Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

 

Vprašalnik za učence eVPP

KAKO DO INFORMACIJ

O POSTOPKU VPISA, RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, MERILA ZA VPIS, OMEJITVE V SREDNJIH ŠOLAH, ROKOVNIK – POSTOPEK VPISA

1.  V iskalnik vpišete MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) odprete stran »TEME IN PROJEKTI«, nato odprete stran »SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE« IN VPIS V SREDNJE ŠOLE.

 Nekaj uporabnih povezav

 

 

 DODATNE INFORMACIJE O ŠOLAH IN POKLICIH

 NASLEDNJA MOŽNOST SO INFORMACIJE, KI JIH NUDI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – kliknete NCIPS, nato Karierno središče Ljubljana (opisi poklicev) http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Odprete Karierno središče in poiščete E SVETOVANJE..

Kakšen sem? (moja osebnost). Kaj me zanima ? (moji interesi). Kaj znam? (moje kompetence). Kje naj iščem zaposlitev? (iskanje delovnega mesta). Kako naj bom aktiven? (akcijski načrt).

Kaj naj delam? (iskanje poklica)

Na tej strani imate tudi dostop do vprašalnika KAM IN KAKO (podrobne informacije boste dobili kasneje).

 Zavod za zaposlovanje v okviru Kariernega središča nudi tudi individualno svetovanje glede izbire poklica.

 DODATNE INFORMACIJE

· Dodatne informacije o šolah, programih, štipendijah in druge informacije dobite na straneh

· www.mojaizbira.si in na spletni strani www.dijaski.net.

· Na www.dijaski.net  dobite tudi informacije o pogojih za sprejem v dijaške domove, točkovalnem sistemu, pogojih za vpis.

 Kaj ti pomaga pri poklicni odločitvi

· Svoje interese spoznavaj in uresničuj doma in v šoli. Nauči se domačih opravil.

· Vključuj se v krožke, interesne dejavnosti, tečaje, klube itd. Spretnosti, ki jih razvijaš, ti bodo prišle prav v življenju.

· S starši, sorodniki in drugimi odraslimi se pogovarjaj o njihovem poklicu in delu. Obišči jih na delovnem mestu.

· Razmisli, kako bi ti doživljal takšno delo ali poklic.

· Razmišljaj o sebi in svoji poklicni poti.

· Zastavi si čim bolj jasne karierne cilje.

· Izberi primeren program, izbirne vsebine, interesne dejavnosti.

· Starši ti pri izbiri poklica lahko pomagajo in svetujejo, a vedi, da je končna odločitev le tvoja.

 Kako izbrati šolo

· Pojdi na pogovor o svoji karierni poti v svetovalno službo.

· Pogovarjaj se s starši, znanci in srednješolci o njihovih izkušnjah v srednji šoli.

· Mogoče vedo informacije, ki te zanimajo.

· Obišči Informativo, ki bo v januarju na Gospodarskem razstavišču (sejem srednjih šol, visokih šol in fakultet).

· Izkoristi informativne dneve, da obiščeš čim večje število različnih srednji šol.

 Kako izbrati program

· Različni programi vodijo do različnih poklicev. Vprašaj se, če ti takšna karierna pot odgovarja.

· Programi imajo različne vpisne pogoje. Preveri, če jim zadostuješ.

· Razmišljaj o nadaljevanju šolanja.

· Preberi predmetnik programa. So ti predmeti zanimivi?

· Šole ponujajo tudi prehode med različnimi programi. Tako lahko spremeniš svoj program tudi med samim šolanjem.

 Štipendije

Na strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije boš dobil informacije o:

· Zoisovih štipendijah

· Kadrovskih štipendijah

· Državnih štipendijah

· Štipendijah za izobraževanje v tujini

· Štipendijah državnih organov

· Občinskih štipendijah

 

Objavil/a Urednik - 7. apr. 2023 10:05

VPIS V SREDNJE ŠOLE – MIZŠ – MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE ZNANOST IN ŠPORT

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

NAVODILA ZA PRENOS PRIJAV

7.4.2023 bo MIZŠ na spletni strani ministrstva objavilo številčno stanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2023/2024 do 16. ure.

Do 24.4.2023 do 14. ure boste lahko prenašali prijave na druge srednje šole.

Novo spremenjeno številno stanje prijav za vpis bo do 24.4.2023 vsak dan objavljeno na spletni strani ministrstva za šolstvo.

Svetujem vam pa za dodatno informacijo – to velja predvsem za učence, ki so s številom hipotetičnih  točk na robu točk, ki naj bi omogočile vpis. Seveda pa informacija o točkah bazira na točkah lanskega leta in lahko letos pride do manjših sprememb. Srednje šole imajo informacije o ocenah 7. in 8. razreda učencev in glede na to, so učenci razvrščeni po zaporedju. Vprašajte na srednjo šolo (če ste v dvomu glede vpisa) na katerem mestu se nahaja vaš sin/hčerka ter vprašajte tudi, kaj vam svetujejo glede prenosa prijave – ali je smiselna ali ne.

Aktualne informacije vam lahko posredujejo svetovalni delavci srednjih šol in pregled spletnih strani srednjih šol.

Postopek prenosa prijav za vpis bo tudi letos potekal elektronsko. Prijave prenašate učenci in ne šola.

Prijavo prenesete tako, da na priloženi prijavi za prenos na izbrano srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skenirano/fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posredujejo na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Obrazec za prenos prijavnice

Svetovalni delavci na srednjih šolah

Prenos prijav lahko izvedete najkasneje do 24. 4. 2023 do 14. ure.

Robert Pene Zor, svetovalna služba

Objavil/a Urednik - 23. feb. 2023 14:42

Slovenske srednje šole so pripravile skupen portal z informacijami o programih, ki jih izvajajo:

https://slovenskesrednjesole.si/