Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

RAZREDNA STOPNJA

Na razredni stopnji je v šolskem letu 2021/2022 dvajset oddelkov rednega pouka in osemnajst skupin podaljšanega bivanja (PB).

Do kontaktnih podatkov učiteljev pridete v e-redovalnici.

 

 

Razredniki

Razred

Učiteljice in učitelji  PB

Vzgojiteljica/druga učiteljica

Učitelji/-ce, ki pouč. v oddelku

1.

Maja Hudnik

1. a

Petra Pašič

Maja Kozel

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

2.

Špela Ozimič

1. b

Irena Vadeevaloo

Sonja Klemen

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

3.

Sara Ančnik Jemec

1. c

Urška Domevšček

Tanja Garvas

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

4.

Martina Nediževec

1. d

Peter Srebrnič

Tadeja Kavšek

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

5.

Tanja Nišavić

2. a

Urša Lesar

 

TJA: Petra Stražar

6.

Darja Jeršin

2. b

Anja Novak

 

TJA: Petra Stražar

7.

Tadeja Novak

2. c

Klemen, Kavšek, Garvas

 

TJA: Petra Stražar

8. 

Petra Stanišič

2. d

Andreja Medič

 

TJA: Petra Stražar

9.

Breda Maček

3. a

Tina Habjanič

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Neža Jug

10.

Lilijana Renko

3. b

Neža Jug

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Neža Jug

11.

Alma Vojska

3. c

Anja K. Krstovski Anja K. Merhar

Patricia Verbič

 

TJA: Petra Stražar

12.

Anita Prijol

3. d

Sara Šmid

 

TJA: Petra Stražar

13.

Polona Mavsar

4. a

Bojana Zavec

 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja

ŠPO: Gregor Orelj

14.

Majda Kump

4. b

Zvonka L. Saje

 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja

ŠPO: Gregor Orelj

15.

Andreja Mohar

4. c

Teja Dušak

 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja

ŠPO: Gregor Orelj

16

Maja Anžič

4. d

Alenka Grom

 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja

17.

Erika Jalšovec 

5. a

Petra Paternoster

 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja

GUM: R. Lukač

ŠPO: A. K.Merhar

18.

Ema Hribovšek 

5. b

Petra Paternoster


 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja

MAT: A. Velkavrh

GOS: Zavec

19.

Robert Lukač

5. c

Petra Paternoster

 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja

LUM, GOS: B. Zavec

ŠPO: A. K. Merhar

20.

B. Škarja Celec 

5. d

Petra Paternoster

 

TJA: (Jana Ž. Knez) Tina Fekonja LUM: U. Domevšček

 

 

Ime in priimek

Poučuje

1

Tatjana Ančnik

ISP

2

Polonca Jerman

JV 1. razred, ISP

3

Patricija Verbič

dodatna strokovna pomoč, OPB

4

Marija Kušenić

dodatna strokovna pomoč

5

Urška Sedevčič

dodatna strokovna pomoč

6

Tjaša Turšič

dodatna strokovna pomoč 

7

Maja Ljubič

dodatna strokovna pomoč

8

Marja Zakrajšek

dodatna strokovna pomoč

9

Lina Novak

dodatna strokovna pomoč

10

Urša Ilenič

dodatna strokovna pomoč, soc. pedagoginja

11

Katja Pegan

dodatna strokovna pomoč

 

 

2. PREDMETNA STOPNJA

 

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2021/22 šestnajst oddelkov.

 

 

Ime in priimek

Razrednik

Poučuje

Mat. uč.

