OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 91. polletje3.10.2018 12:54

3c   3.c - Biserka Škarja Celec
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
1 8:20
-

9:05
SPO
ŠkCB
3c
MAT
ŠkCB
3c
MAT
ŠkCB
3c
GUM
ŠkCB
3c
MAT
ŠkCB
3c
2 9:30
-

10:15
GUM
ŠkCB
3c
SLJ
ŠkCB
3c
ŠPO
ŠkCB
TESŠ
ŠPO
ŠkCB
Trim
SLJ
ŠkCB
3c
3 10:20
-

11:05
SLJ
ŠkCB
3c
SLJ
ŠkCB
3c
SLJ
ŠkCB
3c
SLJ
ŠkCB
3c
SPO
ŠkCB
3c
4 11:15
-

12:00
SLJ
ŠkCB
3c
TJA
PunP
3c
LUM
MedA
3c
MAT
ŠkCB
3c
TJA
PunP
3c
5 12:00
-

12:50
MAT
ŠkCB
3c
ŠPO
ŠkCB
TESŠ
LUM
MedA
3c
SPO
ŠkCB
3c
OPB
PunP
3c
6 12:50
-

13:40
OPB
PunP
3c
OPZ. OPB
VauM PunP
6GL 3c
OPB
PunP
3c
OPZ. OPB
VauM PunP
6GL 3c
OPB
PunP
3c
7 13:40
-

14:30
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
8 14:30
-

15:20
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
9 15:20
-

16:10
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp_201819_14