Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

RAZREDNA STOPNJA

Na razredni stopnji je v šolskem letu 2022/2023 dvajset oddelkov rednega pouka in osemnajst skupin podaljšanega bivanja (PB).

Do kontaktnih podatkov učiteljev pridete v e-redovalnici.

 

 

 

Razredniki

Raz.

Učiteljice in učitelji  PB

Vzgojiteljica/druga učiteljica

Učitelji/-ce, ki pouč. v oddelku

1.

Tanja Nišavić

1. a

Urša Lesar

Tadeja Kavšek

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Petra Stražar

2.

Darja Jeršin

1. b

Urška Domevšček

Tanja Garvas 

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Petra Stražar

3.

(Tadeja Novak) Sonja Klemen

1. c

Andreja Hančič

(Sonja Klemen) Tadeja Vode

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Petra Stražar

4.

Anja Novak

1. d

Sara Šmid

Maja Kozel 

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Anja Novak

5.

Maja Hudnik

2. a

Marko Luženič

 

TJA: Petra Stražar

6.

Špela Ozimič

2. b

(Petra Pašič) Peter Srebrnič

 

TJA: Petra Stražar

7.

Neža Jug

2. c

Anka Ažman,

Tadeja Kavšek

 

TJA: Petra Stražar

8. 

Martina Nediževec

2. d

Deni Jezernik

 

TJA: Petra Stražar

9.

Breda Maček

3. a

Ana Ugrinovska Kapun

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Ana U. Kapun

10.

Anita Prijol

3. b

Tina Habjanič

 

TJA: Petra Stražar

11.

Lilijana Renko

3. c

Klemen, Garvas

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Ana U. Kapun

12.

(Petra Stanišič) Marija Sirk

3. d

Polona Mavsar

Tim Janežič

 

TJA: Marija Sirk

ŠPO: Tina Habjanič

13.

Majda Kump

4. a

Zvonka L. Saje

 

TJA: Eva Turk

ŠPO: Gregor Orelj

14.

Maja Anžič

4. b

Bojana Zavec

 

TJA: Eva Turk

15.

Alma Vojska

4. c

Alenka Grom

 

TJA: Eva Turk

16

Andreja Mohar

4. d

Petra Paternoster,

Vesna S. Crnjac

 

TJA: Eva Turk

ŠPO: Gregor Orelj

17.

Erika Jalšovec 

5. a

Katja Prebil Kutin

 

TJA: Eva Turk

GUM: R. Lukač

ŠPO: V.S. Crnjac

18.

Biserka Škarja Celec 

5. b

Andreja Medič

 

TJA: Eva Turk

LUM: U. Domevšček

19.

Robert Lukač

5. c

Katja Prebil Kutin

 

TJA: Eva Turk

LUM: B. Zavec

GOS: B.Š. Celec

ŠPO: T. Habjanič

20.

Sara Ančnik Jemec

5. d

Andreja Medič

 

TJA: Eva Turk

MAT: A. Velkavrh

 

 

Ime in priimek

Poučuje

1

Tatjana Ančnik

ISP

2

Polonca Jerman

JV 1. razred, ISP

3

Patricija Verbič

dodatna strokovna pomoč

4

(Marija Kušenić)
Nataša Anderlič

dodatna strokovna pomoč

5

Katja Prebil Kutin

dodatna strokovna pomoč

6

Tjaša Turšič

dodatna strokovna pomoč 

7

Maja Ljubič/Katja Pegan

dodatna strokovna pomoč

8

Marja Zakrajšek

dodatna strokovna pomoč

9

Lina Novak

dodatna strokovna pomoč

10

Maja Kozel

dodatna strokovna pomoč

11

Anja Hribar

dodatna strokovna pomoč

 

 

2. PREDMETNA STOPNJA

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2022/23 sedemnajst oddelkov.

 

 

Ime in priimek

Razrednik

Poučuje

Mat. uč.

