Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

Nadstandardna ponudba šole

Za učence 4. razreda (termin še ni potrjen)

Pension Kovač, Osilnica

 • 12. 6.–16. 6. 2023

 

Za učence 5. razreda (termin še ni potrjen)

Dom ZPM Ljubljana, Pacug

 • 19. 6.–23. 6. 2023

 

Za učence 6. razreda (termina in lokaije še ni) 

 •  

 

Za učence 7. razreda 

CŠOD Burja, Breženka

 • 6. 3.–10. 3. 2023

 

Za učence 8. razreda 

CŠOD Trilobit (8.a,e) 

 • 12. 6.–16. 6. 2023

CŠOD Bohinj (8.b,c,d) 

 • 19. 6.–23. 6. 2023

 

Šport za zdravje (za učence 7. razreda) 

Dejavnosti potekajo tudi izven šole.

 

Šport za sprostitev (za učence 8. razreda) 

Dejavnosti potekajo tudi izven šole.

 

 

Predvidene nadstandardne dejavnosti šole:

1. mediatorski tabor in tabor ustvarjalnosti

2. literarni tabor  

3. planinski tabor  

4. debatni tabor

mepi

pohod po polhograjskih dolomitih

Matematični tabor

 

Kolesarski tečaj

Učenci 5. razreda opravljajo kolesarski tečaj. Naučijo se varne vožnje s kolesom po prometnih predpisih. Po opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu dobijo kolesarsko izkaznico.

 

Tečaj plavanja

V šolskem letu 2022/2023​ bo Javni Zavod ŠPORT LJUBLJANA izvajal za vse ljubljanske osnovne šole program Naučimo se plavati Mestne občine Ljubljana:

Program učenja plavanja za učence 1. in 3. razredov .

Program bo Javni zavod Šport Ljubljana izvajal v bazenih kopališča Tivoli. Tečaj je za učence obvezen del VIP-a in je brezplačen.

 

Dejavnosti v podaljšanem bivanju

V podaljšanem bivanju bomo organizirali dodatne dneve dejavnosti: športne in kulturno-naravoslovne dneve. K dejavnostim se učenci prijavijo prostovoljno.

 

Tekmovanja

Spodbujali bomo učence, da se udeležijo tekmovanj v znanju iz slovenskega jezika, matematike, logike, fizike, kuhanja, kemije, biologije, tehniške vzgoje, zgodovine, Vesele šole, tujega jezika, računalništva, robotike, šaha itd.

Koledar tekmovanj je objavljen na spletni strani MIZŠ.

 

Raziskovalne naloge

Učenci pod vodstvom mentorjev izdelajo raziskovalne in projektne naloge z različnih področij.

 

Preventivni programi šole

Vrstniško mediacijo vodijo usposobljeni učenci mediatorji. šolska pedagoginja jih usposablja za mediacijo in jih spremlja pri reševanju medsebojnih sporov.

 

Odraščanje in mi – zavod MISS za učence 8. razreda v okviru razrednih ur ali tedna dejavnosti.

Varni na internetu –  zavod Varni internet za učence 2., 3., 4. in 5. razreda.

CAP – program za preventivo zlorabe otrok – delavnico vodijo usposobljene izvajalke na šoli za učence 4. razredov.

NEON delavnice – izvajajo usposobljene izvajalke na šoli za učence 2., 5., 7. in 8. razreda. 

delavnice prijateljstvo in nenasilje – društvo sprememba.si, za učence 1. in 2. razreda.

delavnice Sr(e)čni otroci – društvo sprememba.si za učence 6. razreda.

Samo eno življenje imaš – RK, delavnica prve pomoči za učence 5. razreda.

Mladinske delavnice – Društvo za preventivno delo Ljubljana, za učence 9. razreda.

 

Projekti na naši šoli, ki jih finančno podpira MOL:

 • Okrasitev Kongresnega trga
 • Ljubljana, zeleno mesto
 • Zmajev karneval 
 • Prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin
 • Zmanjševanje nasilja
 • Medkulturno, mednarodno, medšolsko sodelovanje, sodelovanje šol z lokalno skupnostjo – Eurocamp

 

Drugi projektI:

 • MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
 • Mreža mednarodnega programa Ekošola
 • MOBAK
 • Erasmus+
 • SLOFIT
 • Digitalizacija šole

 

Interesne dejavnosti

Organizirane so pred ali po pouku. Učenci se k posamezni dejavnosti prijavijo pri razredniku ali učitelju, ki vodi dejavnost. Seznam dejavnosti in prijavnico bodo učenci prejeli prvi teden septembra. Lahko se prijavijo tudi elektronsko.

Učenčeva obveza je, da do konca pouka redno obiskuje dejavnost, za katero se je odločil.

Odjava od organizirane šolske dejavnosti s prevozom

V primeru, da se je učenec prijavil na organizirano šolsko dejavnost s prevozom pa se je nato ne bo udeležil zaradi opravičljivih razlogov, starši to odsotnost pisno sporočijo razredniku en delovni dan prej, najkasneje do 8. ure, sicer poravnajo stroške prevoza.