OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

6a   6.a - Bernardka Kastelic
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
NRA3. 6NTE
DriA GabM
203 36T
Folk.
DomA
TE3
TIT1
GabM
36T
SLJ. SLJ
PaJB MilM
6SLJ 212
1 8:20
-

9:05
NAR
SimP
202
MAT
KasB
12MA
MAT
KasB
12MA
TIT1
GabM
36T
NAR
SimP
202
2 9:20
-

10:05
ŠPOd. ŠPOf
DomA MalJ
TE2 TE1
TJA. TJA
VrčM BožK
213 223
TJA
VrčM
213
GUM
VauM
222
TJA
VrčM
213
3 10:10
-

10:55
SLJ
PaJB
6SLJ
SLJ
PaJB
6SLJ
ZGO
WeiK
29ZG
SLJ
PaJB
6SLJ
MAT
KasB
12MA
4 11:00
-

11:45
RU
KasB
12MA
ŠPOd. ŠPOf
DomA MalJ
TE2 TE1
SLJ
PaJB
6SLJ
ŠPOd. ŠPOf
DomA MalJ
TE2 TE1
LUM
ZagV
227
5 12:05
-

12:50
TJA
VrčM
213
ZGO
WeiK
29ZG
TIT2
GabM
36T
LUM
ZagV
227
6 12:55
-

13:40
MAT. MAT
KasB HorB
12MA 11MA
6N1N.
JezP
28
TIT2
GabM
36T
6N1N. 6NŠP1 5NTE
NUM2
JezP MalJ GabM
ZagV
28 TE3 36T
227
7 14:00
-

14:45
MPZ.
VauM
222
MPZ.
VauM
222
PLE.
DomA
TE2
8 15:00
-

15:40
9 15:50
-

16:10
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a