Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

RAZREDNA STOPNJA

Na razredni stopnji je v šolskem letu 2020/21 dvajset oddelkov rednega pouka in osemnajst skupin podaljšanega bivanja (PB).

Do kontaktnih podatkov učiteljev pridete v e-redovalnici.

 

 

Razredniki

Razred

Učiteljice in učitelji  PB

Vzgojiteljica/druga učiteljica

Učitelji/-ce, ki pouč. v oddelku

1.

Tanja Nišavić

1. a

Urša Lesar

Tadeja Kavšek

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

2.

Darja Jeršin

1. b

Urška Domevšček

Tanja Garvas

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

3.

Tadeja Novak

1. c

Anka Ažman

B. Dekleva/ Maja Kozel/Irena Vadeevaloo

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

4.

Petra Stanišič

1. d

Renata Vinčec

Sonja Klemen

ŠPO: Gregor Orelj

NA1: Petra Stražar

5.

Maja Hudnik

2. a

Dekleva/Kozel, Garvas, Klemen,Vadeevaloo

 

TJA: Petra Stražar

6.

Špela Ozimič

2. b

Irena Bevk

 

TJA: Petra Stražar

7.

Janja Bitenc

2. c

Alen Lovrić

 

TJA: Petra Stražar

8.

Martina Nediževec

2. d

Lina Novak, Tadeja Kavšek

 

TJA: Petra Stražar

9.

Lilijana Renko

3. a

Vesna Kačič

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Liljana Vreš

10.

Breda Maček

3. b

Anja K. Krstovski

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Liljana Vreš

11.

Alma Vojska

3. c

Andreja Cigale, Milan Brkljač

 

TJA: Petra Stražar

12.

Anita Prijol

3. d

Maja Anžič

 

TJA: Petra Stražar

13.

Majda Kump

4. a

Zvonka L. Saje

 

TJA: Jana Ž Knez

ŠPO: Gregor Orelj

14.

Bojana Zavec/ M. Anžič

4. b

Alenka Grom

 

TJA: Jana Ž Knez

ŠPO: Gregor Orelj

15.

Andreja Mohar

4. c

Andreja Medič/Petra Pašič

 

TJA: Jana Ž. Knez

ŠPO: Gregor Orelj

16

Polona Mavsar

4. d

Jan Jereb/ 

Anja K. Merhar/Tina Habjanič

 

TJA: Jana Ž. Knez 

17.

Robert Lukač

5. a

skupina 5. a in d

P. A. Puntar, Milan Brkljač, Petra Paternoster

 

TJA: Jana Ž. Knez

LUM,GOS: Andreja Medič

ŠPO: Malovič

18.

Erika Jalšovec

5. b

Polona J. Frelih

 

TJA: Jana Ž. Knez

GUM: Robert Lukač

ŠPO: Inna B. Dolgun

19.

B. Škarja Celec

5. c

Polona J. Frelih

 

TJA: Jana Ž. Knez

LUM: Andreja Medič

20.

 Ema Hribovšek 

5. d

skupina 5. a in d

P. A. Puntarr, Milan Brkljač, Petra Paternoster

 

TJA: J. Ž. Knez

MAT: A. Velkavrh

 

 

Ime in priimek

Poučuje

1

Tatjana Ančnik

ISP

2

Polonca Jerman

JV 1. razred, ISP

4

Anja K. Merhar
(Jan Jereb,
Tina Habjanič)

podaljšano bivanje, šport (ŠPO)

neobvezni IP šport  (NŠP) 4

5

Andreja Dominc

neobvezni IP šport  (NŠP) 5

6

Vida Z. Ušeničnik

neobvezni IP umetnost (NUM) 4, 5

7

Milan Gaberšek

neobvezni IP tehnika (NTE) 4, 5

8

Polona J. Frelih

neobvezni IP nemščina (INN) 4, 5

podaljšano bivanje

9

Petra A. Puntar

TJA, podaljšano bivanje

10

Aleš Drinovec

neobvezni IP računalništvo (NRA) 4, 5

11

Patricija Verbič

dodatna strokovna pomoč

12

Marija Kušenić

dodatna strokovna pomoč

13

Urška Sedevčič

dodatna strokovna pomoč

14

Tjaša Turšič

dodatna strokovna pomoč 

15

Maja Ljubič

dodatna strokovna pomoč

16

Marja Zakrajšek

dodatna strokovna pomoč

17

Aksana Heliasana

dodatna strokovna pomoč

     

 

2. PREDMETNA STOPNJA

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2020/21 petnajst oddelkov.

