OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

4d   4.d - Majda Kump
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
Folk.
DomA
TE3
1 8:20
-

9:05
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
MAT
KumM
110
2 9:20
-

10:05
NIT
KumM
110
ŠPO
OreG
TE4
NIT
KumM
110
SLJ
KumM
110
SLJ
KumM
110
3 10:10
-

10:55
SLJ
KumM
110
DRU
KumM
110
SLJ
KumM
110
DRU
KumM
110
TJA
PunP
110
4 11:00
-

11:45
LUM
KumM
110
SLJ
KumM
110
TJA
PunP
110
ŠPO
OreG
TE4
NIT
KumM
110
5 12:05
-

12:50
LUM
KumM
110
4N1N. NRA1 4NTE1
OPB
JezP DriA GabM
LaSZ
28 203 36T
110
RU
KumM
110
GUM
KumM
110
ŠPO
OreG
TE4
6 12:55
-

13:40
4N1N. OPB
JezP LaSZ
28 110
OPZ. OPB
VauM LaSZ
222 110
OPB
LaSZ
110
OPZ. OPB
VauM LaSZ
222 110
4NŠP1. OPB
OreG LaSZ
TE4 110
7 13:40
-

14:15
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
PLE. OPB
DomA LaSZ
TE2 110
OPB
LaSZ
110
8 14:15
-

15:20
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
9 15:20
-

16:20
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
OPB
LaSZ
110
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a