Pogovorne ure in roditeljski sestanki

1. RODITELJSKI SESTANKI 

Načrtujemo dva roditeljska sestanka za vse razrede. Roditeljske sestanke praviloma vodijo razredniki. V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih problemov se sklicujejo tudi izredni roditeljski sestanki.

1. roditeljski sestanek

sreda, 28. avgust 2024

četrtek, 5. september 2024

Pred RS je predavanje za starše: Radosti in pasti nove tehnologije

1.  razred

od 2. do 9. razreda

2. roditeljski sestanek

sreda, 5. februar 2025

ponedeljek, 3. februar 2025

torek, 4. februar 2025

torek, 11. marec 2025

sreda, 26. marec 2025

četrtek, 3. april 2025

1.razred

6. in 7. razred

8. in 9.razred

2. razred

3.razred

4. in 5. razred

Datumi roditeljskih sestankov so informativni.

 

2. POGOVORNE URE 

 

Namenjene so individualnim pogovorom učiteljev s starši oziroma z učencem. Dopoldanske pogovorne ure na Črnuški 9 praviloma potekajo ob torkih med 7.00 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Dopoldanske pogovorne ure na Dunajski 390 potekajo ob sredah med 7.30 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Popoldanske se izvajajo na Črnuški 9 vsak prvi torek v mesecu, na Dunajski 390 pa vsako prvo sredo v mesecu ob 17.00 oz. po dogovoru s starši na prvem roditeljskem sestanku. 

V mesecih, ko so roditeljski sestanki, popoldanskih pogovornih ur ni, prav tako ne v juniju.

Starši se na pogovorne ure najavijo en dan prej, do 12. ure, z vpisom na seznam ali po e-pošti. E-naslovi so v e-redovalnici šole. 

V primeru pouka na daljavo bodo pogovorne ure potekale po aplikaciji Teams oz. telefonu.