Šolska svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 

Šolska svetovalna služba svetuje učencem, staršem in učiteljem. Skrbi za pomoč učencem pri reševanju težav, ki lahko izvirajo iz učenčevega doma, šole ali nastanejo zaradi drugega vzroka (npr. daljše odsotnosti zaradi bolezni). 

Stiki s svetovalnimi delavci:

V stavbi na Črnuški 9

Svetovalna služba: psiholog ali  pedagoginja – vsak dan od 7.30 do 15.00

V stavbi na Dunajski 390 

Pedagoginja: po urniku

Socialna delavka: vsak dan od 9.00 do 13.00. 

 

Sporočilo za starše

 

Za druge oblike sodelovanja boste starši vnaprej obveščeni, v skladu s predpisi šolske zakonodaje, razen v primeru, ko moramo zavarovati otroka pred določenimi vrstami nasilja v družini.

Želimo vas opozoriti na določila Zakona o preprečevanju nasilja v družini (1. 2. 2008; http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200816), ki jasno sporoča, da je nasilje nad otrokom (fizično, psihično, spolno nasilje in zanemarjanje otroka) kaznivo dejanje in da je dolžnost vseh odraslih zaščititi otroka, ki doživlja nasilje. Zakon določa, kako mora šola ukrepati. Sume nasilja nad otroki v družini je dolžna takoj javiti policiji in Centru za socialno delo brez vnaprejšnjega obveščanja staršev. 

Zaželeno je, da starši poiščete pomoč zase in konkretne nasvete, kako primerno in učinkovito vzgojno pristopiti k reševanju težav. V dobro sodelovanja in zmanjšanja neprijetnih izkušenj vas prosimo, da se ob težavah v družini oziroma ob vzgojni nemoči pri vodenju otroka povežete z razrednikom, svetovalno službo in/ali Centrom za socialno delo. 

Najbližjo pomoč za te ali druge vrste težav lahko poiščete tudi v Svetovalnem centru za starše, mladostnike in otroke ali v Svetovalnici za starše ter Društvu za nenasilno komunikacijo.

Telefona za starše

Svetovalnica Jarše – 01/54 14 323 – Svetovalnica@md-jarse.net;

MISSS – Svetovanje ob vzgojnih in učnih težavah – 01/51 01 675. 

Šola za starše

Vsi programi so objavljeni na spletni strani:

http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/

Predavanja so brezplačna.