OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

4c   4.c - Polona Mavsar
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
1 8:20
-

9:05
MAT
MavP
108
ŠPO
OreG
TE4
NIT
MavP
108
MAT
MavP
108
SLJ
MavP
108
2 9:20
-

10:05
SLJ
MavP
108
MAT
MavP
108
MAT
MavP
108
ŠPO
OreG
TE4
LUM
MavP
108
3 10:10
-

10:55
NIT
MavP
108
SLJ
MavP
108
TJA
PunP
108
DRU
MavP
108
LUM
MavP
108
4 11:00
-

11:45
RU
MavP
108
DRU
MavP
108
SLJ
MavP
108
GUM
MavP
108
NIT
MavP
108
5 12:05
-

12:50
TJA
PunP
108
4N1N. NRA1 4NTE1
NUM1 OPB
JezP DriA GabM
ZagV MedA
28 203 36T
227 108
ŠPO
OreG
TE4
SLJ
MavP
108
MAT
MavP
108
6 12:55
-

13:40
4N1N. OPB
JezP MedA
28 108
OPZ. OPB
VauM MedA
222 108
OPB
MedA
108
OPZ. OPB
VauM MedA
222 108
4NŠP1. OPB OPB
OreG MedA LaSZ
TE4 108 110
7 13:40
-

14:15
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
8 14:15
-

15:20
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
OPB
MedA
108
9 15:20
-

16:20
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
OPB.
MedA
108
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a