Logo_OSMP_200.png

OŠ n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9
SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: 01/5896-312
em: osmakspecar@guest.arnes.si

 

kul_sola.jpg

Logo_PZ_prijazna_sola-vrtec_2015-16.jpg

Ekosola_logotip.jpg

 

Šolski pravilniki

Protokol pri obravnavi prošenj za status športnika in umetnika.

  1. Prošnjo za status prejme razrednik ali tajništvo.

  2. Tajnica šole takoj izroči prejeto prošnjo razredniku.

  3. Razrednik se seznani z vsebino prošnje in prošnjo odda komisiji za obravnavo, poda mnenje.

  4. Komisija seznani učiteljski zbor na prvem jutranjem sestanku v oktobru in isti dan izroči v tajništvo seznam predlaganih učencev za status.

  5. Ravnateljica odloči o podelitvi statusa.

  6. Tajnica šole na osnovi odločitve izpolni odločbe in dogovore o prilagajanju šolskih obveznosti v dveh izvodih in te pošlje staršem.

  7. Razredniki poberejo od učencev po en izvod podpisane odločbe in dogovora in vse hranijo do konca šolanja otroka pri nas. V primeru, da se zamenja razrednik, novi razrednik prevzame dokumentacijo.

Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica