Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali naslednje izbirne predmete

publikacija (predstavitve obveznih izbirnih predmetov)

Št.

Predmet

ŠL

Razredi

ur

Izvajalec

1.

elektronika z robotiko - EZR

2022/2023

8 9

1

Aleš Drinovec

2.

francoščina 1 - FI1

2022/2023

7

2

Katka Božič

3.

francoščina 2 - FI2

2022/2023

8

2

Katka Božič

4.

francoščina 3 - FI3

2022/2023

9

2

Katka Božič

5.

gledališki klub - GKL

2022/2023

7 8 9

1

Andreja Cigale

6.

izbrani šport - IŠP

2022/2023

9

1

športniki

7.

kaj nam govorijo umetnine - KGU

2022/2023

7 8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

8.

kemija v okolju - KEO

2022/2023

8

1

Barbara Rubin

9.

likovno snovanje 1 - LS1

2022/2023

7

1

Vida Zagorc Ušeničnik

10.

likovno snovanje 2 - LS2

2022/2023

8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

11.

likovno snovanje 3 - LS3

2022/2023

9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

12.

multimedija - MME

2022/2023

7 8

1

Aleš Drinovec

13.

načini prehranjevanja - NPH

2022/2023

8 9

1

Mojca Bernot Sotenšek

14.

nemščina 1 - NI1

2022/2023

7

2

Polona Jezeršek Frelih

15.

nemščina 2 - NI2

2022/2023

8

2

Polona Jezeršek Frelih

16.

nemščina 3 - NI3

2022/2023

9

2

Polona Jezeršek Frelih

17.

obdelava gradiv

2022/2023

7 9

1

učitelj tehnike

18.

poskusi v kemiji - POK

2022/2023

9

1

Barbara Rubin

19.

računalniška omrežja - ROMa

2022/2023

8 9

1

Aleš Drinovec

20.

robotika v tehniki - RVT

2022/2023

7 8

1

Aleš Drinovec

21.

ruščina 1 - RI1

2022/2023

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

22.

ruščina 2 - RI2

2022/2023

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

23.

sodobna priprava hrane - SPH

2022/2023

7

1

Mojca Bernot Sotenšek

24.

španščina 1 - ŠI1

2022/2023

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

25.

španščina 2 - ŠI2

2022/2023

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

26.

španščina 3 - ŠI3

2022/2023

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

27.

šport za sprostitev - ŠSPa

2022/2023

8

1

športniki

28.

šport za zdravje - ŠZZa

2022/2023

7

1

športniki

29.

varstvo pred nar. nesr. - VNN

2022/2023

7 8 9

1

Janez Malovič

 

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023 (4.-6. razredi)

publikacija (predstavitve neobveznih izbirnih predmetov - NIP)

Št.

Predmet

ŠL

Razredi

ur

Izvajalec

1.

nemščina - N1N

2022/2023

4 5 6

2

Polona Jezeršek Frelih

2.

računalništvo - NRA

2022/2023

4 5 6

1

Aleš Drinovec

3.

šport - NŠP

2022/2023

4 5 6

1

športniki

4.

tehnika - NTE

2022/2023

4 5 6

1

učitelj tehnike

5.

umetnost - NUM

2022/2023

4 5 6

1

Vida Zagorc Ušeničnik