Učitelji

RAZREDNA STOPNJA

Na razredni stopnji je v šolskem letu 2023/2024 dvajset oddelkov rednega pouka in osemnajst skupin podaljšanega bivanja (PB).

Do kontaktnih podatkov učiteljev pridete v e-redovalnici.

 

 

Razredniki

Raz.

Učiteljice in učitelji  PB

Vzgojiteljica/druga učiteljica

Učitelji/-ce, ki pouč. v oddelku

1.

Maja Hudnik

1. a

(Petra Pašič)/

Leja Veldin

Maja Kozel

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Petra Stražar

2.

Špela Ozimič

1. b

Klemen, Garvas 

Tanja Garvas 

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Petra Stražar

3.

Neža Jug

1. c

Bojana Zavec

Sonja Klemen

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Petra Stražar

4.

Martina Nediževec

1. d

Ana Krmpotić Wieczorek

Ana U. Kapun 

ŠPO: Gregor Orelj

N1A: Petra Stražar

5.

Tanja Nišavić

2. a

Mateja Lavriša

 

TJA: Petra Stražar

6.

Tadeja Kavšek

2. b

Mirela Porić


 

ŠPO: Ana U. Kapun

TJA: Petra Stražar

7.

Tadeja Novak

2. c

Anka Ažman

 

TJA: Petra Stražar

8. 

Anja Novak

2. d

Marija Sirk

 

TJA: Petra Stražar

9.

Melita Baltič

3. a

Anja Kastelic Merhar

 

TJA: Eva Turk

ŠPO: Anja K. Merhar

10.

Lilijana Renko

3. b

(Petra Stanišič) Tina Habjanič

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Tina Habjanič

11.

Anita Prijol

3. c

Andreja Medič 

 

TJA: Petra Stražar

12.

Breda Maček

3. d

Sara Šmid

 

TJA: Petra Stražar

ŠPO: Ana U. Kapun

13.

Veronika Kastelic

4. a

Zvonka L. Saje

 

TJA: Eva Turk

14.

Alma Vojska

4. b

Urška Domevšček

 

TJA: Eva Turk

ŠPO: Anja K. Merhar

15.

Maja Anžič

4. c

Alenka Grom

 

TJA: Eva Turk

16

Andreja Mohar

4. d

Tim Janežič

 

TJA: Eva Turk

ŠPO: Anja K. Merhar

17.

Sara Ančnik Jemec

5. a

Tina Žagar

 

TJA: Eva Turk

MAT: A. Velkavrh

18.

B. Škarja Celec 

5. b

Melita Baltič, Vesna Stare Crnjac, Alma Vojska


 

TJA: Eva Turk

LUM: Urška Domevšček

19.

Robert Lukač

5. c

Tina Žagar

 

TJA: Eva Turk

LUM: U. Domevšček

GOS: Erika Jalšovec

ŠPO: Vesna S. Crnjac

20.

Erika Jalšovec

5. d

Melita Baltič, Vesna Stare Crnjac, Alma Vojska

 

TJA: Eva Turk

ŠPO: Vesna S. Crnjac

GUM: R. Lukač

 

 

Ime in priimek

Poučuje

1

Tatjana Ančnik

ISP

2

Polonca Jerman/

Tadeja Vode

JV 1. razred, ISP

3

Patricija Verbič

dodatna strokovna pomoč

4

(Marija Kušenić)

Nataša Anderlič

dodatna strokovna pomoč

5

Katja Prebil Kutin

dodatna strokovna pomoč

6

Tjaša Turšič

dodatna strokovna pomoč 

7

Maja Ljubič

dodatna strokovna pomoč

8

Marja Zakrajšek

dodatna strokovna pomoč

9

Lina Novak

dodatna strokovna pomoč

10

Maja Kozel

dodatna strokovna pomoč

11 Daša Lokar dodatna strokovna pomoč

 

2. PREDMETNA STOPNJA

Na predmetni stopnji je v šolskem letu 2023/24 sedemnajst oddelkov.

 

 

Ime in priimek

Razrednik

Poučuje

Mat. uč.

