ

Fizika

Folk

Folklora

1FI

francoščina 1

2FI

Francoščina II

3FI

Francoščina III

GEO

Geografija

GUM

Glasbena umetnost

GLP

Glasbeni projekti

GKL

Gledališki klub

GOS

Gospodinjstvo

GOS1

Gospodinjstvo - skupina

ISP

Individualna in skupinska pomoč

IP

Individualni pouk

ID

Interesna dejavnost

JUV

Jutranje varstvo

KGU

Kaj nam govorijo umetnine

KEM

Kemija

KEO1

Kemija v okolju 1. skupina

KEO2

Kemija v okolju 2. skupina

KL1

Klekljanje

Kosilo

Kosilo

KOŠ

Košarka

LAB

laborant

LUM

Likovna umetnost

LUM1

Likovna umetnost - skupina

1LS

Likovno snovanje I

2LS

Likovno snovanje II

2LS2

Likovno snovanje II

3LS

Likovno snovanje III

LPL

Ljudski plesi

MAT

Matematika

1MAT

Matematika I

2MAT

Matematika II

3MAT

Matematika III

4MAT

Matematika IV

5MAT

Matematika V

6MAT

Matematika VI

7MAT

Matematika VII

8MAT

Matematika VIII

MME1

Multimedija 1. skupina

MME2

Multimedija 2. skupina

NPH

Načini prehranjevanja

NPH2

Načini prehranjevanja 2. skupina

NPH3

Načini prehranjevanja 3. skupina

NAR

Naravoslovje

NIT

Naravoslovje in tehnika

1NI1

Nemščina I – 1. skupina

1NI2

Nemščina I – 2. skupina

2NI1

Nemščina II – 1. skupina

2NI2

Nemščina II – 2. skupina

3NI1

Nemščina III – 1. skupina

3NI2

Nemščina III – 2. skupina

4N1N

Nemščina NIP 4. razred

5N1N

Nemščina NIP 5. razred

6N1N

Nemščina NIP 6. razred

OGL

Obdelava gradiv - les

OGU

Obdelava gradiv - umetne mase

OGK

Obdelava gradiv-kovine

ODB1

Odbojka 1. skupina

ODB2

Odbojka 2. skupina

VEO

Osnovni vbodi in tehnike vezenja

OPZ

Otroški pevski zbor

OPZ1

Otroški pevski zbor 1,2r

OPZ2

Otroški pevski zbor 3r

MPZ

Pevski zbor

PLE

Ples

OPB

Podaljšano bivanje

POK1

Poskusi v kemiji 1. skupina

POK2

Poskusi v kemiji 2. skupina

PFE

Projekti iz fizike in ekologije

ROM

Računalniška omrežja

ROM2

Računalniška omrežja 2. skupina

4NRA1

Računalništvo NIP 4. razred 1. skupina

4NRA2

Računalništvo NIP 4. razred 2. skupina

5NRA

Računalništvo NIP 5. razred

6NRA

Računalništvo NIP 6. razred

RČL

Rastline in človek

RU

Razredna ura

RET

Retorika

ROB

Robotika

RVT

Robotika v tehniki

1RI

Ruščina 1

2RI

Ruščina 2

3RI

Ruščina 3

SLJ

Slovenski jezik

1SLJ

Slovenski jezik I

2SLJ

Slovenski jezik II

3SLJ

Slovenski jezik III

4SLJ

Slovenski jezik IV

5SLJ

Slovenski jezik V

6SLJ

Slovenski jezik VI

7SLJ

Slovenski jezik VII

8SLJ

Slovenski jezik VIII

SPH

Sodobna priprava hrane

SPH2

Sodobna priprava hrane 2. skupina

SLZ

Sonce; Luna; Zemlja

SPO

Spoznavajmo okolje

1ŠI

Španščina I

2ŠI

Španščina II

3ŠI

Španščina III

ŠPO

Šport

ŠZZ2

Šport  za zdravje 2. skupina

4NŠP1

Šport NIP 4. razred 1. skupina

4NŠP2

Šport NIP 4. razred 2. skupina

5NŠP1

Šport NIP 5. razred 1. skupina

5NŠP2

Šport NIP 5. razred 2. skupina

6NŠP1

Šport NIP 6. razred 1. skupina

6NŠP2

Šport NIP 6. razred 2. skupina

ŠSP1

Šport za sprostitev 1. skupina

ŠSP2

Šport za sprostitev 2. skupina

ŠSP3

Šport za sprostitev 3. skupina

ŠZZ1

Šport za zdravje 1. skupina

ŠPOd

Šport-deklice

ŠPOf

Šport-fantje

TIT1

Tehnika in tehnologija 1. skupina

TIT2

Tehnika in tehnologija 2. skupina

4NTE1

Tehnika NIP 4. razred 1. skupina

4NTE2

Tehnika NIP 4. razred 2. skupina

5NTE

Tehnika NIP 5. razred

6NTE

Tehnika NIP 6. razred

NUM1

Umetnost NIP 1. skupina

NUM2

Umetnost NIP 2. skupina

6NUM

Umetnost NIP 3. skupina

UBE

Urejanje besedil

VNN

Varstvo pred naravnimi nesrečami

VES

Vezenje

ZGO

Zgodovina

ZVE

Zvezde in vesolje

ŽUU

Življenje upodobljeno v umetnosti