Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

ŠOLA V NARAVI

Šola v naravi, večdnevne dejavnosti, ki jih organiziramo v drugih krajih Slovenije, je razširjen del ponudbe šole in zato stroške poravnajo starši v celoti po sklenjeni pogodbi s šolo.

Poletno šolo v naravi za 5. razred delno sofinancira MIZŠ.

Učenci se na šolo v naravi prijavijo prostovoljno. Učencem, ki se šole v naravi ne udeležijo, pripravimo podobne dejavnosti na šoli ali v domačem kraju.

 

 

RAZPOREDITEV

Za učence 4. razreda (termin še ni potrjen)

Pension Kovač, Osilnica

● 13. 6.–17. 6. 2022

 

Za učence 5. razreda (termin še ni potrjen)

Dom ZPM Ljubljana, Pacug

● 20. 6.–24. 6. 2022

 

Za učence 6. razreda

CŠOD Bohinj,Gorenje

● 17. 1.–21. 1. 2022

 

Šport za zdravje (za učence 7. razreda):

pohod na Rašico

smučanje – petek ali sobota, januar 2022

plavanje, reševanje iz vode in skoki v vodo, marec 2022

 

Šport za sprostitev (za učence 8. razreda):

pohod na Rašico

smučanje – petek ali sobota, januar 2022

adrenalinski park, maj 2022

bowling, junij 2022

 

Za učence 9. razreda

CŠOD Soča, Kavka

6. 12.–10. 12. 2021

 

MEDIATORSKI TABOR IN TABOR USTVARJALNOSTI

Namenjena sta nadarjenim otrokom, ki želijo raziskovati in ustvarjati, ter vsem, ki jih veseli pomoč vrstnikom pri reševanju težav in sporov med vrstniki.

Organiziran bo od 23. do 25. septembra 2021.

MATEMATIČNI TABOR  “Naj se iskri”

Organiziran bo v domu Staneta Kosca na Rašici od 28. do 29. 1. 2022.

LITERARNI TABOR 

Organiziran bo v domu Staneta Kosca na Rašici od 15. do 16. 10. 2021.

PLANINSKI TABOR 

Organiziran bo od 15. do 17. 10. 2021.

 

DEBATNI TABOR

Organiziran bo v domu Staneta Kosca na Rašici ali v šoli  od 1. do 3. 10. 2021.

 

MEPI

Potekal bo od 17. do 18. junij 2022.

 

POHOD PO POLHOGRAJSKIH DOLOMITIH

Potekal bo od 3. do 5. junija 2022.

 

KOLESARSKI TEČAJ

Učenci 5. razreda opravljajo kolesarski tečaj. Naučijo se varne vožnje s kolesom po prometnih predpisih. Po opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu dobijo kolesarsko izkaznico.

 

TEČAJ PLAVANJA

Agencija za šport organizira v bazenu Tivoli 10-urni tečaj plavanja za vse učence 1. razreda ter 15-urni tečaj za vse učence 3. razreda. Tečaj je za učence obvezen del VIP-a in je brezplačen.

 

DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU

V podaljšanem bivanju bomo organizirali dodatne dneve dejavnosti: športne in kulturno-naravoslovne dneve. K dejavnostim se učenci prijavijo prostovoljno.

 

TEKMOVANJA

Spodbujali bomo učence, da se udeležijo tekmovanj v znanju iz slovenskega jezika, matematike, logike, fizike, kuhanja, kemije, biologije, tehniške vzgoje, zgodovine, Vesele šole, tujega jezika, računalništva, robotike, šaha itd.

Koledar tekmovanj je objavljen na spletni strani MIZŠ.

 

 

RAZISKOVALNE NALOGE

Učenci pod vodstvom mentorjev izdelajo raziskovalne in projektne naloge z različnih področij.

 

PREVENTIVNI PROGRAMI ŠOLE

VRSTNIŠKO MEDIACIJO vodijo usposobljeni učenci mediatorji. Šolska pedagoginja jih usposablja za mediacijo in jih spremlja pri reševanju medsebojnih sporov.

 

ODRAŠČANJE IN MI – Zavod MISS za učence 8. razreda v okviru razrednih ur ali tedna dejavnosti.

 

VARNI NA INTERNETU –  Zavod Varni internet za učence 2., 3., 4. in 5. razreda.

 

CAP – PROGRAM ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK – delavnico vodijo usposobljene izvajalke na šoli za učence 4. razredov.

 

NEON DELAVNICE – izvajajo usposobljene izvajalke na šoli za učence 2., 5., 7. in 8. razreda. 

 

DELAVNICE PRIJATELJSTVO IN NENASILJE – Društvo Sprememba.si, za učence 1. in 2. razreda.

 

DELAVNICE SR(E)ČNI OTROCI – Društvo Sprememba.si za učence 6. razreda.

 

SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ – RK, delavnica prve pomoči za učence 5. razreda.

 

MLADINSKE DELAVNICE – Društvo za preventivno delo Ljubljana, za učence 9. razreda.

 

PROJEKTI NA NAŠI ŠOLI, KI JIH FINANČNO PODPIRA MOL:

Okrasitev Kongresnega trga

Ljubljana, zeleno mesto

Zmajev karneval

Prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin

Zmanjševanje nasilja

Medkulturno, mednarodno, medšolsko sodelovanje, sodelovanje šol z lokalno skupnostjo – Eurocamp

 

 

DRUGI PROJEKTI:

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade

Mreža mednarodnega programa Ekošola

Mednarodna raziskava bralne pismenosti (IEA PIRLS 2021), ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut.

 

Interesne dejavnosti

Organizirane so pred ali po pouku. Učenci se k posamezni dejavnosti prijavijo pri razredniku ali učitelju, ki vodi dejavnost. Seznam dejavnosti in prijavnico bodo učenci prejeli prvi teden v septembru. 

Učenčeva obveza je, da do konca pouka redno obiskuje dejavnost, za katero se je odločil.

Odjava od organizirane šolske dejavnosti s prevozom

V primeru, da se je učenec prijavil na organizirano šolsko dejavnost s prevozom pa se je nato ne bo udeležil zaradi opravičljivih razlogov, starši to odsotnost pisno sporočijo razredniku en delovni dan prej, najkasneje do 8. ure, sicer poravnajo stroške prevoza.