Nagrade in priznanja

NAGRADE

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnateljica v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.

1. Zlati Maks – priznanja in/ali nagradni izlet

Kriteriji za nagrajevanje najboljših učencev

 • Vsestransko pozitivna oseba.
 • Prizadevnost na vseh področjih, trud, odnos do dela, sošolcev in učiteljev.
 • Vzorno vedenje, pozitivna vloga pri razvijanju odnosov.
 • Učna pomoč sošolcem.
 • Posebno aktivno delovanje na posameznih področjih (ID, nastopi, delo za dobrobit vseh nas …).
 • Izreden dosežek na kulturnem, športnem ali intelektualnem področju.
 • Uspešen zaključek vseh bralnih značk.
 • Uspeh na natečajih z višjimi kriteriji.
 • Priprava raziskovalne naloge.
 • Zlato, srebrno priznanje na državni ravni, upoštevamo tudi bronasta priznanja.
 • Izjemna dodatna angažiranost pri pouku in podaljšanem bivanju.
 • Vestno opravljanje rediteljskih dolžnosti oz. samoiniciativna skrb za red v razredu, garderobi, jedilnici, hodnikih itd.

Učence in starše na začetku šolskega leta (razredna ura oz. roditeljski sestanek) seznanimo s kriteriji in nagrado.

Učitelji med šolskim letom zapisujejo otrokove posebne dosežke in drugo.

2. Najboljši sošolec/-ka

Kriteriji za izbiro najboljšega sošolca v oddelku

1. Pomaga sošolcem z dobrim namenom.

2. Je spoštljiv in ljubezniv do sošolcev.

3. Je spoštljiv in ljubezniv do zaposlenih na šoli.

4. Je vzor sošolcem.

5. S svojim delom in prizadevanjem koristi skupnosti oddelka in šoli.

6. Redno hodi k pouku in se trudi za učni uspeh.

 

Potek izbire zlatega Maksa in najboljšega sošolca/-ke

Izbrana sta dva učenca iz oddelka na osnovi teh kriterijev.

Izbirajo razrednik in učenci posameznega oddelka do 10. 6. v šolskem letu. 

Izbrana učenca od 1. do 4. razreda sta nagrajena s knjigo, od 5. do 9. razreda pa z nagradnim izletom.

Priznanja

Najboljši športnik/-ica

Kriteriji, ki so objavljeni v internem pravilniku o točkovanju dosežkov učencev OŠ n. h. Maksa Pečarja na športnem področju (glej prilogo).

Priznanje na razrednem nivoju od 1. do 9. razreda

 1. Zlati Maks
 2. Najboljši sošolec
 3. Pohvala za prizadevnost
 4. Pohvala za srčnost

Priznanja na šolskem nivoju

 1. Zlata ptica
 2. Najboljši športnik
 3. Najboljši kulturnik

Ta priznanja se ne podeljujejo nujno vsako leto. Lahko jih je več.

Kriteriji za priznanje zlata ptica

 1. Osebna karizma
 2. Pozitiven odnos do drugih (odraslih in sošolcev)
 3. Odličnost srca
 4. Spoštljivost do učiteljev
 5. Pripravljenost za sodelovanje
 6. Predstavlja šolo (na kulturnem, športnem … področju)
 7. Iniciativnost in izvirnost na določenem področju
 8. Pripravljenost, zanesljivost, odgovornost

Kdorkoli predlaga razredniku, razrednik predlaga učiteljskemu zboru, ki odloča.