Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

Kulturna šola

Prijazna šola.jpg

Ekošola

 

Podaljšano bivanje

Oddelki podaljšanega bivanja so namenjeni učencem od prvega do petega razreda.
Podaljšano bivanje je strokovno vodeno, vsebuje pa naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa in kosilo.
Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti.
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. Te dejavnosti se časovno ujemajo z biološko manjšo aktivnostjo ali sposobnostjo učencev. V tem času se učenci spočijejo in si naberejo novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi.
Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča  ukvarjanje z različnimi vsebinami. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki omogočajo razvoj otrokovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem.
Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole.
Pri oblikovanju oddelkov podaljšanega bivanja upoštevamo veljavne normative: 28 učencev iz oddelka istega razreda, v nasprotnem primeru je potrebno učence dveh razredov združevati v skupine z največ 24 učenci.
Vsak oddelek samostojno vodi učitelj.
Podaljšano bivanje poteka vse dni pouka v šolskem letu. Praviloma se izvaja od konca zadnje učne ure posameznega oddelka razreda in traja do 16.35 (peti razredi: do 15:00).
Učitelj podaljšanega bivanja bo dovolil vašemu otroku predčasen odhod domov le v primeru, če ga boste o tem predhodno pisno obvestili.
V izrednem primeru, ko po otroka ne morete priti do 16.35. ure, prosimo, da to sporočite na telefonsko številko: .
Predmetnik podaljšanega bivanja
 
SD – sprostitvene dejavnosti
KOS – kosilo
SU – samostojno učenje
Praviloma naj v tem času ne bi bilo izhodov učencev.
UPČ – ustvarjalno preživljanje časa