Interesne dejavnosti

Prijavo učencev na interesne dejavnosti (krožki) lahko opravite tudi preko e-redovalnice do 23. septembra.

Prijavnica

Pevski zbor

Kdor poje, zlo ne misli je star slovenski pregovor, ki nazorno pojasni zakaj imamo v Sloveniji vse več zborov. Takšno dejavnost gojimo tudi pri nas v vseh razredih osnovne šole.  S prepevanjem si krepimo narodno in kulturno zavest, hkrati pa se še dobro zabavamo.  Glasba je umetnost, ki  nežno boža in razvaja naša ušesa, če pa so v to vključeni naši otroci, pa imamo starši še prav posebno zadovoljstvo. Zbor je interesna dejavnost  pri kateri gojimo dober odnos do glasbe, kulture in petja predvsem pa v njem sodelujejo učenci in učenke, ki zlo ne mislijo.

Zborovodja: Mitja Vaupotič, prof. glas. vzgoje

 

Knjižničarski krožek

Na krožku učenci postanejo knjižničarkini pomočniki: skrbijo za urejenost knjižnice, sodelujejo pri krašenju knjižnice, pomagajo izbirati knjige za nakup, ustvarjajo, poslušajo pravljice, pripravljajo razstave, odkrijejo tudi kakšno bibliotekarsko skrivnost, na knjižni avdiciji izberejo knjigo, ki jih najbolj pritegne, z iskanjem skrivnega gesla dodobra spoznajo knjižnico in še in še.

Mentorica: Damijana Medved

 

Bralni klub

Na bralnem klubu bomo na različne načine pospremili branje posamezne knjige. Pričakuje se, da učenci knjigo preberejo že doma, na srečanju pa potem o njej govorimo in izvedemo obbralne dejavnosti (povezane z vsebino knjige). Srečanje članov bralnega kluba bo 1x/mesec.

Mentorica: Damijana Medved

 

Pravljični krožek.

Pravljični krožek bo potekal enkrat tedensko ob torkih od 12.05 do 12.50 v knjižnici. Učenci bodo spoznavali

različna literarna dela domačih in tujih avtorjev ter slovenske in tuje ljudske pravljice. Učenci bodo pozorno poslušali pravljice, spoznavali različne zvrsti literature, se seznanili s pisatelji ter ilustratorji, ljudskimi in umetnimi pravljicami, razvijali bralno kulturo, bogatili besedni zaklad, pripovedovali, dramatizirali in razvijali čut za estetiko. Razvijali bomo temeljne komunikacijske spretnosti, poslušanje, branje in govorjenje.

Mentorica: Sonja Klemen

 

Angleški pravljični krožek 

Pri ID - Angleški pravljični krožek, bomo brali slikanice, pravljice, zgodbe v angleškem jeziku. O njih se bomo pogovarjali, jih ilustrirali, izdelali kakšno preprosto lutko in zgodbo dramatizirali, se naučili kakšno angleško pesem. Sodelovali bomo tudi v EPI Reading Badge (angleški bralni znački). Skupaj bomo prebrali predlagane knjige in se pripravili na tekmovanje, ki bo v začetku marca (prijava na tekmovanje ni obvezna). Interesna dejavnost je primerna za otroke, ki imajo radi branje in angleški jezik.

 

Angleške bralne urice – 6, 7, 8 razred

Ob sredah preduro bomo skupaj prebirali angleško literaturo. Pogovarjali se bomo o prebranem, pilili naše bralne ter sporazumevalne sposobnosti, se vživeli v svet domišljije, čarobnih pravljic in napetih zgodb. Na prijeten način bomo bogatili domišljijo in širili naš besedni zaklad.

