Šolski pevski zbori

Na šoli delujejo:

  • otroški pevski zbor 1. in 2. razredov
  • otroški pevski zbor 3. - 5. razredov
  • mladinski pevski zbor

Kdor poje, zlo ne misli je star slovenski pregovor, ki nazorno pojasni zakaj imamo v Sloveniji vse več zborov. Takšno dejavnost gojimo tudi pri nas v vseh razredih osnovne šole.  S prepevanjem si krepimo narodno in kulturno zavest, hkrati pa se še dobro zabavamo.  Glasba je umetnost, ki  nežno boža in razvaja naša ušesa, če pa so v to vključeni naši otroci, pa imamo starši še prav posebno zadovoljstvo. Zbor je interesna dejavnost  pri kateri gojimo dober odnos do glasbe, kulture in petja predvsem pa v njem sodelujejo učenci in učenke, ki zlo ne mislijo.

Zborovodja: Mitja Vaupotič, prof. glas. vzgoje