OŠ MAKSA PEČARJAURNIK - Šolsko leto 2018/2019 Untis 2019
SLO-1231 ČRNUČE. ČRNUŠKA 91. polletje3.10.2018 12:54

9c   9.c - Tadeja Novak
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
0 7:30
-

8:15
3RI.
EkaM
29ZG
FIZ
MihM
22FI
Folk.
DomA
1 8:20
-

9:05
BIO
SimP
20BI
2TJA. 4SLJ
BraL NovT
2AN 14SL
GUM
VauM
6GL
3NI1. 3RI
JezP EkaM
19SLJ 2AN
3NI1. 3ŠI
JezP EkaM
6GL 29ZG
2 9:25
-

10:10
LUM. LUM
ZagV DomU
13LI Raču
2MAT. 4TJA
PanS BraL
7 2AN
ŠPOd. ŠPOf
DomA MalJ
TE2 TE1
2MAT. 4SLJ
PanS NovT
7 14SL
KEM
RubB
23KE
3 10:15
-

11:00
LUM. LUM
ZagV DomU
13LI Raču
2SLJ. 4MAT
NovT HorB
14SL 11MA
BIO
SimP
20BI
ZGO
WeiK
29ZG
FIZ
MihM
22FI
4 11:15
-

12:00
2MAT. 4TJA
PanS BraL
7 2AN
KEM
RubB
23KE
2SLJ. 4MAT
NovT HorB
14SL 11MA
GEO
SmrA
5ZE
2SLJ. 4MAT
NovT HorB
14SL 11MA
5 12:05
-

12:50
ŠPOd. ŠPOf
DomA MalJ
TE1 TE5
ZGO
WeiK
29ZG
2TJA. 4SLJ
BraL NovT
2AN 14SL
2SLJ. 4MAT
NovT HorB
14SL 11MA
2TJA. 4SLJ
BraL NovT
2AN 14SL
6 12:55
-

13:40
3FI. KOŠ OGU
RVT 3ŠI
BožK MalJ GabM
DriA EkaM
5ZE TE3 36T
Raču 29ZG
EZR. 3FI POK1
DriA BožK RubB
Raču 5ZE 23KE
2MAT. 4TJA
PanS BraL
7 2AN
RU.
NovT
14SL
GEO
SmrA
5ZE
7 14:00
-

14:45
OGU. RVT MPZ
GabM DriA VauM
36T Raču 6GL
EZR. POK1
DriA RubB
Raču 23KE
ROM. MPZ
DriA VauM
Raču 6GL
PLE.
DomA
TE2
8 15:00
-

15:40
9 15:50
-

16:10
Untis 2019         Predhodni urnikRazveljavitev indeksa         Untis Računalniški program za sestavljanje urnika
3.9.2018 - 24.6.2019 A. Velkavrh: A. Drinovec osmp_201819_14