Erasmus+

erasmus.png

Erazmus

Erazmus je namenjen predvsem učencem 9. razreda, ki si želijo sodelovanja s sovrstniki iz drugih evropskih držav. Na srečanjih bomo pripravljali razne posnetke, predstavitve, kvize,… na temo »We are what we eat«. Spoznavali bomo partnerske šole in njihove države, sodelovali na video srečanjih ter v praksi uporabljali angleščino.

Mentorica: Katka Božič, prof. angleščine in francoščine

Članki o Erazmus+
Obisk Helsinkov in Tallina v okviru Erasmus+ KA122

Ekipa učiteljev je na Erasmus izmenjavi v Helsinkih in Tallinu.