OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 91. polletje3.10.2018 12:54

4d   4.d - Majda Kump
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
Folk.
DomA
1 8:20
-

9:05
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
2 9:25
-

10:10
NIT
KumM
110
ŠPO.
OreG
TE4
SLJ
KumM
110
SLJ
KumM
110
NIT
KumM
110
3 10:15
-

11:00
SLJ
KumM
110
SLJ
KumM
110
TJA
PunP
110
DRU
KumM
110
LUM
KumM
110
4 11:15
-

12:00
TJA
PunP
110
DRU
KumM
110
NIT
KumM
110
ŠPO.
OreG
TE4
LUM
KumM
110
5 12:05
-

12:50
GUM
KumM
110
RU
KumM
SLJ
KumM
110
GUM
KumM
110
ŠPO.
OreG
TE4
6 12:55
-

13:40
4N1N. OPB
JezP LaSZ
2AN 110
OPZ. OPB
VauM LaSZ
6GL 110
4N1N. NRA1 4NTE1
OPB
JezP DriA GabM
LaSZ
9SL Raču 36T
110
OPZ. OPB
VauM LaSZ
6GL 110
4NŠP1. OPB
OreG LaSZ
TE4 110
7 13:40
-

14:15
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
PLE. OPB
DomA LaSZ
TE2 110
OPB
LaSZ
110
8 14:15
-

15:20
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
9 15:20
-

16:20
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp_201819_14