Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se izvajajo naslednji obvezni izbirni predmeti:

 

1

elektronika z robotiko - EZR

2

elektrotehnika - ELE

3

francoščina 1 - FI1

4

francoščina 2 - FI2

5

francoščina 3 - FI3

6

glasbeni projekt - GLP

7

gledališki klub - GKL

8

izbrani šport-košarka - IŠP

9

kaj nam govorijo umetnine - KGU

10

kemija v okolju - KEO

11

likovno snovanje 1 - LS1

12

likovno snovanje 2 - LS2

13

multimedija - MME

14

načini prehranjevanja - NPH

15

nemščina 1 - NI1

16

nemščina 2 - NI2

17

nemščina 3 - NI3

18

obdelava gradiv – OGL/OGU

19

osn. vbodi in tehn. vezenja - VEO

20

ples - PLE

21

poskusi v kemiji - POK

22

računalniška omrežja - ROM

23

robotika v tehniki - RVT

24

ruščina 1 - RI1

25

ruščina 2 - RI2

26

ruščina 3 - RI3

27

sodobna priprava hrane - SPH

28

španščina 1 - ŠI1

29

španščina 2 - ŠI2

30

španščina 3 - ŠI3

31

šport za sprostitev - ŠSPa

32

šport za zdravje - ŠZZa

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

 

1

nemščina – N1N

2

šport – NŠP

3

tehnika – NTE

4

računalništvo – NRA

5

umetnost - NUM

 

Izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020 (7.-9. razredi)

Predmet

daljnogledi in planeti - DIP

elektronika z robotiko - EZR

elektrotehnika - ELE

francoščina 1 - FI1

francoščina 2 - FI2

francoščina 3 - FI3

gledališki klub - GKL

izbrani šport-košarka - IŠPk1

izbrani šport-nogomet - IŠPn

kaj nam govorijo umetnine - KGU

kemija v okolju - KEO

likovno snovanje 1 - LS1

likovno snovanje 2 - LS2

likovno snovanje 3 - LS3

multimedija - MME

načini prehranjevanja - NPH

nemščina 1 - NI1

nemščina 2 - NI2

nemščina 3 - NI3

obdelava gradiv

vezenje

poskusi v kemiji - POK

računalniška omrežja - ROMa

retorika - RET

robotika v tehniki - RVT

ruščina 1 - RI1

ruščina 2 - RI2

ruščina 3 - RI3

sodobna priprava hrane - SPH

španščina 1 - ŠI1

španščina 2 - ŠI2

španščina 3 - ŠI3

šport za sprostitev - ŠSP

šport za zdravje - ŠZZ

turistična vzgoja - TVZ

življenje upod. v umetnosti - ŽUU

Neobvezni izbirni predmeti 2019/2020 (4.-6. razredi)

V 4.-6. razredu bomo izvajali neobvezne izbirne predmete:

nemščina,
računalništvo,
šport,
tehnika,
umetnost