 

Ime in priimek

Razrednik

Poučuje

Mat. uč.

1.

Mateja Miljković

 

knjižnica

 

2.

Tadeja Novak

7. a

slovenščina (SLJ) 

IP: gledališki klub (GKL)

14

3.

Nataša Sitar

8. d

slovenščina (SLJ)

9

4.

Petra Paternoster

 

slovenščina (SLJ)

 

5.

Brigita P. Jamnik

 

slovenščina (SLJ)

 

6.

Lavra Bračič

 

angleščina (TJA)

 

7.

Jana Ž. Knez

 

angleščina (TJA)

 

8.

Miha Vrčko

7. b

angleščina (TJA)

213

9.

Petra A. Puntar

 

angleščina (TJA)

 

10.

Katka Božič 

 

angleščina (TJA) 

IP: francoščina (FI)

 

11.

Polona J. Frelih

 

IP: nemščina (NI)

 

12.

Mojca Ekart

 

IP: španščina (ŠI)

IP: ruščina (RI)

 

13.

Danijela S. Berložnik

6. a

matematika (MAT)

tehnika in tehnologija (TIT)

20

14.

Barbara Horvat

9. b

matematika (MAT)

11

15.

Sandra Pančor (Vesna Kačič)

 

matematika (MAT)

 

16.

Bernardka Kastelic

8. a

matematika (MAT)

12

17.

Aleš Drinovec

 

računalnikar

IP: multimedija (MME) 

IP: urejanje besedil (UBE)

IP: računalniška omrežja (ROM)

IP: elektroteh.  z robotiko (EZR)

tehnika in tehnologija (TIT)

neobvezni IP računalništvo (NRA) 6

 

18.

Alenka Grom

 

domovinska in državljanska kultura in etika (DKE) 

 

19.

Barbara Rubin

9. c

kemija (KEM)

naravoslovje (NAR)

IP: poskusi v kemiji (POK) 

IP: kemija v okolju (KEO)

23

20.

Matjuša Mihelčič

8. c

naravoslovje (NAR) 

fizika (FIZ)

IP: daljnogledi in planeti (DIP)

IP: PFE

22

21.

Petra Simčič

6.d

biologija (BIO)

naravoslovje (NAR)

gospodinjstvo (GOS) 

202

22.

Mojca B. Sotenšek

 

organizator šolske prehrane 

gospodinjstvo (GOS)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

IP: sodobna priprava hrane (SPH)

 

23.

Milan Gaberšek

 

tehnika in tehnologija (TIT)

matematika (MAT-skupine)

IP: obdelava gradiv – les (OGL)

IP: obdelava gradiv – umetne snovi (OGU)

IP: elektrotehnika (ELE)

neobvezni IP tehnika (NTE) 6

 

24.

Vida Zagorc 

Ušeničnik

 

likovna umetnost (LUM) 

IP: likovno snovanje (LS)

IP: življenje v umetnosti (ŽUU)

neobvezni IP umetnost (NUM) 6

 

25.

Urška Domevšček

 

likovna umetnost (LUM) 

 

26.

Andrej Smrekar

9. a

geografija (GEO)

5

27.

Anja K. Krstovski

 6. b

geografija (GEO)

zgodovina (ZGO)

 

28.

 Ksenija Weis

 7. c

zgodovina (ZGO)

 

29

29.

Gregor Orelj

6. c

šport (ŠPO)

 

30.

Mitja Vaupotič

8. b

glasbena umetnost (GUM)

pevski zbor

 

222

31.

Andreja Dominc

 

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet (NŠP) 6

 

32.

Inna Beguš Dolgun

9. d

šport (ŠPO)

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

IP: šport za zdravje (ŠZZ)

 

6

33.

Janez Malovič

 

šport (ŠPO)

IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka

IP: varstvo pred naravnimi nesrečami (VNN) 

 

34.

Andreja Cigale

 

slovenščina (SLJ), PB

 

35.

Jan Jereb (Tina Habjanič)

 

šport (ŠPO), PB

 

36.

Milan Brkljač

 

matematika (MAT), fizika (FIZ), PB