Uradni list RS, št. 38/2008
z dne 18. 4. 2008

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja

 

V. ŠOLSKI OKOLIŠ

6. člen

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje ulice in hišne številke:

– BRNČIČEVA ULICA 3, 5, 7, 7/c,d,e, 9, 9/a, 11, 11/b, 13, 19, 19/d,e, neparne od 21 do 31, 45,

– CESTA 24. JUNIJA 1/a,b, 2, 3, od 5 do 18, 20, 21, 21/a, 22, 23, parne od 24 do 52, 52/a,b,c, parne od 58 do 72, 72/a,b, parne od 74 do 80, 84,

– CESTA CENETA ŠTUPARJA 2, 2/a, 3, 4, 4/a, 13, 14, 15, od 18 do 28, 28/a, 29, parne od 30 do 48, 53, 55, 63, 67, 92, 94, 95, parne od 96 do 106, 107, 107/a,b, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 114/a,b, 116, 118, 124, 126, 128, 128/a, 130, 130/a,b,c, parne od 132 do 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161,

– CESTA NA BROD 2, 3, 5, 6, 7, parne od 8 do 34, parne od 38 do 48, 48/a, 52/a, parne od 50 do 60,

– CESTA V PEČALE 1, 2, 4, od 6 do 15, 17, od 19 do 24, 26, 27, parne od 28 do 50, 51, 52, 54,

– CESTA V PODBORŠT od 1 do 11, 12, 13, 14, 14/a, 15, 16, 17, parne od 18 do 28,

– ČRNUŠKA CESTA 1, 1/a, 2, 2/a,b, od 3 do 10, 10/a, 12, 14, 16,

– DUNAJSKA CESTA 301, 305, 309, 311, 315, neparne od 319 do 321, neparne od 325 do 331, 335, 337, 338, od 341 do 348, 344/a, od 350 do 352, od 354 do 362, 361/a, 364, od 367 do 372, od 374 do 376, od 378 do 384, od 386 do 401, 404, 405, 406, od 409 do 422, 422/a,b,c, 424, 424/a, b, c, 425, 426, od 428 do 440, od 442 do 446, 448, 449, 450, 452, 454, 457, 460, 461,

– GAMELJSKA CESTA 1, 2, 3, 5, 7, 9,

– GAČA 1, 1/a, od 2 do 8, neparne od 9 do 21,

– HLEBČEVA ULICA 1, 2, 3, neparne od 4 do 12,

– IZLETNIŠKA ULICA od 1 do 11, 6/a, 13,

– J ANOVA ULICA 1, 4, 6, 7,

– JAZBEČEVA POT 3, 7, 9, 13, 14, 19, 21,

– JEŽA od 1 do 22, 24, 25, 25/a, 26, 28, 28/a, 31, 33, od 35 do 43, 45, od 47 do 50, 52, 53, 54, 54/a, od 55 do 63, od 65 do 76, 76/b, od 77 do 93, 93/a, 95, 97, 99, 100,

– KATREŽEVA POT od 1 do 20, 20/a, 21, 23, 24, 24/a, od 25 do 28, 30, 31, parne od 32 do 40,

– LEMEŽEVA ULICA od 1 do 4, 4/a, od 5 do 11, 13, 15, 16,

– LOŽARJEVA ULICA 5, 7, 8, 9, od 13 do 20,

– MAGAJNOVA ULICA od 1 do 5, 5/a, od 6 do 17, parne od 18 do 26,

– MLINSKA POT 1, od 3 do 8, od 10 do 12, 14, od 16 do 29, 32,

– NA BREŽINI 1, 1/a, 2, 2/b, od 3 do 15, parne od 16 do 22, od 23 do 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38,

– NADGORIŠKA CESTA 1, od 7 do 11, 18, od 20 do 23, od 25 do 27, 31, 31/a, od 32 do 34, od 36 do 39, 39/a, neparne od 41 do 47, 48, 49, 49/a, neparne od 53 do 61, 64, 65, 67, 67/a, od 68 do 71, 75, 77, 80, 82, 84,

