Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali naslednje izbirne predmete

publikacija (predstavitve obveznih izbirnih predmetov)

Št.

Predmet

ŠL

Razredi

ur

Izvajalec

1.

elektronika z robotiko - EZR

2022/2023

8 9

1

Aleš Drinovec

2.

francoščina 1 - FI1

2022/2023

7

2

Katka Božič

3.

francoščina 2 - FI2

2022/2023

8

2

Katka Božič

4.

francoščina 3 - FI3

2022/2023

9

2

Katka Božič

5.

glasbena šola - GLŠ

2022/2023

7 8 9

2

6.

gledališki klub - GKL

2022/2023

7 8 9

1

Andreja Cigale

7.

izbrani šport - IŠP

2022/2023

9

1

športniki

8.

kaj nam govorijo umetnine - KGU

2022/2023

7 8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

9.

kemija v okolju - KEO

2022/2023

8

1

Barbara Rubin

10.

likovno snovanje 1 - LS1

2022/2023

7

1

Vida Zagorc Ušeničnik

11.

likovno snovanje 2 - LS2

2022/2023

8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

12.

likovno snovanje 3 - LS3

2022/2023

9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

13.

multimedija - MME

2022/2023

7 8

1

Aleš Drinovec

14.

načini prehranjevanja - NPH

2022/2023

8 9

1

Mojca Bernot Sotenšek

15.

nemščina 1 - NI1

2022/2023

7

2

Polona Jezeršek Frelih

16.

nemščina 2 - NI2

2022/2023

8

2

Polona Jezeršek Frelih

17.

nemščina 3 - NI3

2022/2023

9

2

Polona Jezeršek Frelih

18.

obdelava gradiv

2022/2023

7 9

1

učitelj tehnike

19.

poskusi v kemiji - POK

2022/2023

9

1

Barbara Rubin

20.

računalniška omrežja - ROMa

2022/2023

8 9

1

Aleš Drinovec

21.

retorika - RET

2022/2023

7 8 9

1

Zvonka Lavbič Saje

22.

robotika v tehniki - RVT

2022/2023

7 8

1

Aleš Drinovec

23.

ruščina 1 - RI1

2022/2023

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

24.

ruščina 2 - RI2

2022/2023

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

25.

ruščina 3 - RI3

2022/2023

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

26.

sodobna priprava hrane - SPH

2022/2023

7

1

Mojca Bernot Sotenšek

27.

španščina 1 - ŠI1

2022/2023

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

28.

španščina 2 - ŠI2

2022/2023

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

29.

španščina 3 - ŠI3

2022/2023

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

30.

šport za sprostitev - ŠSPa

2022/2023

8

1

športniki

31.

šport za zdravje - ŠZZa

2022/2023

7

1

športniki

32.

urejanje besedil - UBE

2022/2023

8 9

1

Aleš Drinovec

33.

varstvo pred nar. nesr. - VNN

2022/2023

7 8 9

1

Janez Malovič

34.

verstva in etika 1 - VE1

2022/2023

7

1

Zvonka Lavbič Saje

35.

verstva in etika 2 - VE2

2022/2023

8

1

Zvonka Lavbič Saje

36.

verstva in etika 3 - VE3

2022/2023

9

1

Zvonka Lavbič Saje

37.

življenje upod. v umetnosti - ŽUU

2022/2023

8 9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

 

V šolskem letu 2021/2022 izvajamo naslednje izbirne predmete (7.-9. razredi)

Št.

Predmet

Razredi

ur

Učitelj

1.

ansambelska igra - ANI

7 8 9

1

Mitja Vaupotič

2.

elektronika z robotiko - EZR

8 9

1

Aleš Drinovec

3.

robotika v tehniki - RVT

8 9

1

Aleš Drinovec

4.

multimedija - MME

7 8

1

Aleš Drinovec

5.

računalniška omrežja - ROMa

8 9

1

Aleš Drinovec

6.

urejanje besedil - UBE

8 9

1

Aleš Drinovec

7.

elektrotehnika - ELE

8 9

1

Milan Gaberšek

8.

obdelava gradiv: kovine - OGK

9

1

Milan Gaberšek

9.

obdelava gradiv: um. snovi - OGU

8

1

Milan Gaberšek

10.

francoščina 1 - FI1

7

2

Katka Božič

11.

francoščina 2 - FI2

8

2

Katka Božič

12.

francoščina 3 - FI3

9

2

Katka Božič

13.

nemščina 1 - NI1

7

2

Polona Jezeršek Frelih

14.

nemščina 2 - NI2

8

2

Polona Jezeršek Frelih

15.

nemščina 3 - NI3

9

2

Polona Jezeršek Frelih

16.

ruščina 1 - RI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

17.

ruščina 3 - RI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

18.

španščina 1 - ŠI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

19.

španščina 2 - ŠI2

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

20.

španščina 3 - ŠI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

21.

gledališki klub - GKL

7 8 9

1

Tadeja Novak

22.

retorika - RET

7 8 9

1

Zvonka Lavbič Saje

23.

projekti iz fizike in ekologije - PFE

7 8

1

Matjuša Mihelčič

24.

kemija v okolju - KEO

8

1

Barbara Rubin

25.

poskusi v kemiji - POK

9

1

Barbara Rubin

26.

likovno snovanje 1 - LS1

7

1

Vida Zagorc Ušeničnik

27.

likovno snovanje 2 - LS2

8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

28.

likovno snovanje 3 - LS3

9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

29.

kaj nam govorijo umetnine - KGU

7

1

Vida Zagorc Ušeničnik

30.

sodobna priprava hrane - SPH

7

1

Mojca Bernot Sotenšek

31.

načini prehranjevanja - NPH

8 9

1

Mojca Bernot Sotenšek

32.

šport za zdravje - ŠZZa

7

1

športniki

33.

šport za sprostitev - ŠSPa

8

1

športniki

34.

izbrani šport - IŠP odbojka, košarka

9

1

športniki

35.

varstvo pred nar. nesr. - VNN

7 8 9

1

Jani Malovič

 

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023 (4.-6. razredi)

publikacija (predstavitve neobveznih izbirnih predmetov - NIP)

Št.

Predmet

ŠL

Razredi

ur

Izvajalec

1.

nemščina - N1N

2022/2023

4 5 6

2

Polona Jezeršek Frelih

2.

računalništvo - NRA

2022/2023

4 5 6

1

Aleš Drinovec

3.

šport - NŠP

2022/2023

4 5 6

1

športniki

4.

tehnika - NTE

2022/2023

4 5 6

1

učitelj tehnike

5.

umetnost - NUM

2022/2023

4 5 6

1

Vida Zagorc Ušeničnik

 

V šolskem letu 2021/2022 izvajamo naslednje neobvezne izbirne predmete (4.-6. razredi)

nemščina (učiteljica: Polona Jezeršek Frelih),
računalništvo (učitelj: Aleš Drinovec),
šport (športni učitelji),
tehnika (učitelj: (Milan Gaberšek), Igor Seljak),
umetnost (učiteljica: Vida Zagorc Ušeničnik)