Mentorica: Petra Aleksandra Puntar

 

 

Angleška bralna značka 6789

Z branjem angleške literature širimo naš besedni zaklad, na poti do opravljene bralne značke pa spoznamo različne junake, podoživljamo njihove dogodivščine in razmišljamo o sporočilu prebranega. Z branjem razvijamo in krepimo bralne strategije, pridobivamo aktivno in pasivno besedišče ter širimo obzorja. Do aprila preberemo 5 knjig s priporočilnega seznama, s police v šolski knjižnici (vsak razred ima svoj izbor knjig v knjižnici), lahko pa tudi poljubno literaturo po predhodnem posvetu z učiteljico. Oddaje obnov potekajo v okolju Microsoft Teams. Po branju vsake knjige učenec/-ka v spletni zvezek odda obnovo ter slovar besed. Učenci po opravljeni angleški bralni znački prejmejo priznanje.

Mentorica: Petra Aleksandra Puntar

 

Čarobne sprostitvene igre

Spoznavali bomo svet gibanja na razne načine. Na urah se bomo zabavali, plesali, igrali igre zaupanja, medsebojnega spoštovanja, se učili prijetnih otroških masaž, tehnik dihanja za umirjanje in boljše počutje, sproščali ob vizualizacijah, barvali mandale….

Mentorica: Tanja Garvas

Rišem, strižem, lepim

V okviru interesne dejavnosti »Rišem, strižem, lepim« bodo učenci ustvarjali iz različnih materialov in na različne načine. Pri delu bodo uporabljali škarje, lepilo in risarske pripomočke. Krepili bodo ročne spretnosti, grafomotoriko in urili domišljijo. Interesna dejavnost je namenjena vsem, ki radi ustvarjajo.

Mentorica: Tanja Garvas

Prva pomoč

Na interesni dejavnosti PRVA POMOČ  učenci (6. - 9. r.) spoznajo, da je zdravje vrednota, ki vpliva na kakovost življenja, si pridobivajo osnove teoretičnega in praktičnega znanja prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih boleznih, spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb in bolezni neposredno ogroženo in se naučijo osnov pravilnega ukrepanja, si izoblikujejo preventivno miselnost ter se naučijo ukrepov za preprečevanje nezgodnih situacij. Učenci sestavijo ekipo prve pomoči, ki bo (če bo mogoče) svoje znanje preverila na tekmovanju ekip prve pomoči, ki ga organizira Rdeči križ Slovenije.

Mentorica: Petra Simčič

 

Prostovoljstvo

Prostovoljci znamo pričarati ljudem nasmeh ? Kako le! V novembru in februarju ustvarjamo voščilnice za starejše občane, nanje napišemo lepe misli in z njimi obdarimo stanovalce Doma starejših in upokojencev. Zanje pripravimo tudi nastope naših glasbenikov in pevcev. Lepo je in bo, tudi tebi.

Mentorica: Zvonka Lavbič Saje

 

DEBATNI KLUB

Debatni klub na naši šoli deluje že 13 let in dosega zavidljive uspehe. Kaj delamo? Raziskujemo različne teme od električnih avtomobilov, zelene energije, problematike mladih, nezdrave hrane …, oblikujemo argumente,  treniramo javno nastopanje, kritično razmišljamo in tekmujemo z vrstniki po Sloveniji. Priprave bodo na debatnem taboru ob koncu meseca. Če želiš svoje znanje in vedenje poglobiti, razširiti in ju resnično aktivno uporabiti, se nam pridruži.  

Mentorica: Zvonka Lavbič Saje

 

Ustvarjanje voščilnic, daril in okraskov

Pri interesni dejavnosti bomo izdelovali voščilnice za različne priložnosti (rojstni dan, novo leto, materinski dan, dan mučenikov, dan žena, …). Ustvarjali bomo tudi  okraske (novoletni okraski in okraski za različne dekoracije - oken, vrat, …) ter manjša darila, kot so broške, špangice, darilne škatlice ter vrečke, papirnate rože in podobno. Interesna dejavnost je namenjena učencem 3. in 4. razreda.

