Pogovorne ure in roditeljski sestanki

1. RODITELJSKI SESTANKI 

Načrtujemo dva roditeljska sestanka za vse razrede. Roditeljske sestanke praviloma vodijo razredniki. V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih problemov se sklicujejo tudi izredni roditeljski sestanki.

 

1. roditeljski sestanek

sreda, 30. avgust 2023

ponedeljek, 11. september 2023

torek, 12. september 2023

sreda, 13. september 2023

četrtek, 14. september 2023

1.  razred

6. in 7. razred

8. in 9. razred

2. in 3. razred

4. in 5. razred

2. roditeljski sestanek

ponedeljek, 31. januar 2024

ponedeljek, 5. februar 2024

torek, 6. februar 2024

sreda, 7. februar 2024

četrtek, 4. april 2024

1.razred

6. in 7. razred

8. in 9.razred

2. in 3.razred

4. in 5. razred

Datumi roditeljskih sestankov so informativni.

 

2. POGOVORNE URE 

 

Namenjene so individualnim pogovorom učiteljev s starši oziroma z učencem. Dopoldanske pogovorne ure na Črnuški 9 praviloma potekajo ob torkih med 7.00 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Dopoldanske pogovorne ure na Dunajski 390 potekajo ob sredah med 7.30 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Popoldanske se izvajajo na Črnuški 9 vsak prvi torek v mesecu, na Dunajski 390 pa vsako prvo sredo v mesecu ob 18.00 oz. po dogovoru s starši na prvem roditeljskem sestanku. 

V mesecih, ko so roditeljski sestanki, popoldanskih pogovornih ur ni, prav tako ne v juniju.

Starši se na pogovorne ure najavijo en dan prej, do 12. ure, z vpisom na seznam ali po e-pošti. E-naslovi so v e-redovalnici šole. 

V primeru pouka na daljavo bodo pogovorne ure potekale po aplikaciji Teams oz. telefonu.

 

Individualne pogovorne ure 2023/2024 – 1. polletje

št.

učitelj

predmet

dan

ura

čas 

razred

1

Ančnik Jemec Sara

Pu

TOR

0

7.30-8.15

5a

2

Anžič Maja

Pu

TOR

0

7.30-8.15

4c

3

Beguš Dolgun Inna

Pu

SRE

0

7.30-8.15

8e, ŠPO

4

Božič Katka

Pu

TOR

1

8.20-9.05

9a, TJA, FRA

5

Brkljač Milan

Pu

TOR

0

7.30-8.15

MAT

6

Cizej Maša

Pu

TOR

0

7.30-8.15

SLJ

7

Dominc Andreja

Pu

SRE

1

8.20-9.05

ŠPO

8

Drinovec Aleš

Pu

TOR

1

8.20-9.05

RAČ

9

Ekart Dvorščak Mojca

Pu

PON

1

8.20-9.05

ŠPA,RUŠ

10

Grom Alenka

Pu

TOR

2

9.25-10.10

9b, DKE

11

Horvat Barbara

Pu

TOR

0

7.30-8.15

8a, MAT

12

Jalšovec Erika

Pu

TOR

0

7.30-8.15

5d

13

Janežič Tim

Pu

TOR

2

9.25-10.10

8d, ZGO

14

Jezeršek Frelih Polona

Pu

TOR

1

8.20-9.05

NEM

15

Kastelic Bernardka

Pu

SRE

1

8.20-9.05

MAT

16

Kastelic Veronika

Pu

TOR

1

8.20-9.05

4a

17

Kastelic-Merhar Anja

Pu

TOR

3

10.15-11.00

ŠPO

18

Kokalj Matevž

Pu

SRE

0

7.30-8.15

TIT, MAT

19

Križnar Eva

Pu

TOR

0

7.30-8.15

GOS

20

Lovrić Alen

Pu

TOR

0

7.30-8.15

7b, TJA

21

Lukač Robert

Pu

TOR

0

7.30-8.15

5c

22

Malovič Janez

Pu

TOR

0

7.30-8.15

9e, ŠPO

23

Mihelčič Matjuša

Pu

TOR

0

7.30-8.15

7a, FIZ, NAR

24

Mohar Andreja

Pu

TOR

0

7.30-8.15

4d

25

Moštrokol Alma

Pu

TOR

0

7.30-8.15

GOS, NAR

26

Novak Tadeja

Pu

TOR

1

8.20-9.05

6d, SLJ

27

Orelj Gregor

Pu

TOR

1

8.20-9.05

9c, ŠPO

28

Paternoster Petra

Pu

SRE

0

7.30-8.15

SLJ

29

Petek Nina

Pu

TOR

1

8.20-9.05

6a, SLJ

30

Puc Barbara

Pu

SRE

0

7.30-8.15

TIT

31

Puntar Petra Aleksandra

Pu

TOR

0

7.30-8.15

8b, TJA

32

Rubin Barbara

Pu

TOR

0

7.30-8.15

8c, KEM, NAR

33

Simčič Petra

Pu

TOR

0

7.30-8.15

9d, BIO, NAR

34

Sitar Nataša

Pu

TOR

0

7.30-8.15

7c, SLJ

35

Smrekar Andrej

Pu

TOR

0

7.30-8.15

7d, GEO

36

Stare Crnjac Vesna

Pu

ČET

2

9.25-10.10

ŠPO

37

Škarja Celec Biserka

Pu

TOR

0

7.30-8.15

5b

38

Turk Eva

Pu

TOR

0

7.30-8.15

TJA

39

Vaupotič Mitja

Pu

TOR

1

8.20-9.05

GUM

40

Velkavrh Alenka

Pu

TOR

0

7.30-8.15

5a

41

Vojska Alma

Pu

TOR

0

7.30-8.15

4b

42

Vrčko Miha

Pu

SRE

0

7.30-8.15

6c, TJA

43

Weis Ksenija

Pu

TOR

0

7.30-8.15

6b, ZGO

44

Zagorc Ušeničnik Vida

Pu

TOR

1

8.20-9.05

LUM