Projekti

 

MEPI

Preživetje v naravi, priprava odprav (poskusna in glavna), druženje, zabava.

Ekološki projekti

Prostovoljstvo

Pomoč ljudem v stiski, sodelovanje s starostniki in vrstniki s posebnimi potrebami.

Debatni klub

Razvijanje kulture govora in javnih nastopov. Argumentirano zagovarjanje določenega stališča. Sodelovanje na debatnih tekmovanjih.

Erasmus+

Mednarodni projekti za dodatno izpopolnjevanje tako učiteljev kot učencev.

Tačke pomagačke

Navzočnost psa v šoli otroke razveseli, spodbuja medosebne stike, krepi samozavest, vabi k pogovoru o različnih temah, popestri pouk, opogumlja zadržane ...