Obvestilo o začetku pouka v šolskem letu 2023/2024

Urniki bodo objavljen na spletni strani šole.

 

Dunajska cesta 390

URNIK ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Začetek pouka bo v petek, 1. 9. 2023.

1.  Sprejem prvošolcev bo na šolskem igrišču ob 10.00 (v primeru dežja v telovadnici).

Prvošolci bodo v šoli do 11.30.

2. Učenci 2. in 3. razreda se zberejo na šolskem igrišču na Dunajski 390 ob 8.15, po oddelkih.

Pouk za učence 2., 3. b, c in d razreda bo od 8.20 do 12.00.

 Učenci prinesejo v šolo copate in torbico s šolskimi  potrebščinami. Pripomočke za likovno umetnost naj pustijo doma (prinesli jih bodo naknadno v dogovoru z razredničarko).

Prehrana bo organizirana v celoti.

Podaljšano bivanje bo organizirano za vse učence, ki so se prijavili, razen za prvošolce.

Jutranjega varstva prvi šolski dan ne bo.

 

Črnuška cesta 9

Učenci 3.a in 4. razreda se zberejo ob 8.15 pred šolo na Črnuški cesti 9, po oddelkih.

Pouk za učence  3. a in 4. razreda se bo pričel ob 8.20 in nadaljeval po urniku.

Učenci 3.a naj prinesejo v šolo copate in vse šolske potrebščine.

Učenci 4. razreda naj prinesejo zvezke glede na urnik (brez delovnih zvezkov), beležko, peresnico in copate.

Pripomočke za likovno umetnost naj učenci 3. a in 4. razreda pustijo doma (prinesli jih bodo naknadno v dogovoru z razredničarko).

Učenci 5. razreda se zberejo ob 8.15 na površini pred spodnjim vhodom v telovadnico, na Črnuški cesti 9, po oddelkih.

Pouk za učence 5.  razreda se bo pričel ob 8.20 in nadaljeval po urniku.

Učenci 5. razreda naj prinesejo zvezke glede na urnik (brez delovnih zvezkov), beležko, peresnico in copate.

Prehrana bo organizirana v celoti.

Podaljšano bivanje za 3.a, 4. in 5. razred bo organizirano za učence, ki so v mesecu maju oddali prijavo.

 

Učenci od 6. do 9.  razreda se zberejo ob 8.15 na ploščadi pred stavbo na Črnuški cesti 9, po oddelkih.

Pouk za učence od 6. do 9.  razreda se bo pričel ob 8.20 in nadaljeval po urniku.

Vsi razredi imajo 1. uro RU, tudi tisti oddelki, ki imajo sicer 1. uro izbirne predmete.

Učenci od 6. do 9. razreda naj prinesejo v šolo copate in šolske potrebščine glede na urnik.

Prehrana bo organizirana v celoti.

 

Pomočnici ravnateljice: 
mag. Alenka Velkavrh 
Tatjana Ančnik

Ravnateljica:
Zlatka Vlasta Zgonc, prof. zgo. in soc., spec. mang.

 

Deli ta članek

Prejšnji članek

August 17, 2023 • 6:28PM

Naslednji članek

August 21, 2023 • 2:39PM

Teme člankov

Iz naših člankov