NAVODILA ZA PRENOS PRIJAV - VPIS V SREDNJO ŠOLO

VSE INFORMACIJE GLEDE VPISA V SREDNJO ŠOLO NA SPLETNI STRANI:

MIV – MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

SPOŠTOVANI STARŠI DEVETOŠOLCEV IN UČENCI 9. RAZREDOV!

Učenci so v šolski svetovalni službi oddali prijavnice za vpis v srednjo šolo, ki jih je osnovna šola že posredovala na naslove izbranih srednjih šol.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo na spletni strani v ponedeljek,  8. aprila 2024, predvidoma po 15. uri, objavilo stanje prijavljenih kandidatov na regijo, šolo in program natančno.

Učenci lahko do 23. aprila 2024, do 15. ure svojo prijavnico elektronsko prenesejo na drugo šolo ali v drug izobraževalni program. To lahko storijo tudi večkrat.

V skladu z rokovnikom bo 24. maja 2024 objavljen seznam šol, ki bodo vpis v šolsko leto 2024/2025 omejile.

Kandidati se bodo dejansko vpisovali v srednjo šolo po zaključku 9. razreda.

Prvi krog izbirnega postopka bo potekal med 17. in 21. junijem 2024.

Kandidati, ki ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog oddali do 26. junija 2024, do 15. ure.

Vse podrobnosti so pojasnjene v razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

AKTUALNE INFORMACIJE O STANJU PRIJAV NA SREDNJI ŠOLI

V ponedeljek, 8. 4. 2024 predvidoma po 15. uri, bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na svoji spletni strani objavilo številčno stanje prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2024 / 25.

Do torka, 23. 4. 2024 do 15. ure boste starši in učenci lahko elektronsko prenašali prijave na druge srednje šole.

Spremembe številčnega stanja prijav na srednjih šolah bodo dnevno objavljene na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Aktualne in natančnejše informacije pa lahko spremljate tudi na spletnih straneh srednjih šol ali pa tako, da kontaktirate svetovalne delavce srednjih šol.

Srednje šole imajo pri vmesnih objavah trenutnih točk in razvrstitvi učencev, informacije le o ocenah 7. in 8. razreda, na podlagi katerih učence razvrščajo po zaporedju in objavljajo trenutne spodnje meje vpisa.

Pri vpisu v srednjo šolo pa se v primeru omejitve vpisa štejejo zaključne ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda ter dosežek na NPZ (MAT, SLJ) v primeru enakega števila točk kandidatov na spodnji meji vpisa.

Bodite pozorni tudi na to, da se stanje vpisanih zaradi prenašanja prijav dnevno spreminja in da je veliko prenosov prijav (in s tem sprememb stanja prijav) tudi v zadnjih dneh še možnega prenosa prijav. 

Za posvetovanje glede vpisa vašega otroka na izbrano srednjo šolo ter pridobitev bolj natančne informacije o trenutnem mestu vašega otroka na srednji šoli (to velja predvsem za učence, ki so s številom točk ocen 7. in 8. razreda pod spodnjo mejo točk, ki naj bi omogočile vpis ali pa jim je uspeh v 9. razredu glede na prejšnji dve leti padel) svetujemo staršem, da kontaktirate šolsko svetovalno službo na srednji šoli ( Na katerem mestu vpisanih se trenutno nahaja vaš otrok?, Kaj vam svetujejo glede morebitnega prenosa prijave?, Vprašanja o srednji šoli, …)

Kontaktni naslovi svetovalnih delavcev na SŠ:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2024-2025/Seznam-elektronskih-naslovov-svetovalnih-delavcev-vseh-srednjih-sol.xls

NAVODILA ZA PRENOS PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Postopek prenosa prijav za vpis v srednjo šolo bo tudi letos potekal elektronsko.

Prijave elektronsko prenašate starši in učenci preko srednje šole, kjer ste oddali prijavo za vpis v srednjo šolo (in ne osnovna šola).

Prijavo prenesete tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skeniran oz. fotografiran »obrazec / izjava za prenos prijavnice«, podpisan s strani kandidata in starša (obrazec je objavljen tudi na spletni strani MIV), v katerem pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec srednje šole odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Če se bo vaš otrok odločil za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedete najkasneje do 23. 4. 2024 - elektronsko pošto, v kateri boste priložili                izpolnjen »obrazec / izjavo za prenos prijavnice«, pa morate poslati na elektronski      naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 15. ure.

OBRAZEC / IZJAVA ZA PRENOS PRIJAVNICE:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2024-2025/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.doc

SEZNAM ELEKTRONSKIH NASLOVOV SVETOVALNIH DELAVCEV VSEH SREDNJIH ŠOL:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2024-2025/Seznam-elektronskih-naslovov-svetovalnih-delavcev-vseh-srednjih-sol.xls

Učencem in staršem predlagamo, da spremljate informacije, ki jih bodo v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka vse srednje šole sproti objavljale na svojih spletnih straneh.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka je na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje kontaktna oseba Mateja Gornik Mrvar, tel: 01 / 400 53 11, e-pošta: mateja.gornik-mrvar@gov.si.

V primeru vprašanj pa se lahko obrnete tudi na kontakta v šolsko svetovalno službo:

Urška Flerin, šol. psih., e-pošta: urska.flerin@osmp.si

Peter Srebrnič, soc. del., e-pošta: peter.srebrnic@osmp.si

Lepo vas pozdravljamo!

Za šolsko svetovalno službo:

Urška Flerin, šol. psih.

 

Deli ta članek

Prejšnji članek

March 28, 2024 • 6:46PM

Naslednji članek

April 1, 2024 • 8:47PM

Teme člankov

Iz naših člankov