Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD
Ustanovljen je bil 21. aprila 1999 z namenom, da zbiramo prispevke staršev in drugih za sofinanciranje nadstandardnega programa socialno ogroženim učencem, za dodatne materialne stroške, za nakup nadstandardnih učil šole in za izvedbo razširjenih programov izobraževanja (sofinanciranje stroškov šole v naravi, vstopnin). Odbor sklada in svet šole odločata o višini prispevka (za šolski sklad) in o porabi zbranih sredstev. Starši, ki potrebujejo pomoč šolskega sklada, naslovijo prošnjo za dodelitev sredstev socialni delavki Mileni Gajski. O dodelitvi pomoči odloča šolska komisija.

Pravilnik

Smernice za dodeljevanje sredstev

Dopis za starše 2023/2024

Del dohodnine (do 0.3%) lahko namenite šolskemu skladu. Obrazec

Vloga za sredstva iz šolskega sklada