Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se staršem in njihovim otrokom brezplačno zagotovi učbenike, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.

Učenci si učbenike izposodijo za eno šolsko leto. Morajo jih oviti in se nanje podpisati. Neposredno na učbenike ne smejo lepiti nalepk, vanje ne smejo pisati. Učbenike morajo vrniti take, kot bi si sami želeli, da jih dobijo.

Če učbenik uničijo ali izgubijo, v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov zanj plačajo odškodnino prek šolske položnice - celotni znesek, eno ali dve tretjini nabavne cene - odvisno od starosti izgubljenega/uničega učbenika.


Upravljalka učbeniškega sklada
Mateja Miljković

 

SEZNAMI GRADIV 2023/24  

Seznam 1. razred

Seznam 2. razred

Seznam 3. razred

Seznam 4. razred          

Seznam 5. razred pri učiteljici Biserka Škarja Celec

Seznam 5. razred pri ostalih učiteljih       

Seznam 6. razred

Seznam 7. razred

Seznam 8. razred 

Seznam 9. razred

 

Naročilnic za učbeniški sklad NI.

1. septembra bodo pripravljeni kompleti učbenikov za vse učence.