OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019


1a1b1c1d2a2b
2c2d3a3b3c3d
4a4b4c4d5a5b
5c6a6b6c6d7a
7b7c7d8a8b8c
8d9a9b9c
UntisRačunalniški program za sestavljanje urnika