Vizitka

Osnovni podatki

Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana
Odlok o ustanovitvi

Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja

Uprava šole: Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana Črnuče

Transakcijski račun: SI56 0126 1603 0662 273

Matična št.  5084091000

Davčna št.   79338119

 

 e-mail: osmakspecar@guest.arnes.si

internet stran: https://www.makspecar.si/

 

Ravnateljica: Zlatka Vlasta Zgonc

☎ 01 58 96 313

zvz@osmp.si

Pomočnica ravnateljice za predmetno stopnjo:

Alenka Velkavrh

☎ 01 58 96 311

alenka.velkavrh@osmp.si

Pomočnica ravnateljice za razredno stopnjo:

Tatjana Ančnik

☎ 01 58 96 300

tatjana.ancnik@osmp.si

Tajnik VIZ: Martin Rotar

☎ 01 58 96 312

osmakspecar@guest.arnes.si

Računovodstvo: IPSE računovodstvo, Borovec 2A, Trzin
Aleša Benedik-Burja

☎ 01 58 96 314

racunovodstvo.mp@guest.arnes.si

Knjigovodstvo: Vitan Zupančič

☎ 01 58 96 325

knjigovodstvo.mp@guest.arnes.si

Psiholog: Robert Pene Zor

☎ 01 58 96 323

Pedagog: Peter Srebrnič

☎ 01 58 96 322

peter.srebrnic@osmp.si

Psihologinja: Urška Flerin

☎ 01 58 96 323

urska.flerin@osmp.si

Socialna pedagoginja: Karin Bojc

☎ 01 58 96 322

karin.bojc@osmp.si

Socialna delavka: Milena Gajski (na Dunajski 390)   

☎ 01 58 96 303

milena.gajski@osmp.si

Knjižničarka: Mateja Miljković (na Črnuški 9)

Knjižnica na Dunajski 390: Damijana Medved

☎ 01 58 96 328

☎ 01 58 96 301

mateja.miljkovic@osmp.si

damijana.medved@osmp.si

Računalništvo in informatika: Aleš Drinovec

☎ 01 58 96 320

racunalnicar@osmp.si

Vodja šolske prehrane: Eva Križnar

☎ 01 58 96 326

prehrana.mp@guest.arnes.si

Kuhinja (na Črnuški cesti 9)

Kuhinja (na Dunajski cesti 390)

☎ 01 58 96 327

☎ 01 58 96 304

Zbornica (na Črnuški cesti 9)

Zbornica (na Dunajski cesti 390)

☎ 01 58 96 329

☎ 01 58 96 302

Podaljšano bivanje - dežurna številka (Dunajska) ☎ 030 391 839

 

RAVNATELJICA šole je ga. Zlatka Vlasta Zgonc - je pedagoški vodja in upravni organ šole. Opravlja naloge, ki so opredeljene v 49. členu ZOFVI (1996).

POMOČNICI RAVNATELJICE STA:

obe opravljata poslovodne in pedagoške naloge po nalogu ravnateljice in jo nadomeščata v času njene odsotnosti.

Organigram