Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali naslednje izbirne predmete (7.-9. razredi)

  • publikacija (predstavitve obveznih izbirnih predmetov)

Št.

Predmet

Razredi

ur

Učitelj

1.

ansambelska igra - ANI

7 8 9

1

Mitja Vaupotič

2.

elektronika z robotiko - EZR

8 9

1

Aleš Drinovec

3.

robotika v tehniki - RVT

8 9

1

Aleš Drinovec

4.

multimedija - MME

7 8

1

Aleš Drinovec

5.

računalniška omrežja - ROMa

8 9

1

Aleš Drinovec

6.

urejanje besedil - UBE

8 9

1

Aleš Drinovec

7.

elektrotehnika - ELE

8 9

1

Milan Gaberšek

8.

obdelava gradiv: kovine - OGK

9

1

Milan Gaberšek

9.

obdelava gradiv: um. snovi - OGU

8

1

Milan Gaberšek

10.

francoščina 1 - FI1

7

2

Katka Božič

11.

francoščina 2 - FI2

8

2

Katka Božič

12.

francoščina 3 - FI3

9

2

Katka Božič

13.

nemščina 1 - NI1

7

2

Polona Jezeršek Frelih

14.

nemščina 2 - NI2

8

2

Polona Jezeršek Frelih

15.

nemščina 3 - NI3

9

2

Polona Jezeršek Frelih

16.

ruščina 1 - RI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

17.

ruščina 3 - RI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

18.

španščina 1 - ŠI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

19.

španščina 2 - ŠI2

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

20.

španščina 3 - ŠI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

21.

gledališki klub - GKL

7 8 9

1

Tadeja Novak

22.

retorika - RET

7 8 9

1

Zvonka Lavbič Saje

23.

projekti iz fizike in ekologije - PFE

7 8

1

Matjuša Mihelčič

24.

kemija v okolju - KEO

8

1

Barbara Rubin

25.

poskusi v kemiji - POK

9

1

Barbara Rubin

26.

likovno snovanje 1 - LS1

7

1

Vida Zagorc Ušeničnik

27.

likovno snovanje 2 - LS2

8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

28.

likovno snovanje 3 - LS3

9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

29.

kaj nam govorijo umetnine - KGU

7

1

Vida Zagorc Ušeničnik

30.

sodobna priprava hrane - SPH

7

1

Mojca Bernot Sotenšek

31.

načini prehranjevanja - NPH

8 9

1

Mojca Bernot Sotenšek

32.

šport za zdravje - ŠZZa

7

1

športniki

33.

šport za sprostitev - ŠSPa

8

1

športniki

34.

izbrani šport - IŠP odbojka, košarka

9

1

športniki

35.

varstvo pred nar. nesr. - VNN

7 8 9

1

Jani Malovič

 

V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete (4.-6. razredi)

  • publikacija (predstavitve neobveznih izbirnih predmetov - NIP)

nemščina (učiteljica: Polona Jezeršek Frelih),
računalništvo (učitelj: Aleš Drinovec),
šport (športni učitelji),
tehnika (učitelj: Milan Gaberšek),
umetnost (učiteljica: Vida Zagorc Ušeničnik)