Vse učence in starše, ki ne boste uspeli prevzeti spričevala na zadnji šolski dan, obveščamo, da Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/12, 56/12 – popr., 20/19, 36/19 in 56/22) v 14. členu določa naslednje:
 Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.”
Prevzem bo možen vsak delovnik v času od 10.00 do 12.00, v tajništvu šole. 
V kolikor spričevala ne prevzamete tudi v avgustovskem roku, ga izročimo učencu na prvi šolski dan v novem šolskem letu.

Deli ta članek

Prejšnji članek

June 24, 2024 • 12:05PM

Naslednji članek

June 26, 2024 • 5:51AM

Teme člankov

Iz naših člankov