OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 92. polletje28.1.2019 12:44

9b   9.b - Ksenija Weis
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
GEO
SmrA
5ZE
BIO
SimP
202
1 8:20
-

9:05
1MAT. 2MAT 3TJA
4TJA
KasB PanS VrčM
BraL
12MA 20MA 213
2AN
3NI2
JezP
28
3NI2
JezP
28
GUM
VauM
222
ZGO
WeiK
29ZG
2 9:20
-

10:05
KEM
RubB
23KE
1SLJ. 2SLJ 3MAT
4MAT
PaJB NovT KasB
HorB
6SLJ 14SL 12MA
11MA
ZGO
WeiK
2AN
1SLJ. 2SLJ 3MAT
4MAT
PaJB NovT KasB
HorB
6SLJ 14SL 12MA
11MA
FIZ
MihM
22FI
3 10:10
-

10:55
1TJA. 2TJA 3SLJ
4SLJ
VrčM BraL SitN
NovT
213 2AN 9SL
14SL
1MAT. 2MAT 3TJA
4TJA
KasB PanS VrčM
BraL
12MA 20MA 213
2AN
1MAT. 2MAT 3SLJ
4SLJ
KasB PanS SitN
NovT
12MA 20MA 9SL
14SL
1TJA. 2TJA 3SLJ
4SLJ
VrčM BraL SitN
NovT
213 2AN 9SL
14SL
ŠPOd. ŠPOf
DomA BegI
TE2 TE1
4 11:00
-

11:45
BIO
SimP
202
FIZ
MihM
22FI
ŠPOd. ŠPOf
DomA BegI
TE2 TE1
KEM
RubB
23KE
1SLJ. 2SLJ 3MAT
4MAT
PaJB NovT KasB
HorB
6SLJ 14SL 12MA
11MA
5 12:05
-

12:50
1SLJ. 2SLJ 3MAT
4MAT
PaJB NovT KasB
HorB
6SLJ 14SL 12MA
11MA
1TJA. 2TJA 3SLJ
4SLJ
VrčM BraL SitN
NovT
213 2AN 9SL
14SL
1SLJ. 2SLJ
PaJB NovT
6SLJ 14SL
GEO
SmrA
5ZE
1MAT. 2MAT 3TJA
4TJA
KasB PanS VrčM
BraL
12MA 20MA 213
2AN
6 12:55
-

13:40
GLP.
VauM
222
NPH. ROM
BeSM DriA
212 203
ELE. KOŠ
GabM MalJ
36T TE1
RU
WeiK
29ZG
3SLJ. 4SLJ
SitN NovT
9SL 14SL
7 14:00
-

14:45
MPZ. ROB
VauM DriA
222 104
NPH.
BeSM
212
ELE. MPZ
GabM VauM
36T 222
DpDo.
MihM
22FI
8 15:00
-

15:40
ROB.
DriA
104
9 15:50
-

16:10
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksaNaslednji urnik         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp201819_17a