Varuh otrokovih dolžnosti

Priporočamo naslednjo literaturo:

Marko Juhant in Simona Levc: Varuh otrokovih dolžnosti (Mavčiče, Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2011)

Povzetki dolžnosti otrok in staršev

Otrokova dolžnost je:

 • da je aktiven pri vseh opravilih, povezanih z družinskim življenjem, dokler živi v vaši družini.
 • da upošteva najvišjo avtoriteto. Najvišja avtoriteta so prisotni starši.
 • da dnevno opravlja vse naloge, priprave na šolo in da bere.
 • da skozi igro, vajo in delo izuri svoje spretnosti.
 • da izkoristi svoje prednosti sebi v prid.
 • da se od staršev nauči svoje probleme reševati sam.
 • da svoje spore rešuje na civiliziran način. Kadar ne zmore, je dolžan poiskati pomoč odgovornih odraslih. Če je mogoče, preden izbruhne nasilje.
 • da pomembne informacije, dobljene na internetu, s strani vrstnikov in neznancev, preveri pri starših, odgovornih sorodnikih ali učiteljih.
 • da se obnaša kraju, času in dogajanju primerno. Če posameznih stvari še ne obvlada, se drži navodil staršev, učiteljev, spremljevalcev in drugih odgovornih oseb.
 • da se takrat, kadar je v dvomu in ne more preveriti, obnaša skladno s pravili lepega obnašanja.
 • da misli s svojo glavo.
 • da staršev ne uporablja kot zunanjo pomnilno enoto. Pomembne podatke si zapomni.
 • da se obnaša tako, da ne ogroža ali poškoduje sebe, drugih, živali, predmetov in stvari ter da ne škoduje naravi.
 • da v dvomih vpraša, preden naredi škodo.

Dolžnost staršev je:

 • da včasih pokažete, včasih svetujete in včasih ukažete.
 • da vzgajate otroke s pravili, prepovedmi in navodili neodvisno od tega, koliko je to vašim otrokom všeč.
 • da pričakujete, da se bodo skušali otroci upreti na načine, ki bodo za njih najbolj učinkoviti.
 • da ste odgovorna avtoriteta ne glede na to, kje se z otrokom nahajate.
 • da vzgajate z besedo in zglednim ravnanjem, skladno s svojimi vrednotami.
 • da se z otrokom ukvarjate ob vzgojni priliki ali zahtevi, ne takrat, ko imate vi ravno voljo in čas.
 • da spremljate razvoj otroka. Informacije o otrokovih posebnostih s strani vzgojiteljic in svetovalnih delavk jemljite resno in ukrepajte. Če je težava resna, ste že na pravi poti. Če se izkaže, da so neki znaki, problema pa ni, boste vedeli, da ste storili »vse«.
 • da preverite in predvidite, kaj dolgoročno pomeni, če v vzgojo otroka vpeljete neko modno novost.
 • da prepoznate, kaj je tisto, kar otroka žene naprej, kar ga veseli, kar mu omogoča, da se izrazi, da mu pomagate najti in ga spodbujate na področju,  kjer bo morda lahko nekoč posegel po zvezdah - ne po vaših, po svojih!
 • da otroku pomagate organizirati delo za šolo in dom ter ga nadzirate.
 • da naučite otroke svoje probleme rešiti, ne pa, da jim jih kradete.
 • da se postavite na stran učiteljev in šole in v sodelovanju rešujete tudi najbolj nenavadne zaplete.
 • da otroke pripravite na prihodnost, ne na preteklost in na sedanjost. Da jih pripravite za v svet, ne za doma.
 • da pomagate drugim vaše otroke vzgajati na mestih, kjer ste sami očitno storili premalo, ne pa, da otroke pred takimi intervencijami iz okolja zaščitite.
 • da ste stalnica v otrokovem življenju.