OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

8a   8.a - Janez Malovič
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
2FI. 2NI1 2ŠI
BožK JezP EkaM
223 28 25
1MAT.
HorB
11MA
2NI1.
JezP
28
1 8:20
-

9:05
ZGO
WeiK
29ZG
GEO
SmrA
5ZE
GUM
VauM
222
KEM
RubB
23KE
1MAT. 4TJA
HorB KneJ
11MA 1AN
2 9:20
-

10:05
1MAT. 4TJA
HorB KneJ
11MA 1AN
BIO
SimP
202
FIZ
MihM
22FI
GEO. BIO
SmrA SimP
5ZE 202
1SLJ. 4MAT
SitN KačV
9SL 33T
3 10:10
-

10:55
FIZ
MihM
22FI
ŠPOd. ŠPOf
DomA MalJ
TE2 TE3
TIT1. TIT2
GabM DriA
36T 36T
ZGO
WeiK
29ZG
1TJA. 4SLJ
KneJ SitN
1AN 9SL
4 11:00
-

11:45
1SLJ. 4MAT
SitN KačV
9SL 33T
1TJA. 4SLJ
KneJ SitN
1AN 9SL
TIT1. TIT2
GabM DriA
36T 36T
1TJA. 4SLJ
KneJ SitN
1AN 9SL
ŠPOd. ŠPOf
DomA MalJ
TE2 TE3
5 12:05
-

12:50
KEM
RubB
23KE
RU.
MalJ
1AN
1MAT. 4TJA
HorB KneJ
11MA 1AN
1SLJ. 4MAT
SitN KačV
9SL 33T
DKE
GroA
28
6 12:55
-

13:40
KEO1. 2LS
RubB ZagV
23KE 227
NPH.
BeSM
212
ELE. KGU 4MAT
GabM ZagV KačV
36T 227 33T
2FI.
BožK
223
2ŠI.
EkaM
25
7 14:00
-

14:45
KEO1. 2LS MPZ
RubB ZagV VauM
23KE 227 222
NPH.
BeSM
212
ELE. ŠSP1 MPZ
GabM MalJ VauM
36T TE1 222
8 15:00
-

15:40
9 15:50
-

16:10
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a