1

Tadeja Novak

6. d

slovenščina (SLJ) 

14

2

Nataša Sitar

7. c

slovenščina (SLJ)

9

3

Maša Cizej

 

slovenščina (SLJ)

6

4

Petra Paternoster

 

slovenščina (SLJ)

10

5

Nina Petek

6. a

slovenščina (SLJ)

IP: gledališče in drama (GID)

13

6

Alen Lovrić

7. b

angleščina (TJA)

2

7

Eva Turk 

 

angleščina (TJA)

 

8

Miha Vrčko

6. c

angleščina (TJA)

213

9

Petra Aleksandra Puntar

8. b

angleščina (TJA)

1

10

Katka Božič 

9. a

angleščina (TJA) 

IP: francoščina (FI)

223

11

Mojca Ekart

 

IP: španščina (ŠI)

IP: ruščina (RI)

20

12

Polona Jezeršek Frelih

 

IP: nemščina (NI)

neobvezni IP nemščina (NIN) 4-6

individualna in skupinska pomoč (ISP)

25

13

Barbara Horvat

8. a

matematika (MAT)

11

14

Matevž Kokalj

 

matematika (MAT)

tehnika in tehnologija (TIT)

IP: sonce, luna. zemlja (SLZ)

33

15

Bernardka Kastelic

 

matematika (MAT)

12

16

Šprajc Tina

 

matematika (MAT)

28

17

Aleš Drinovec

 

računalničar

IP: multimedija (MME) 

IP: računalniška omrežja (ROM)

IP: urejanje besedil (UBE)

IP: elektroteh. z robotiko (EZR)

IP: robotika v tehniki (RVT)

neobvezni IP računalništvo (NRA) 4-6

203

18

Barbara Rubin

8. c

kemija (KEM)

IP: poskusi v kemiji (POK) 

IP: kemija v okolju (KEO)

23

19

Matjuša Mihelčič

7. a

naravoslovje (NAR) 

fizika (FIZ)

22

20

Petra Simčič

9. d

biologija (BIO)

naravoslovje (NAR)

202 

21

Alma Moštrokol

 

naravoslovje (NAR)

gospodinjstvo (GOS)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

IP: sodobna priprava hrane (SPH)

laborantka

212

22

Urška Malis

 

laborantka

 

23

Eva Križnar

 

organizator šolske prehrane 

gospodinjstvo (GOS)

IP: načini prehranjevanja (NPH)

212

7

24

Barbara Puc

 

tehnika in tehnologija (TIT)

matematika (MAT-skupine)

IP: obdelava gradiv – les (OGL)

IP: obdelava gradiv – kovine (OGK)

neobvezni IP tehnika (NTE) 4-6

 

36

25

Vida Zagorc 

Ušeničnik

 

likovna umetnost (LUM) 

IP: likovno snovanje (LS)

IP: življenje v umetnosti (ŽUU)

neobvezni IP umetnost (NUM)

 

227

26

Urška Domevšček

 

likovna umetnost (LUM) 

 

27

Andrej Smrekar

7. d

geografija (GEO)

5

28

Mateja Lavriša

 

geografija (GEO)

podaljšano bivanje (OPB)

 

29

Tim Janežič

8. d

zgodovina (ZGO)

podaljšano bivanje (OPB)

20

30

Ksenija Weis

6. b

zgodovina (ZGO)

29

31

Alenka Grom

9. b

domovinska in državljanska kultura in etika (DKE) 

podaljšano bivanje (OPB)

 

25

32

Mitja Vaupotič

 

glasbena umetnost (GUM)

pevski zbori

222

33

Gregor Orelj

9. c

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 4

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

 

1

34

Andreja Dominc

 

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet (NŠP) 5

IP: šport za sprostitev (ŠSP)

IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka


 

35

Inna Beguš Dolgun

8. e

šport (ŠPO)

neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) 6

IP: šport za zdravje (ŠZZ)

 

12

36

Janez Malovič

9. e

šport (ŠPO)

IP: izbrani šport (IŠP) – odbojka

IP: varstvo pred naravnimi nesrečami (VNN)

NIP: šport (NŠP) 

 

20

37

Vesna Stare Crnjac

 

šport (ŠPO)

NIP: šport (NŠP) 4/5

IP: šport za zdravje (ŠZZ)

IP: izbrani šport (IŠP)