Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

OBVESTILO  O SUBVENCIONIRANI  ŠOLSKI  PREHRANI  UČENCEV

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Obveščamo vas, da je  bil sprejet  Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic  iz javnih sredstev, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2016 (ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila so od  1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in  pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi 0 otroškem dodatku, ne presega do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.

Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena (pripada učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v Republike Slovenije).

V skladu s sklepom ministrice bo tako cena malice v šolskem letu 2020/2021 znaša 0,80 dnevno na učenca.

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na malico in kosilo bo šola pridobila iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Milena Gajski, soc.del.