Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se izvajajo naslednji obvezni izbirni predmeti:

 

1

elektronika z robotiko - EZR

2

elektrotehnika - ELE

3

francoščina 1 - FI1

4

francoščina 2 - FI2

5

francoščina 3 - FI3

6

glasbeni projekt - GLP

7

gledališki klub - GKL

8

izbrani šport-košarka - IŠP

9

kaj nam govorijo umetnine - KGU

10

kemija v okolju - KEO

11

likovno snovanje 1 - LS1

12

likovno snovanje 2 - LS2

13

multimedija - MME

14

načini prehranjevanja - NPH

15

nemščina 1 - NI1

16

nemščina 2 - NI2

17

nemščina 3 - NI3

18

obdelava gradiv – OGL/OGU

19

osn. vbodi in tehn. vezenja - VEO

20

ples - PLE

21

poskusi v kemiji - POK

22

računalniška omrežja - ROM

23

robotika v tehniki - RVT

24

ruščina 1 - RI1

25

ruščina 2 - RI2

26

ruščina 3 - RI3

27

sodobna priprava hrane - SPH

28

španščina 1 - ŠI1

29

španščina 2 - ŠI2

30

španščina 3 - ŠI3

31

šport za sprostitev - ŠSPa

32

šport za zdravje - ŠZZa

 

 

V šolskem letu 2018/2019 se izvajajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:

 

1

nemščina – N1N

2

šport – NŠP

3

tehnika – NTE

4

računalništvo – NRA

5

umetnost - NUM

 

Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020 (7.-9. razredi)

Ponujeni izbirni predmeti za naslednje šolsko leto

Št. Predmet ŠL Razredi Delitev pri ur
3 daljnogledi in planeti - DIP 2019/2020 7 28 1
5 elektronika z robotiko - EZR 2019/2020 8 9 28 1
7 elektrotehnika - ELE 2019/2020 7 8 9 28 1
11 francoščina 1 - FI1 2019/2020 7 28 2
12 francoščina 2 - FI2 2019/2020 8 28 2
13 francoščina 3 - FI3 2019/2020 9 28 2
15 glasbena dela - GLD 2019/2020 7 8 9 28 1
16 glasbena šola - GLŠ 2019/2020 7 8 9 28 2
18 gledališki klub - GKL 2019/2020 7 8 9 28 1
26 izbrani šport-košarka - IŠPk 2019/2020 9 20 1
28 izbrani šport-nogomet - IŠPn 2019/2020 9 20 1
29 izbrani šport-odbojka - IŠPo 2019/2020 9 20 1
30 izbrani šport-rokomet - IŠPr 2019/2020 9 20 1
31 kaj nam govorijo umetnine - KGU 2019/2020 7 8 9 28 1
32 kemija v okolju - KEO 2019/2020 8 20 1
42 likovno snovanje 1 - LS1 2019/2020 7 20 1
43 likovno snovanje 2 - LS2 2019/2020 8 20 1
44 likovno snovanje 3 - LS3 2019/2020 9 20 1
53 multimedija - MME 2019/2020 7 8 9 20 1
55 načini prehranjevanja - NPH 2019/2020 8 9 20 1
57 nemščina 1 - NI1 2019/2020 7 28 2
59 nemščina 2 - NI2 2019/2020 8 28 2
61 nemščina 3 - NI3 2019/2020 9 28 2
64 obdelava gradiv: les - OGL 2019/2020 7 20 1
65 obdelava gradiv: um. snovi - OGU 2019/2020 8 9 20 1
71 osn. vbodi in tehn. vezenja - VEO 2019/2020 7 8 9 28 1
73 ples - PLE 2019/2020 7 8 9 20 1
74 poskusi v kemiji - POK 2019/2020 9 20 1
76 projekti iz fizike in ekologije - PFE 2019/2020 7 8 9 28 1
78 računalniška omrežja - ROMa 2019/2020 8 9 20 1
80 rastline in človek - RČL 2019/2020 7 8 28 1
82 retorika - RET 2019/2020 7 8 9 28 1
84 robotika v tehniki - RVT 2019/2020 7 8 9 28 1
86 ruščina 1 - RI1 2019/2020 7 28 2
87 ruščina 2 - RI2 2019/2020 8 28 2
88 ruščina 3 - RI3 2019/2020 9 28 2
93 sodobna priprava hrane - SPH 2019/2020 7 20 1
98 Sonce, Luna in Zemlja - SLZ 2019/2020 8 28 1
99 španščina 1 - ŠI1 2019/2020 7 28 2
100 španščina 2 - ŠI2 2019/2020 8 28 2
101 španščina 3 - ŠI3 2019/2020 9 28 2
102 šport za sprostitev - ŠSPa 2019/2020 8 20 1
105 šport za zdravje - ŠZZa 2019/2020 7 20 1
111 turistična vzgoja - TVZ 2019/2020 7 8 9 28 1
112 urejanje besedil - UBE 2019/2020 8 9 20 1
114 varstvo pred nar. nesr. - VNN 2019/2020 7 8 9 28 1
115 verstva in etika 1 - VE1 2019/2020 7 28 1
116 verstva in etika 2 - VE2 2019/2020 8 28 1
117 verstva in etika 3 - VE3 2019/2020 9 28 1
123 zvezde in vesolje - ZVE 2019/2020 9 28 1

 

 

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti 2019/2020 (4.-6. razredi)

 

V 4.-6. razredu ponujamo neobvezne izbirne predmete:

nemščina,
računalništvo,
šport,
tehnika,
umetnost