Cene prehrane

Obvestilo o cenah šolske prehrane

Cene od 1.9.2023 dalje:

- Dopoldanska malica: 1,10€ (določeno na ravni države, 23.7.2023)

- Kosilo malo: 3,00€

- Kosilo veliko: 3,30€

- Kosilo dietno malo: 3,30€

- Kosilo dietno veliko: 3,70€

- Kosilo zunanji: 5,00€

- Popoldanska malica: 1,10€

V letu 2024 bo 50% subvencija cene kosila za učence (5. dohodkovni razred).

V letu 2027 bo subvencija cene kosila za vse učence v višini cene kosila.