– OKROGARJEVA ULICA od 1 do 7, 9,

– PASTERKOVA POT od 1 do 9,

– PETKOVA ULICA od 1 do 70,

– PETRIČEVA ULICA od 1 do 5, 5/a, od 6 do 12, 14,

– PEČARJEVA ULICA od 1 do 7, 7/a, od 8 do 13, parne od 14 do 20,

– PIONIRSKA POT parne od 2 do 10, 21,

– PLANINSKA CESTA 1, od 4 do 20, 22, 24, 25, 26, neparne od 27 do 35,

– POD GRIČEM 1, 5, od 9 do 14, 24, 26, 30,

– POLANŠKOVA ULICA od 1 do 37, parne od 38 do 46,

– POT DRAGA JAKOPIČA od 1 do 18, 18/a, od 19 do 27, parne od 28 do 36, 36/a,

– POT K SEJMIŠČU od 1 do 5, 7, 7/a, 9, 9/a,b,c, 10, 111, 13, 15, 15/a, neparne od 17 do 23, 26, 27, 30, 32,

– POT V GORIČICO 7, 8, od 10 do 17,

– POT V HRASTOVEC od 1 do 8, 8/a, 10, neparne od 11 do 23,

– POT V HRIBEC 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 5/a, od 7 do 16, 18, 18/a, od 20 do 22, od 24 do 28, 30,

– POT V MLAKE 1, od 3 do 7, 9, 11, 13,

– POT V SMREČJE od 1 do 4, 7, 9, 11, 14, 16, 16/a, parne od 18 do 34,

– POT V ČEŽELJ 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16,

– PRIMOŽIČEVA ULICA 1, parne od 2 do 16, od 17 do 35, 35/a, od 36 do 40, parne od 42 do 52, od 53 do 61, 63, 65, 67,

– SELIŠKARJEVA ULICA 1, 2, 2/a, od 3 do 7, 7/a, 9,

– SIMONČIČEVA ULICA 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 8, 9, parne od 10 do 16,

– STARE ČRNUČE 1, 2, 2/a, 3, 3/a, b, 4, 5, 6, od 8 do 14, parne od 16 do 26, 24/a,

– STRNIŠEVA CESTA neparne od 1 do 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, od 24 do 30, neparne od 31 do 35, 36, 37, 43, 45, 47,

– SUHADOLČANOVA ULICA 1,3, 5, 6, 7, od 10 do 30, 32, 33, od 35 do 45, od 47 do 50, 52, 53, od 56 do 65, 67,

– ŠLANDROVA ULICA 2, 4, 6, 10,

– ŠTAJERSKA CESTA 2, 4, 8, parne od 12 do 22, 40, 41, 43, parne od 46 do 50, 59, 60, 62, 63, od 65 do 67, 69, 70, od 72 do 74, 77, 81, 83, 85,

– ŠTEBIJEVA CESTA od 1 do 21, 23, 25,

– TOMINŠKOVA ULICA 1, od 4 do 7, od 10 do 15, 17, parne od 20 do 26, parne od 32 do 56, 37, 39, od 57 do 62, 64, 66, 68, od 72 do 77,

– ULICA KOROŠKEGA BATALJONA od 1 do 7, 9, 11, 13,

– ULICA NADGORIŠKIH BORCEV 1, 3, 4, 5, od 9 do 13, 15, od 17 do 21, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43,

– ULICA V KOKOVŠEK 2, 3, parne od 4 do 16, 16/a, parne od 18 do 24, 25, 26, 29, 29/a, 30, 31, 31/a, 32, 33, 34, neparne od 35 do 43, 43/a, 45, 46, od 48 do 54, od 56 do 60, neparne od 63 do 75, 69/a,

– V VARDE 3, 5, 6, 7, 11, od 13 do 18, 20, 21, 22, od 24 do 30, 32,

– VERDNIKOVA ULICA 1, 3, 3/a, 5, 7, od 9 do 11, od 13 do 19,

– VRANJA POT od 1 do 10,

– ZA PARTIZANSKIM DOMOM od 1 do 14, 16,

– ZASAVSKA CESTA od 1 do 4, 6, 8, 8/a, parne od 10 do 30, 30/a, parne od 34 do 54, 54/a, parne od 56 do 64, od 65 do 68, 70, 71, 81, 87,

– ŽORGOVA ULICA parne od 2 do 12, 17, 18, 18/a, 19, parne od 20 do 30, parne od 34 do 44, 53, 57, 62, 63, parne od 64 do 68, od 69 do 74, od 76 do 89, od 91 do 101.

Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.