Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

 

Razredniki

Razred

Učiteljice in učitelji  PB

Vzgojiteljica/druga učiteljica

Učitelji/-ce, ki pouč. v oddelku

1.

Tanja Nišavić

1. a

Iris Kovač

Tadeja Kavšek

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Nina Knap

2.

Darja Jeršin

1. b

Dekleva, Garvas, Klemen, Kavšek

Tanja Garvas

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Nina Knap

3.

Tadeja Novak

1. c

Jana Beronja

Sonja Klemen

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Nina Knap

4.

Anita Prijol

1. d

Špela Ozimič

Barbara Dekleva

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Nina Knap

5.

Maja Hudnik

2. a

Urša Lesar

 

TJA: Nina Knap

6.

Petra Stanišič

2. b

A.Kastelic Merhar

 

TJA: Nina Knap

7.

Sara Ančnik Jemec

2. c

Petra Pašič

 

TJA: Nina Knap

8.

M. Nediževec

2. d

Urška Domevšček

 

TJA: Nina Knap

9.

Alma Vojska

3. a

Tina Peteršič

 

TJA: Nina Knap

GUM:Petra Pašič

10

Breda Maček

3. b

Sanela Imamović

 

TJA: Nina Knap

ŠPO: Špela Ozimič

11.

Biserka Škarja Celec

3. c

Petra A. Puntar

 

TJA: P. A. Puntar

LUM: A. Medič

12.

Lilijana Renko

3. d

Bojana Zvec

 

TJA: Nina Knap

ŠPO: Špela Ozimič

13.

Andreja Mohar

4. a

Alenka Grom

 

TJA: P. A. Puntar ŠPO: Gregor Orelj

14.

Maja Anžič

4. b

Maja L. Pavalec

 

TJA: P. A. Puntar ŠPO: A. K. Merhar

15.

Polona Mavsar

4. c

Andreja Medič

 

TJA: P. A. Puntar ŠPO: Gregor Orelj

16

Majda Kump

4.d

Zvonka L. Saje

 

TJA: P. A. Puntar ŠPO: Gregor Orelj

17.

 Erika Jalšovec

5. a

skupina 5. a in b

več učiteljev

 

TJA: B. Katka
GUM: R. Lukač

ŠPO: A.M.Kastelic

18.

Ema Hribovšek

5. b

skupina 5. a in b

več učiteljev

 

TJA: J. Ž. Knez

MAT: A. Velkavrh

19.

Robert Lukač

5. c

skupina 5.a in c

več učiteljev

 

TJA: J. Ž. Knez

GOS: A. Medič

LUM: A. Medič

 

 

Ime in priimek

Poučuje

1.

Tatjana Ančnik

ISP

2.

Polonca Jerman

JV 1. razred, ISP

3.

Mateja Miljković

knjižnica, SLJ

4.

Gregor Orelj

šport (ŠPO)

neobvezni IP šport  (NŠP) 4

5.

Inna B. Dolgun

neobvezni IP šport  (NŠP) 5

6.

Anja K. Merhar

šport (ŠPO)

7.

Janez Malovič

neobvezni IP šport  (NŠP) 5,6

8.

Vida Z. Ušeničnik

neobvezni IP umetnost (NUM) 4, 5, 6

9.

Milan Gaberšek

neobvezni IP tehnika (NTE) 4, 5, 6

10.

Polona J. Frelih

neobvezni IP nemščina (INN) 4, 5, 6

11.

Aleš Drinovec

neobvezni IP računalništvo (NRA) 4, 5, 6

12.

Patricija Verbič

dodatna strokovna pomoč

13.

Marija Kušenić

dodatna strokovna pomoč

14.

Sanela Imamovič

svetovalno delo

podaljšano bivanje (PB)

15.

Tjaša Turšič,

dodatna strokovna pomoč

16.

Marja Zakrajšek,

dodatna strokovna pomoč

17.

Maja L. Pavalec

dodatna strokovna pomoč

podaljšano bivanje (PB)

 

 

Ime in priimek

Razrednik

Poučuje

Mat. uč.

1.

Petra Patrnoster

 

slovenščina (SLJ)

 

2.

Tadeja Novak

9. c

slovenščina (SLJ)

IP: gledališki klub (GKL)

14

3.

Nataša Sitar

6.d

slovenščina (SLJ)

9

4.

Brigita P. Jamnik

8. b

slovenščina (SLJ)

10

5.

Lavra Bračič

 

angleščina (TJA)

 

6.

Jana Ž. Knez

 

angleščina (TJA)

 

7.

Miha Vrčko

9. a

angleščina (TJA)

1

8.

Katka Božič

 

angleščina (TJA)

IP: francoščina (FI)

 

9.

Polona J. Frelih

 

IP: nemščina (NI)

 

10.

Mojca Ekart

 

IP: španščina (ŠI)

IP: ruščina (RI)

 

11.

Barbara Horvat

7. b

matematika (MAT)

IP: VEO

 

12.

Sandra Pančor

7. a

matematika (MAT)

7

13.

Bernardka Kastelic

6. a

matematika (MAT)

12

14.

Aleš Drinovec

 

računalnikar

IP: multimedija (MME)

IP: robotika v tehniki (RVT)

IP: računalniška omrežja (ROM)

IP: elektroteh.  z robotiko (EZR)

 

15.

Alenka Grom

 

domovinska in državljanska kultura in etika (DKE)

podaljšano bivanje (PB)

 

16.

Barbara Rubin

7. c

kemija (KEM)

naravoslovje (NAR)

IP: poskusi v kemiji (POK)

IP: kemija v okolju (KEO)

23

17.

Matjuša Mihelčič

8. c

naravoslovje (NAR)

fizika (FIZ)

22

18.

Petra Simčič

8. d

biologija (BIO)

naravoslovje (NAR)

gospodinjstvo (GOS)

20

19.

Mojca B. Sotenšek

 

organizator šolske prehrane

gospodinjstvo (GOS)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

IP: sodobna priprava hrane (SPH)

 

20.

Milan Gaberšek

 

tehnika in tehnologija (TIT)

matematika (MAT)

IP: obdelava gradiv – les (OGL)

IP: elektrotehnika (ELE)

 

 

21.

Vida Zagorc

Ušeničnik

 

likovna umetnost (LUM)

IP: likovno snovanje (LS)

IP: kaj nam govorijo umetnine (KGU)

podaljšano bivanje (PB)

 

 

22.

Andrej Smrekar

 

geografija (GEO)

 

23.

 Ksenija Weis

 9. b

zgodovina (ZGO)

 

29

24.

Zlatka V. Zgonc

 

zgodovina (ZGO)

 

 

25.

Mitja Vaupotič

6. b

glasbena umetnost (GUM)

pevski zbor

6

26.

Andreja Dominc

 

šport (ŠPO)

IP: ljudski plesi (LPL)

IP: šport za zdravje (ŠZZ)

 

 

27.

Inna Beguš Dolgun

7. d

šport (ŠPO)

IP: šport za zdravje (ŠZZ

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

 

5

28.

Janez Malovič

8. a

šport (ŠPO)

IP: izbrani šport (IŠP) – košarka

IP: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNN)

 

13

29.

Danijela Sanja Berložnik

6. c

matematika (MAT)

tehnika in tehnologija (TIT)