Šolski zvonec

Čas pouka in odmorov

 

Črnuška

Dunajska

 

 

Ura

Dejavnost

 

 

06.15–8.15

jutranje varstvo

0

07.30–8.15

07.30–8.15

predura

1

08.20–9.05

08.20–9.05

1. učna ura

M

09.05–9.25

09.05–9.30

malica

2

09.25–10.10

09.30–10.15

2. učna ura

3

10.15–11.00

10.20–11.05

3. učna ura

R

11.00–11.05

11.05–11.15

rekreacijski odmor

4

11.05–11.50

11.15–12.00

4. učna ura

K

11.50–12.10

12.05–12.50

Kosilo na Črnuški za tiste, ki imajo 7 ur

5. učna ura (na Dunajski kosilo + PB)

5

12.10–12.55

5. učna ura na Črnuški

6

13.00–13.45

12.50–16.10

6. učna ura  (na Črnuški), kosilo + PB

7

13.50–14.35

7. učna ura (na Dunajski PB)

 

 

URNIK ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA

12.00–14.30

kosilo, sprostitvena dejavnost in ustvarjalno preživljanje časa

14.30–15.20

pedagoški mir/samostojno učenje

15.20–16.10

neusmerjeni prosti čas

16.10–16.30

dežurstvo

 

 

URNIK ODDELKOV PODALJŠANEGA BIVANJA za PETI razred

12.50–14.15

kosilo, sprostitvena dejavnost in ustvarjalno preživljanje časa

14.15–15.00

pedagoški mir/samostojno učenje

 

Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni pouk je po urniku pred ali po pouku.

Namenjen je učencem, ki potrebujejo pri doseganju ciljev dodatno učiteljevo pomoč. Predlog za obiskovanje dopolnilnega pouka pripravi učitelj predmeta. 

 

Dodatni pouk je namenjen nadgrajevanju znanja učencev, predvsem udeležencem tekmovanj iz znanj posameznih področij.