• Vizija naše šole

  Vizija naše šole

  Svet znanja, enakih možnosti in svobodnega mišljenja.

 • Poslanstvo naše šole

  Poslanstvo naše šole

  Na naši šoli učencem razvijamo:

  potrebo po vseživljenjskem učenju,

  veselje in odgovornost do dela,

  spodbujamo svobodno mišljenje in ustvarjalnost,

  pomagamo drug drugemu in

  oblikujemo varno in zdravo okolje.

 • Vrednote naše šole

  Vrednote naše šole

  Varnost.
  Znanje.
  Spoštovanje.
  Odgovornost, delavnost, strokovnost.
  Upoštevanje različnosti, strpnost.
  Skrb za okolje.

Vizija naše šole

Svet znanja, enakih možnosti in svobodnega mišljenja.

Poslanstvo naše šole

Na naši šoli učencem razvijamo potrebo po vseživljenjskem učenju, veselje in odgovornost do dela, spodbujamo svobodno mišljenje in ustvarjalnost, pomagamo drug drugemu in oblikujemo varno in zdravo okolje.

Vrednote naše šole, ki jim sledimo, da je pri nas tako, kot si želimo

 1. Varnost.
 2. Znanje.
 3. Spoštovanje.
 4. Odgovornost, delavnost, strokovnost.
 5. Upoštevanje različnosti, strpnost.
 6. Skrb za okolje.

 Cilji delovanja naše šole

 1. Razviti potrebo po stalnem lastnem razvoju in učenju v sedanjosti in v prihodnosti.
 2. Razviti sposobnost pisanja, branja, govora, poslušanja.
 3. Naučiti najti in uporabiti informacije.
 4. Razviti ponos za delo in občutek samospoštovanja.
 5. Naučiti spoštovanje do drugače mislečih, drugačnih po oblačenju, obnašanju.
 6. Naučiti spoštovati in sprejemati tiste, s katerimi živimo in delamo.
 7. Dati odlično splošno izobrazbo.