1

Tadeja Novak

9. a

slovenščina (SLJ) 

14

2

Nataša Sitar

6. c

slovenščina (SLJ)

9

3

Maša Cizej

 

slovenščina (SLJ)

6

4

Petra Paternoster

 

slovenščina (SLJ)

podaljšano bivanje (OPB)

10

5

Nina Petek

 

slovenščina (SLJ)

IP: gledališki klub (GKL)

13

6

Alen Lovrić

6. b

angleščina (TJA)

2

7

Turk Eva

 

angleščina (TJA)

 

8

Miha Vrčko

9. b

angleščina (TJA)

213

9

Petra Aleksandra Puntar

7. b

angleščina (TJA)

1

10

Katka Božič 

 

angleščina (TJA) 

IP: francoščina (FI)

223

11

Mojca Ekart

 

IP: španščina (ŠI)

IP: ruščina (RI)

 

12

Polona Jezeršek Frelih

 

IP: nemščina (NI)

neobvezni IP nemščina (NIN) 4-6

individualna in skupinska pomoč (ISP)

104

13

(Danijela Sanja Berložnik), Gašper Petrovič

8. a

matematika (MAT)

28

14

Barbara Horvat

7. a

matematika (MAT)

11

15

Matevž Kokalj

 

matematika (MAT)

tehnika in tehnologija (TIT)

33

16

Bernardka Kastelic

 

matematika (MAT)

12

17

Milan Brkljač

 

matematika (MAT)

20

18

Aleš Drinovec

 

računalničar

IP: multimedija (MME) 

IP: računalniška omrežja (ROM)

IP: elektroteh. z robotiko (EZR)

IP: robotika v tehniki (RVT)

neobvezni IP računalništvo (NRA) 4-6

203

19

Barbara Rubin

7. c

kemija (KEM)

naravoslovje (NAR)

IP: poskusi v kemiji (POK) 

IP: kemija v okolju (KEO)

23

20

Matjuša Mihelčič

6. a

naravoslovje (NAR) 

fizika (FIZ)

IP: projekti iz fizike in ekologije (PFE)

22

21

Petra Simčič

8. d

biologija (BIO)

naravoslovje (NAR)

IP: sodobna priprava hrane (SPH)

202 

22

Alma Moštrokol

 

naravoslovje (NAR)

gospodinjstvo (GOS) 

laborant

 

23

Urška Malis

 

laborant

 

24

Polona Zanoškar

 

organizator šolske prehrane 

gospodinjstvo (GOS)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

212

25

Barbara Puc

 

tehnika in tehnologija (TIT)

matematika (MAT-skupine)

IP: obdelava gradiv – les (OGL)

IP: obdelava gradiv – kovine (OGK)

neobvezni IP tehnika (NTE) 4-6

 

36

26

Vida Zagorc Ušeničnik

 

likovna umetnost (LUM) 

IP: likovno snovanje (LS)

IP: življenje v umetnosti (KGU)

neobvezni IP umetnost (NUM)

 

227

27

Urška Domevšček

 

likovna umetnost (LUM) 

 

28

Andrej Smrekar

6. d

geografija (GEO)

5

29

(Anja Kavčič Krstovski) Tim Janežič

 

geografija (GEO)

zgodovina (ZGO)

podaljšano bivanje (OPB)

 

30

 Ksenija Weis

 9. c

zgodovina (ZGO)

29

31

Alenka Grom

8. b

domovinska in državljanska kultura in etika (DKE) 

podaljšano bivanje (OPB)

104

32

Mitja Vaupotič

7. d

glasbena umetnost (GUM)

pevski zbor

222

33

Gregor Orelj

8. c

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 4

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

 

1

34

Andreja Dominc

 

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet (NŠP) 5

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka

 

35

Inna Beguš Dolgun

7. e

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 6

IP: šport za zdravje (ŠZZ)

 

12

36

Janez Malovič

8. e

šport (ŠPO)

IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka

IP: varstvo pred naravnimi nesrečami (VNN) 

 

20

37

(Anja Kastelic Merhar) Vesna Stare Crnjac

 

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 4/5

IP: šport za zdravje (ŠZZ)