Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

1. RODITELJSKI SESTANKI

Načrtujemo dva roditeljska sestanka za vse razrede. Roditeljske sestanke praviloma vodijo razredniki. V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih problemov se sklicujejo tudi izredni roditeljski sestanki.

 

1. roditeljski sestanek

ponedeljek, 30. avgust 2021

ponedeljek, 13. september 2021

torek, 14. september 2021

sreda, 15. september 2021

četrtek, 16. september 2021

1.  razred

6. in 7. razred

8. in 9. razred

2. in 3. razred

4. in 5. razred

2. roditeljski sestanek

ponedeljek, 31. januar 2022

torek, 1. februar 2022

sreda, 2. februar 2022

četrtek, 3. marec 2022

6. in 7. razred

8. in 9.razred

1. in 3. razred

4. in 5. razred

Datumi roditeljskih sestankov so informativni.

 

2. POGOVORNE URE

Namenjene so individualnim pogovorom učiteljev s starši oziroma z učencem. Dopoldanske pogovorne ure na Črnuški 9 potekajo ob torkih med 7.00 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Dopoldanske pogovorne ure na Dunajski 390 potekajo ob sredah med 7.30 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Popoldanske se izvajajo na Črnuški 9 vsak prvi torek v mesecu, na Dunajski 390 pa vsako prvo sredo v mesecu ob 18.00 oz. po dogovoru s starši na prvem roditeljskem sestanku.

V mesecih, ko so roditeljski sestanki, popoldanskih pogovornih ur ni, prav tako ne v juniju.

Starši se na pogovorne ure najavijo en dan prej, do 12. ure, z vpisom na seznam ali po e-pošti. E-naslovi so v e-redovalnici šole.

V primeru pouka na daljavo bodo pogovorne ure potekale po aplikaciji Teams oz. telefonu.