Izbirni predmeti

V šolskem letu 2024/2025 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

Št.

Predmet

Raz.

ur

učitelj

1.      

francoščina 1 - FI1

7

2

Katka Božič

2.      

francoščina 2 - FI2

8

2

Katka Božič

3.      

francoščina 3 - FI3

9

2

Katka Božič

4.      

literarni klub – LIK

7 8 9

1

učitelj slovenščine

5.      

izbrani šport - IŠP

9

1

Športniki

6.      

likovno snovanje 2 - LS2

8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

7.   

likovno snovanje 3 - LS3

9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

8.   

ples - PLE

7 8 9

1

Andreja Dominc

9.   

multimedija - MME

7 8

1

Aleš Drinovec

10.   

načini prehranjevanja - NPH

8 9

1

Alma Moštrokol

11.   

nemščina 1 - NI1

7

2

Polona Jezeršek Frelih

12.   

nemščina 2 - NI2

8

2

Polona Jezeršek Frelih

13.   

nemščina 3 - NI3

9

2

Polona Jezeršek Frelih

14.   

obdelava gradiv: kovine - OGK

9

1

Barbara Puc

15.   

obdelava gradiv: les - OGL

7

1

Barbara Puc

16.   

obdelava gradiv: um. snovi - OGU

8

1

Barbara Puc

17.   

poskusi v kemiji - POK

9

1

Barbara Rubin

18.   

računalniška omrežja - ROM

8 9

1

Aleš Drinovec

19.   

robotika v tehniki - RVT

7 8

1

Aleš Drinovec

20.   

ruščina 1 - RI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

21.   

ruščina 2 - RI2

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

22.   

ruščina 3 - RI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

23.   

sodobna priprava hrane - SPH

7

1

Alma Moštrokol

24.   

astronomija: zvezde in vesolje - ZVE

7 8 9

1

Matevž Kokalj

25.   

španščina 1 - ŠI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

26.   

španščina 2 - ŠI2

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

27.   

španščina 3 - ŠI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

28.   

šport za sprostitev – ŠSP

8

1

Športniki

29.   

šport za zdravje - ŠZZ

7

1

Športniki

30.   

urejanje besedil – UBE (programiranje)

9

1

Aleš Drinovec

31.   

varstvo pred nar. nesr. - VNN

7 8 9

1

Janez Malovič

 

Publikacija za obvezne izbirne predmete 2024/2025

Št.

Predmet

ŠL

Razredi

ur

Izvajalec

1.

nemščina - N1N

2024/2025

4 5 6

2

Polona Jezeršek Frelih

2.

računalništvo - NRA

2024/2025

4 5 6

1

Aleš Drinovec

3.

šport - NŠP

2024/2025

4 5 6

1

športniki

4.

tehnika - NTE

2024/2025

4 5 6

1

Barbara Puc

5.

umetnost - NUM

2024/2025

4 5 6

1

Vida Zagorc Ušeničnik

Publikacija za neobvezne izbirne predmete 2024/2025

 

V šolskem letu 2023/2024 izvajamo naslednje izbirne predmete:

Publikacija za obvezne izbirne predmete (7.-9. razred)

 

Št.

Predmet

Raz.

ur

učitelj

1.

elektronika z robotiko - EZR

8 9

1

Aleš Drinovec

2.

francoščina 1 - FI1

7

2

Katka Božič

3.

francoščina 2 - FI2

8

2

Katka Božič

4.

francoščina 3 - FI3

9

2

Katka Božič

5.

gledališče in drama - GID

7 8 9

1

Nina Petek

6.

izbrani šport - IŠP

9

1

Športniki

7.

kemija v okolju - KEO

8

1

Barbara Rubin

8.

likovno snovanje 1 - LS1

7

1

Vida Zagorc Ušeničnik

9.

likovno snovanje 2 - LS2

8

1

Vida Zagorc Ušeničnik

10.

likovno snovanje 3 - LS3

9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

11.

ljudski plesi - LPL

7 8 9

1

Andreja Dominc

12.

multimedija - MME

7 8

1

Aleš Drinovec

13.

načini prehranjevanja - NPH

8 9

1

Alma Moštrokol

14.

nemščina 1 - NI1

7

2

Polona Jezeršek Frelih

15.

nemščina 2 - NI2

8

2

Polona Jezeršek Frelih

16.

nemščina 3 - NI3

9

2

Polona Jezeršek Frelih

17.

obdelava gradiv: kovine - OGK

9

1

Barbara Puc

18.

obdelava gradiv: les - OGL

7

1

Barbara Puc

19.

obdelava gradiv: um. snovi - OGU

8

1

Barbara Puc

20.

poskusi v kemiji - POK

9

1

Barbara Rubin

21.

računalniška omrežja - ROM

8 9

1

Aleš Drinovec

22.

robotika v tehniki - RVT

7 8

1

Aleš Drinovec

23.

ruščina 1 - RI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

24.

ruščina 2 - RI2

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

25.

ruščina 3 - RI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

26.

sodobna priprava hrane - SPH

7

1

Alma Moštrokol

27.

Sonce, Luna in Zemlja - SLZ

7 8 9

1

Matevž Kokalj

28.

španščina 1 - ŠI1

7

2

Mojca Ekart Dvorščak

29.

španščina 2 - ŠI2

8

2

Mojca Ekart Dvorščak

30.

španščina 3 - ŠI3

9

2

Mojca Ekart Dvorščak

31.

šport za sprostitev – ŠSP

8

1

Športniki

32.

šport za zdravje - ŠZZ

7

1

Športniki

33.

urejanje besedil – UBE (programiranje)

9

1

Aleš Drinovec

34.

varstvo pred nar. nesr. - VNN

7 8 9

1

Janez Malovič

35.

življenje upod. v umetnosti - ŽUU

8 9

1

Vida Zagorc Ušeničnik

 

publikacija (predstavitve neobveznih izbirnih predmetov - NIP)

Št.

Predmet

ŠL

Razredi

ur

Izvajalec

1.

nemščina - N1N

2023/2024

4 5 6

2

Polona Jezeršek Frelih

2.

računalništvo - NRA

2023/2024

4 5 6

1

Aleš Drinovec

3.

šport - NŠP

2023/2024

4 5 6

1

športniki

4.

tehnika - NTE

2023/2024

4 5 6

1

Barbara Puc

5.

umetnost - NUM

2023/2024

4 5 6

1

Vida Zagorc Ušeničnik