Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

 

Osnovni podatki

Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana
Odlok o ustanovitvi

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja

Uprava šole: Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana Črnuče

Transakcijski račun: SI56 0126 1603 0662 273

Matična št.  5084091000

Davčna št.   79338119

 

 e-mail: osmakspecar@guest.arnes.si

internet stran: https://www.makspecar.si/

Ravnateljica: Zlatka Vlasta Zgonc

☎ 01 58 96 313

Pomočnica ravnateljice za predmetno stopnjo:

Alenka Velkavrh

☎ 01 58 96 311

Pomočnica ravnateljice za razredno stopnjo:

Tatjana Ančnik

☎ 01 58 96 300

Tajnik VIZ: Martin Rotar

☎ 01 58 96 312

Računovodstvo: IPSE računovodstvo, Borovec 2A, Trzin
Aleša Benedik-Burja

☎ 01 58 96 314

Knjigovodstvo: Vitan Zupančič

☎ 01 58 96 325

Psiholog: Robert Pene Zor

☎ 01 58 96 323

Pedagoginja: Sanela Imamović, Teja Dušak

☎ 01 58 96 322

Socialna delavka: Milena Gajski (na Dunajski 390)   

☎ 01 58 96 303

Knjižničarka: Mateja Miljković (na Črnuški 9)

Knjižnica na Dunajski 390: Damijana Medved

☎ 01 58 96 328

☎ 01 58 96 301

Računalništvo in informatika: Aleš Drinovec

☎ 01 58 96 320

Vodja šolske prehrane: Mojca Bernot Sotenšek

☎ 01 58 96 326

Kuhinja (na Črnuški cesti 9)

Kuhinja (na Dunajski cesti 390)

☎ 01 58 96 327

☎ 01 58 96 304

Zbornica (na Črnuški cesti 9)

Zbornica (na Dunajski cesti 390)

☎ 01 58 96 329

☎ 01 58 96 302

 

RAVNATELJICA šole je ga. Zlatka Vlasta Zgonc - je pedagoški vodja in upravni organ šole. Opravlja naloge, ki so opredeljene v 49. členu ZOFVI (1996).

POMOČNICI RAVNATELJICE STA:

obe opravljata poslovodne in pedagoške naloge po nalogu ravnateljice in jo nadomeščata v času njene odsotnosti.

Organigram