Pomočniki ravnateljev Bežigrajskih OŠ smo v mesecu oktobru (16. 10. 2023 – 17. 10. 2023) obiskali osnovno in srednjo šolo na Dunaju: Schule Pfeilgasse. Seznanili smo se s šolskim sistemom in obiskali večstopenjski integracijski razred. Ravnateljica nam je predstavila delovne pogoje učiteljev, pravice in dolžnosti učencev/dijakov in njihovih staršev. Izmenjali smo si izkušnje o integraciji otrok priseljencev in kako poteka medkulturno sodelovanje.

V Centru avstrijskih narodnih skupnosti smo obiskali pouk slovenščine za učence slovenskih staršev, ki živijo in delajo v Avstriji. Podarili smo jim različne knjige v slovenščini za starostno skupino otrok 2., 3. in 4. razreda (7, 8 in 9 let). Pouk slovenščine trenutno obiskuje 10 otrok. Poučuje jih profesorica razrednega pouka, ki jo plačuje naše Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

pred šolo.jpg

Več slik

Deli ta članek

Prejšnji članek

October 18, 2023 • 10:53AM

Naslednji članek

October 18, 2023 • 4:18PM

Teme člankov

Iz naših člankov