Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.makspecar.si.


Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.makspecar.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja Ljubljana.
 

Omejitev odgovornosti


Vse informacije in gradiva na www.makspecar.si so informativne narave. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja se bo trudila za optimalno delovanje spletne strani www.makspecar.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.makspecar.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.makspecar.si na lastno odgovornost. Niti OŠ n. h. Maksa Pečarja, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.makspecar.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.makspecar.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Osnova šola n. h. Maksa Pečarja tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Osnova šola n. h. Maksa Pečarja ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.makspecar.si.

Osnova šola n. h. Maksa Pečarja se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Osnova šola n. h. Maksa Pečarja lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.
 

Omejitev uporabe informacij in gradiv
 

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.makspecar.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.makspecar.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Osnova šola n. h. Maksa Pečarja ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.makspecar.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Osnove šole n. h. Maksa Pečarja za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko Osnova šola n. h. Maksa Pečarja kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.
 

Varstvo podatkov


Osnova šola n. h. Maksa Pečarja avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Osnova šola n. h. Maksa Pečarja podatke o obiskanosti www.makspecar.si uporablja za lastne potrebe.