Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se bodo izvajali naslednji obvezni izbirni predmeti:

 

1

elektronika z robotiko - EZR

2

elektrotehnika - ELE

3

francoščina 1 - FI1

4

francoščina 2 - FI2

5

francoščina 3 - FI3

6

glasbeni projekt - GLP

7

gledališki klub - GKL

8

izbrani šport-košarka - IŠP

9

kaj nam govorijo umetnine - KGU

10

kemija v okolju - KEO

11

likovno snovanje 1 - LS1

12

likovno snovanje 2 - LS2

13

multimedija - MME

14

načini prehranjevanja - NPH

15

nemščina 1 - NI1

16

nemščina 2 - NI2

17

nemščina 3 - NI3

18

obdelava gradiv – OGL/OGU

19

osn. vbodi in tehn. vezenja - VEO

20

ples - PLE

21

poskusi v kemiji - POK

22

računalniška omrežja - ROM

23

robotika v tehniki - RVT

24

ruščina 1 - RI1

25

ruščina 2 - RI2

26

ruščina 3 - RI3

27

sodobna priprava hrane - SPH

28

španščina 1 - ŠI1

29

španščina 2 - ŠI2

30

španščina 3 - ŠI3

31

šport za sprostitev - ŠSPa

32

šport za zdravje - ŠZZa

 

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se bodo izvajali naslednji neobvezni izbirni predmeti:

 

1

nemščina – N1N

2

šport – NŠP

3

tehnika – NTE

4

računalništvo – NRA

5

umetnost - NUM

 

 

 

Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019 (7.-9. razredi)

Ponujeni izbirni predmeti za naslednje šolsko leto

Predmet

učitelj

Razredi

ur

daljnogledi in planeti - DIP

Matjuša Mihelčič

7

1

elektronika z robotiko - EZR

Aleš Drinovec

7 8 9

1

elektrotehnika - ELE

Milan Gaberšek

7 8 9

1

francoščina 1 - FI1

Katka Božič

7

2

francoščina 2 - FI2

Katka Božič

8

2

francoščina 3 - FI3

Katka Božič

9

2

glasbeni projekt - GLP

Mitja Vaupotič

7 8 9

1

gledališki klub - GKL

Tadeja Novak

7 8 9

1

izbrani šport-košarka - IŠPk1

Športniki

9

1

izbrani šport-nogomet - IŠPn

Športniki

9

1

izbrani šport-odbojka - IŠPo1

Športniki

9

1

kaj nam govorijo umetnine - KGU

Vida Zgorc Ušeničnik

7 8 9

1

kemija v okolju - KEO

Barbara Rubin

8

1

likovno snovanje 1 - LS1

Vida Zgorc Ušeničnik

7

1

likovno snovanje 2 - LS2

Vida Zgorc Ušeničnik

8

1

likovno snovanje 3 - LS3

Vida Zgorc Ušeničnik

9

1

ljudski plesi - LPL

Andreja Dominc

7 8 9

1

multimedija - MME

Aleš Drinovec

7 8 9

1

načini prehranjevanja - NPH

Mojca Bernot Sotenšek

8 9

1

nemščina 1 - NI1

Polona J. Frelih

7

2

nemščina 2 - NI2

Polona J. Frelih

8

2

nemščina 3 - NI3

Polona J. Frelih

9

2

obdelava gradiv: les - OGL

Milan Gaberšek

7

1

obdelava gradiv: um. snovi - OGU

Milan Gaberšek

8 9

1

osn. vbodi in tehn. vezenja - VEO

Barbara Horvat

7 8 9

1

ples - PLE

Andreja Dominc

8 9

1

poskusi v kemiji - POK

Barbara Rubin

9

1

projekti iz fizike in ekologije - PFE

Matjuša Mihelčič

7 8

1

računalniška omrežja - ROMa

Aleš Drinovec

8 9

1

rastline in človek - RČL

Petra Simčič

7 8

1

retorika - RET

Zvonka Lavbič Saje

7 8 9

1

robotika v tehniki - RVT

Aleš Drinovec

7 8 9

1

ruščina 1 - RI1

Mojca Ekart Dvorščak

7

2

ruščina 2 - RI2

Mojca Ekart Dvorščak

8

2

ruščina 3 - RI3

Mojca Ekart Dvorščak

9

2

sodobna priprava hrane - SPH

Petra Simčič

7

1

Sonce, Luna in Zemlja - SLZ

Matjuša Mihelčič

8

1

španščina 1 - ŠI1

Mojca Ekart Dvorščak

7

2

španščina 2 - ŠI2

Mojca Ekart Dvorščak

8

2

španščina 3 - ŠI3

Mojca Ekart Dvorščak

9

2

šport za sprostitev - ŠSPa

Športniki

8

1

šport za zdravje - ŠZZa

Športniki

7

1

turistična vzgoja - TVZ

Alenka Velkavrh

7 8 9

1

urejanje besedil - UBE

Aleš Drinovec

9

1

varstvo pred naravnimi nesrečami - VNN

Janez Malovič

7 8 9

1

verstva in etika 1 - VE1

Zvonka Lavbič Saje

7

1

verstva in etika 2 - VE2

Zvonka Lavbič Saje

8

1

verstva in etika 3 - VE3

Zvonka Lavbič Saje

9

1

zvezde in vesolje - ZVE

Matjuša Mihelčič

9

1

 

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti 2018/2019 (4.-6. razredi)

V 4.-6. razredu ponujamo neobvezne izbirne predmete:

nemščina,
računalništvo,
šport,
tehnika,
umetnost