Mentorica: Lina Novak

 

Ustvarjanje voščilnic, daril in okraskov

Pri interesni dejavnosti bomo izdelovali voščilnice za različne priložnosti (rojstni dan, novo leto, materinski dan, dan mučenikov, dan žena, …). Ustvarjali bomo tudi  okraske (novoletni okraski in okraski za različne dekoracije - oken, vrat, …) ter manjša darila, kot so broške, špangice, darilne škatlice ter vrečke, papirnate rože in podobno. Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. in 2. razreda.

Mentorica: Sara Šmid 

 

Robotika 5. razredi in robotika 6.-9. razred

Spoznali se bomo z osnovami sestavljanja in krmiljenja robotov. Pripravili se bomo na tekmovanje s sledilnimi roboti in roboti reševalci. Delali bomo s kompleti Fischertechnik RoboPro in Lego Mindstorms.

Krožek bo zače z delom že v oktobru po 2 uri tedensko (ponedeljek (5. razredi), torek (6.-9.r) od 14:45-16:15).

Mentor: Aleš Drinovec

 

Planinski krožek

Program dela Otroške skupine PLANINSKI ŠKRATKI zajema organizirane planinske izlete, planinsko šolo, dvodnevni izlet in planinski tabor.

Na planinskem taboru učenci poleg pohodništva, planinske šole, pastirskih iger in družabnih večernih dejavnosti opravijo preizkus znanja za zlati planinski znak.

V zimskih mesecih organiziramo igre v telovadnici, malo šolo plezanja na šolskih plezalnih stenah in orientacijski pohod.

Organiziramo skupne sestanke, kjer starše seznanimo  z delom planinskega krožka in jim pokažemo filme z izletov. Enkrat na leto gremo skupaj v planine.

Vsako leto se udeležimo tekmovanja Mladina in gore.V mesecu aprilu, očistimo pot do Rašice.

Na izletih razvijamo prijateljstvo, občutek pripadnosti, spoštovanje in pripravljenost pomagati sočloveku. Vzgajamo k varovanju okolja. Spodbujamo vzdržljivost in vztrajnost pri hoji. Učenci dobijo prva znanja o načrtovanju izletov, opremi planinca, gibanju v gorah, varni hoji, prvi pomoči in vremenskih razmerah.

Pridite, kadar smo skupaj, nam  je lepo!

Mentor: mag. Alenka Velkavrh, Andreja Dominc, Lilijana Renko

 

Folklora

Vabim vas, da se mi pridružite pri interesni dejavnosti folklora. Vabljeni ste dečki in deklice iz 4., 5., in 6. razreda. Učili se bomo ljudske plese in pesmi, se igrali igre naših babic, se spoznavali s preprostimi otroškimi glasbili in se predstavili z odrsko postavitvijo, ki se jo bomo skupaj naučili. Če bomo uspešni, bomo lahko svoje znanje predstavili na šolski in krajevni prireditvi, morda pa še kje.

Mentorica: Andreja Dominc

 

Ročne spretnosti

S pomočjo različnih materialov (volna, blago, papir,karton...) bomo z različnimi tehnikami izdelali uporabne in okrasne izdelke. Naučili se bomo prišiti gumb, izdelati cofke, kvačkali...

Mentorica: Anita Prijol

 

ČAROBNE SPROSTITVENE IGRE

Spoznavali bomo svet gibanja na razne načine. Na urah se bomo zabavali, plesali, igrali igre zaupanja, medsebojnega spoštovanja, se učili prijetnih otroških masaž, tehnik dihanja za umirjanje in boljše počutje, sproščali ob vizualizacijah, izdelovali mandale….

Mentorica : Tanja Garvas

 

PLESNE IGRARIJE

ŠT. PROSTIH MEST: 10 (1. RAZRED)

PRIČETEK: MESECA JANUARJA (SREDA, 12.15-13.00)

Na plesnih igrarijah se bomo na začeteku ob glasbi dobro ogreli z zanimivimi igricami, vajami in nato se bomo učili različnih plesov (sodobne koreografije, starinski plesi, igre ob glasbi…). Dejavnost bomo zaključili z umirjanjem (masaža, vodena vizualizacija…).

