Obrazci

Statusi

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti umetnika ali športnika

  • priloga 1 (vloga za status športnika)
  • priloga 2 (vloga za status perspektivnega športnika)
  • priloga 3 (vloga za status vrhunskega športnika)
  • priloga 4 (vloga za status umetnika)

Interesne dejavnosti

Obrazec za prijavo na interesno dejavnost

 

Vloga za sredstva iz šolskega sklada