Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas šole je od 7:00 do 15:00 ure.

Uradne ure

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Šola ima uradne ure vsak dan od ponedeljka do petka.

Prejšnji odstavek ne velja za ravnatelja šole.
 

dan od do
ponedeljek 10:00 12:00
torek 10:00 12:00
sreda 10:00 12:00
četrtek 10:00 12:00
petek 10:00 12:00


Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14. uri.
 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne pogovorne ure,
  • roditeljske sestanke,
  • druge oblike dela s starši, kakor so določene z letnim delovnim načrtom šole.


Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.