OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

2b   2.b - Petra Stanišič
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
1 8:20
-

9:05
SLJ
StaP
2b
SLJ
StaP
2b
GUM
StaP
2b
MAT
StaP
2b
ŠPO
StaP
Trim
2 9:30
-

10:15
SLJ
StaP
2b
MAT
StaP
2b
SLJ
StaP
2b
SLJ
StaP
2b
MAT
StaP
2b
3 10:20
-

11:05
MAT
StaP
2b
SPO
StaP
2b
ŠPO
StaP
TESŠ
TJA
KotN
2b
SLJ
StaP
2b
4 11:15
-

12:00
GUM
StaP
2b
TJA
KotN
2b
SPO
StaP
2b
LUM
StaP
2b
SLJ
StaP
2b
5 12:00
-

12:50
ŠPO
StaP
TESŠ
OPB. DpDo
KasA StaP
2b
SPO
StaP
2b
LUM
StaP
2b
OPZ1. OPB OPB
OPB
VauM PašP DomU
LesU
Trim 2c 2d
2a
6 12:50
-

13:40
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
7 13:40
-

14:30
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
8 14:30
-

15:20
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
OPB
KasA
2b
9 15:20
-

16:10
OPB. OPB
PašP DomU
2c 2d
OPB. OPB
PašP DomU
2c 2d
OPB. OPB
PašP DomU
2c 2d
OPB. OPB
PašP DomU
2c 2d
OPB. OPB
PašP DomU
2c 2d
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a