Pogovorne ure in roditeljski sestanki

1. RODITELJSKI SESTANKI 

Načrtujemo dva roditeljska sestanka za vse razrede. Roditeljske sestanke praviloma vodijo razredniki. V primeru posebnih vzgojno-izobraževalnih problemov se sklicujejo tudi izredni roditeljski sestanki.

 

1. roditeljski sestanek

sreda, 30. avgust 2023

ponedeljek, 11. september 2023

torek, 12. september 2023

sreda, 13. september 2023

četrtek, 14. september 2023

1.  razred

6. in 7. razred

8. in 9. razred

2. in 3. razred

4. in 5. razred

2. roditeljski sestanek

ponedeljek, 31. januar 2024

ponedeljek, 5. februar 2024

torek, 6. februar 2024

torek, 26.3.2024

sreda, 7. februar 2024

četrtek, 4. april 2024

1.razred

6. in 7. razred

8. razred

9.razred

2. in 3.razred

4. in 5. razred

Datumi roditeljskih sestankov so informativni.

 

2. POGOVORNE URE 

 

Namenjene so individualnim pogovorom učiteljev s starši oziroma z učencem. Dopoldanske pogovorne ure na Črnuški 9 praviloma potekajo ob torkih med 7.00 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Dopoldanske pogovorne ure na Dunajski 390 potekajo ob sredah med 7.30 in 8.00. V mesecu juniju in septembru dopoldanskih pogovornih ur ni.

Popoldanske se izvajajo na Črnuški 9 vsak prvi torek v mesecu, na Dunajski 390 pa vsako prvo sredo v mesecu ob 17.00 oz. po dogovoru s starši na prvem roditeljskem sestanku. 

V mesecih, ko so roditeljski sestanki, popoldanskih pogovornih ur ni, prav tako ne v juniju.

Starši se na pogovorne ure najavijo en dan prej, do 12. ure, z vpisom na seznam ali po e-pošti. E-naslovi so v e-redovalnici šole. 

V primeru pouka na daljavo bodo pogovorne ure potekale po aplikaciji Teams oz. telefonu.

 

Individualne pogovorne ure 2023/2024 – 2. polletje

št.

učitelj

dan

ura

čas

1

Ančnik Jemec Sara

TOR

0

7.30

2

Anžič Maja

TOR

0

7.30

3

Baltič Melita

ČET

0

7.30

4

Beguš Dolgun Inna

TOR

1

8.20

5

Božič Katka

PON

1

8.20

6

Cizej Maša

ČET

1

8.20

7

Dominc Andreja

TOR

1

8.20

8

Drinovec Aleš

TOR

1

8.20

9

Ekart Dvorščak Mojca

TOR

1

8.20

10

Grom Alenka

PON

1

8.20

11

Horvat Barbara

ČET

0

7.30

12

Jalšovec Erika

TOR

0

7.30

13

Janežič Tim

TOR

1

8.20

14

Jezeršek Frelih Polona

TOR

1

8.20

15

Kastelic Bernardka

ČET

0

7.30

16

Kastelic Veronika

TOR

0

7.30

17

Kastelic-Merhar Anja

ČET

4

11.05

18

Kokalj Matevž

TOR

0

7.30

19

Križnar Eva

TOR

0

7.30

20

Lovrić Alen

PON

1

8.20

21

Lukač Robert

TOR

0

7.30

22

Malovič Janez

ČET

0

7.30

23

Mihelčič Matjuša

TOR

0

7.30

24

Mohar Andreja

TOR

1

8.20

25

Moštrokol Alma

TOR

0

7.30

26

Novak Tadeja

TOR

2

9.25

27

Orelj Gregor

ČET

1

8.20

28

Paternoster Petra

PON

1

8.20

29

Petek Nina

TOR

2

9.25

30

Puc Barbara

PON

1

8.20

31

Puntar Petra Aleksandra

PON

2

9.25

32

Rubin Barbara

TOR

0

7.30

33

Simčič Petra

TOR

0

7.30

34

Sitar Nataša

PON

2

9.25

35

Smrekar Andrej

TOR

1

8.20

36

Stare Crnjac Vesna

TOR

3

10.15

37

Škarja Celec Biserka

TOR

0

7.30

38

Šprajc Tina

TOR

0

7.30

39

Turk Eva

TOR

0

7.30

40

Vaupotič Mitja

PON

3

10.15

41

Velkavrh Alenka

TOR

0

7.30

42

Vojska Alma

TOR

0

7.30

43

Vrčko Miha

TOR

0

7.30

44

Weis Ksenija

TOR

0

7.30

45

Zagorc Ušeničnik Vida

TOR

1

8.20