OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

4b   4.b - Maja Anžič
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
1 8:20
-

9:05
MAT
AnžM
106
NIT
AnžM
106
DRU
AnžM
106
NIT
AnžM
106
SLJ
AnžM
106
2 9:20
-

10:05
SLJ
AnžM
106
SLJ
AnžM
106
MAT
AnžM
106
SLJ
AnžM
106
MAT
AnžM
106
3 10:10
-

10:55
ŠPO
KasA
TE4
TJA
PunP
106
ŠPO
KasA
TE5
ŠPO
KasA
TE5
DRU
AnžM
106
4 11:00
-

11:45
NIT
AnžM
106
MAT
AnžM
106
SLJ
AnžM
106
MAT
AnžM
106
LUM
AnžM
106
5 12:05
-

12:50
RU
AnžM
106
4N1N. NRA1 4NTE1
NUM1 OPB
JezP DriA GabM
ZagV MedA
28 203 36T
227 108
TJA
PunP
106
GUM
AnžM
106
LUM
AnžM
106
6 12:55
-

13:40
4N1N. OPB OPB
OPB
JezP GroA MedA
LaSZ
28 111 108
110
OPZ. OPB OPB
VauM GroA MedA
222 111 108
OPB
KorJ
106
OPZ. OPB OPB
VauM GroA MedA
222 111 108
4NŠP1. OPB OPB
OPB
OreG GroA MedA
LaSZ
TE4 111 108
110
7 13:40
-

14:15
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
8 14:15
-

15:20
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
OPB
KorJ
106
9 15:20
-

16:20
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a