Mentorica: Maja Kozel

 

Odbojka mlajše deklice

Odbojka je na naši šoli že tradicija. Spoznali se bomo z osnovnimi elementi igre, spoznavali osnovna pravila mini in male odbojke. Razvijali bomo specifične motorične sposobnosti, ki so potrebni za boljšo igro. Kot šola se bomo vključili v tekmovalni sistem ljubljanskih šol. Lani smo se uvrstili na 5. mesto. Vabljene so deklice od 4. do 7. razreda.

Mentorica: Andreja Dominc

 

MALA IMPRO ŠOLA in MALA IMPRO ŠOLA 2

Se ti je že kdaj zgodilo, da si ostal/a čisto brez plana, potem pa si si rekel/a (no, mogoče ne čisto s temi besedami): “bomo že nekaj zimprovizirali!”? Pojma nisi imel/a, kaj bo nastalo iz te moke, mogoče te je bilo celo malo strah, a na koncu je uspelo!

Improvizacijsko gledališče ali na kratko “impro” je oblika gledališke umetnosti, kjer ne bomo delali s tekstom, rekviziti in sceno, ampak si bomo prizore izmišljevali sproti.

Ker pa nihče ni rojen gledališki improvizator, nas bodo do te spretnosti pripeljale različne zabavne igrice, preko katerih bomo urili naš glas, telo in možgančke. Učili se bomo, kako sodelovati, se med seboj podpirati, spodbujati in poslušati, hkrati pa se bomo še nasmejali in se neskončno zabavali!

Za udeležbo na dejavnosti Mala impro šola 2 predznanje ali predhodna udeležba na krožku Mala impro šola NI potrebna.

Mentorica: Urša Lesar

 

PLES: SOLO JAZZ

Solo jazz je oblika plesa, ki se pleše solo, torej soplesalca ne potrebuješ. Vsebuje gibe, ki so jih navdihnili različni plesi prve polovice prejšnjega stoletja, plesali pa bomo na jazz glasbo. Solo jazz se lahko pleše improvizirano, obstajajo pa tudi številne koreografije, zato bomo na delavnici spoznali nekaj klasičnih solo jazz figur, hkrati pa se naučili tudi ene od krajših koreografij.

Dejavnost je zasnovana za 5 srečanj, glede na interes pa jo lahko kasneje tudi razširimo in podaljšamo.

Mentorica: Urša Lesar

 

Košarka za 8. in 9. razred

 

Mentor: Robert Lukač

 

Mala odbojka (4. do 7. razred)

Pri odbojki se otroci srečajo z osnovnimi odbojkarskimi elementi: zgornji odboj s prsti, spodnji odboj, spodnji servis.

Na treningih razvijamo tudi osnovne motorične sposobnost, ki so pomembne za odbojkarsko igro. Veliko je skokov, padcev, kratkih šprintov.

Letos je bila ekipa male odbojke prva v Ljubljani in zmagala na klubskem državnem prvenstvu. V mini odbojki so zasedli drugo mesto v Ljubljani.

Na treningih veliko igramo in se imamo lepo.

Mentor: Jani Malovič 

                                     

Rokomet za deklice 4.– 6. razred

Med urami se bomo učili rokometnih osnov: podajanje žoge, lovljenje žoge, vodenje žoge, razne mete... Vsem tem osnovam bomo se učili skozi igro. Veliko pozornosti bomo namenili medsebojnim odnosom, sodelovanju in skupinskemu delu. Vzgajali bomo načela prijateljstva, spoštovanja drugih udeležencev v športu, dostojanstvenemu prenašanju porazov in zmag in igranje v okviru športnega duha.

Mentorica: Inna Beguš Dolgun

 

Francoski projekti

Interesna dejavnost je namenjena predvsem učencem od 7. in 9. razreda, ki se pri izbirnem učijo francoščino.  Predvidoma se bomo srečevali enkrat tedensko. Dopisovali si bomo s francosko šolo, izdelovali plakate, voščilnice, prebirali bomo francoske knjige, spoznavali francosko glasbo, družili se bomo ob francoskem filmu, pripravili francosko sladico, spoznavali francoske pokrajine s pomočjo spleta ter pripravili igro, s katero se bomo predstavili na francoskem festivalu.

