OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

3c   3.c - Biserka Škarja Celec
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
1 8:20
-

9:05
SPO
ŠkCB
3c
SLJ
ŠkCB
3c
MAT
ŠkCB
3c
ŠPO
ŠkCB
TE3
MAT
ŠkCB
3c
2 9:20
-

10:05
GUM
ŠkCB
3c
ŠPO
ŠkCB
TE2
SLJ
ŠkCB
3c
SLJ
ŠkCB
3c
SLJ
ŠkCB
3c
3 10:10
-

10:55
SLJ
ŠkCB
3c
GUM
ŠkCB
3c
ŠPO
ŠkCB
TE4
SLJ
ŠkCB
3c
SPO
ŠkCB
3c
4 11:00
-

11:45
SLJ
ŠkCB
3c
TJA
PunP
3c
LUM
MedA
3c
MAT
ŠkCB
3c
TJA
PunP
3c
5 12:05
-

12:50
MAT
ŠkCB
3c
MAT
ŠkCB
3c
LUM
MedA
3c
SPO
ŠkCB
3c
OPB
PunP
3c
6 12:55
-

13:40
OPB
PunP
3c
OPZ. OPB
VauM PunP
222 3c
OPB
PunP
3c
OPZ. OPB
VauM PunP
222 3c
OPB
PunP
3c
7 13:40
-

14:15
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
8 14:15
-

15:20
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
OPB
PunP
3c
9 15:20
-

16:20
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a