1

Tadeja Novak

8. a

slovenščina (SLJ) 

14

2

Nataša Sitar

9. d

slovenščina (SLJ)

9

3

Andreja Cigale

6. b

slovenščina (SLJ)

IP: gledališki klub (GKL)

5

4

Petra Paternoster

 

slovenščina (SLJ)

podaljšano bivanje (OPB)

 

5

Brigita Pajk Jamnik

6. d

slovenščina (SLJ)

6

6

Alen Lovrić

 

angleščina (TJA)

 

7

(Jana Žnidaršič Knez) Tina Fekonja

 

angleščina (TJA)

 

8

Miha Vrčko

8. b

angleščina (TJA)

213

9

Petra Aleksandra Puntar

 

angleščina (TJA)

 

10

Katka Božič 

 

angleščina (TJA) 

IP: francoščina (FI)

 

11

Mojca Ekart

 

IP: španščina (ŠI)

IP: ruščina (RI)

 

12

Polona Jezeršek Frelih

 

IP: nemščina (NI)

neobvezni IP nemščina (NNI) 4-6

individualna in skupinska pomoč (ISP)

 

13

Danijela Sanja Berložnik

7. a

matematika (MAT)

tehnika in tehnologija (TIT)

20

14

Barbara Horvat

6. a

matematika (MAT)

11

15

Helena Krapež Škoberne

 

matematika (MAT)

 

16

Bernardka Kastelic

9. a

matematika (MAT)

12

17

Milan Brkljač

 

matematika (MAT)

fizika (FIZ)

 

18

Aleš Drinovec

 

računalničar

IP: multimedija (MME) 

IP: urejanje besedil (UBE)

IP: računalniška omrežja (ROM)

IP: elektroteh. z robotiko (EZR)

IP: robotika v tehniki (RVT)

neobvezni IP računalništvo (NRA) 4-6

203

19

Barbara Rubin

6. c

kemija (KEM)

naravoslovje (NAR)

IP: poskusi v kemiji (POK) 

IP: kemija v okolju (KEO)

28

20

Matjuša Mihelčič

9. c

naravoslovje (NAR) 

fizika (FIZ)

IP: projekti iz fizike in ekologije (PFE)

223

21

Petra Simčič

7. d

biologija (BIO)

naravoslovje (NAR)

gospodinjstvo (GOS) 

202 

22

Urška Malis

 

laborant

 

23

Mojca Bernot Sotenšek

 

organizator šolske prehrane 

gospodinjstvo (GOS)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

IP: sodobna priprava hrane (SPH)

212

24

(Milan Gaberšek), Igor Seljak

 

tehnika in tehnologija (TIT)

IP: obdelava gradiv – les (OGL)

IP: obdelava gradiv – umetne snovi (OGU)

IP: elektrotehnika (ELE)

neobvezni IP tehnika (NTE) 4-6

 

33

25

Vida Zagorc 

Ušeničnik

 

likovna umetnost (LUM) 

IP: likovno snovanje (LS)

IP: življenje v umetnosti (ŽUU)

neobvezni IP umetnost (NUM) 6

 

227

26

Urška Domevšček

 

likovna umetnost (LUM) 

 

27

Andrej Smrekar

 

geografija (GEO)

 

28

(Anja Kavčič Krstovski) Tjaša Petrič

 

geografija (GEO)

zgodovina (ZGO)

podaljšano bivanje (OPB)

 

39

Ksenija Weis

8. c

zgodovina (ZGO)

29

30

Alenka Grom

7. b

domovinska in državljanska kultura in etika (DKE) 

podaljšano bivanje (OPB)

10

31

Mitja Vaupotič

9. b

glasbena umetnost (GUM)

pevski zbor

222

32

Gregor Orelj

7. c

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 4

IP: šport za sprostitev (ŠSPb)

 

1

33

Andreja Dominc

 

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet (NŠP) 5

IP: šport za sprostitev (ŠSPa)

IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka


 

34

Inna Beguš Dolgun

6. e

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 6

IP: šport za zdravje (ŠZZa)

 

2

35

Janez Malovič, (Gašper Šoln)

7. e

šport (ŠPO)

IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka

IP: varstvo pred naravnimi nesrečami (VNN) 

 

104

36

Anja Kastelic Merhar

 

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 4/5

IP: šport za zdravje (ŠZZa)