Mentorica: Katka Božič, prof. angleščine in francoščine

 

Erazmus

Erazmus je namenjen predvsem učencem 9. razreda, ki si želijo sodelovanja s sovrstniki iz drugih evropskih držav. Na srečanjih bomo pripravljali razne posnetke, predstavitve, kvize,… na temo »We are what we eat«. Spoznavali bomo partnerske šole in njihove države, sodelovali na video srečanjih ter v praksi uporabljali angleščino.

Mentorica: Katka Božič, prof. angleščine in francoščine

 

Vrstniška mediacija 

K vrstniški mediaciji se lahko priključijo učenci od 6. do 9. razreda. Učenci se  na mediacijskem taboru usposobijo za delo vrstniškega mediatorija. Mediatorji so ob dogovorjenih terminih na voljo učencem in jim pomagajo pri reševanju njihovih sporov. Med šolskim letom bomo izvedli več skupnih srečanj, kjer bodo učenci izmenjavali svoje izkušnje, vadili mediacijo in bodo imeli možnost, da razrešijo morebitne dvome, ki se bodo pojavljali, ko si bodo postopoma nabirali izkušnje.Izobraževanje na področju razreševanja konfliktov, pozitivne komunikacije in aktivnega poslušanja, bo učencem koristilo tako na osebni, kot tudi na prihodnji poklicni ravni, ne glede na izbrano pot, saj so dobre socialne veščine temelji za uspeh. 

Mentorica: Sanela Imamović

 

MEPI

Mepi je mednarodni projekt, ki je namenjen učencem v 9.razredu. Učenci opravljajo dejavnosti, ki si jih sami izberejo na treh področjih, rekreativni šport, veščine in prostovoljno delo. Za vsako izmed področij si izberejo cilje, ki jih čez leto poskušajo doseči in dosežejo. Četrto področje je odprava, kjer se po teoretičnem delu, kjer se naučijo topografije, orientacije in drugih znanj preživetja v naravi, odpravijo na praktični del; poskusno in glavno odpravo. Na odpravi morajo prehoditi 24 kilometrov, skuhati vsak dan topli obrok in se orientirati v naravi. Po končani bronasti stopnji lahko v srednji šoli nadaljujejo s srebrno in v nadaljevanju z zlato stopnjo. Več o programu Mepi si lahko preberete na www.mepi.si

Mentorice programa MEP: Katka Božič, Barbara Rubin, Polona J.Frelih

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Učenci čez celo šolsko leto berejo zanimive in zabavne knjige ter na koncu rešijo kratek test in prejmejo priznanje za opravljeno bralno značko.

Polona J. Frelih

 

EUROCAMP

Eurocamp je mednarodni projekt pri katerem sodelujejo šole iz Češke, Avstrije, Španije in naše šole. Vsako leto se organizira petdnevno srečanje vseh šol v eni izmed držav, kjer učenci spoznavajo državo, kulturo, navade in običaje ter se družijo s svojimi sovrstniki iz drugih držav. Zadnji dan druženja udeleženci vseh držav pripravijo predstavitev svoje države, šole za ostale udeležence srečanja. 

Polona J.Frelih 

 

Učimo se risati

Na interesno dejavnost Učimo se risati vabim vse učence prvega razreda, ki radi rišejo,  uživajo pri ustvarjanju in so vztrajni. 

Naučili se bomo narisati vse od samorogov do dinozavrov. Risali bomo z barvicami, voščenkami, zlatimi flomastri in kredami.

V primeru, da bo prijavljenih veliko učencev,  bo dejavnost potekala v več skupinah po prilagojenem urniku. 

Se vidimo v slikarnici!

Mentorica Sara Ančnik Jemec 

 

Otroke lahko prijavite tudi na interesne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci. Glejte letake in plakate.