Vrstniška mediacija

Vrstniška mediacija 

K vrstniški mediaciji se lahko priključijo učenci od 6. do 9. razreda. Učenci se  na mediacijskem taboru usposobijo za delo vrstniškega mediatorija. Mediatorji so ob dogovorjenih terminih na voljo učencem in jim pomagajo pri reševanju njihovih sporov. Med šolskim letom bomo izvedli več skupnih srečanj, kjer bodo učenci izmenjavali svoje izkušnje, vadili mediacijo in bodo imeli možnost, da razrešijo morebitne dvome, ki se bodo pojavljali, ko si bodo postopoma nabirali izkušnje.Izobraževanje na področju razreševanja konfliktov, pozitivne komunikacije in aktivnega poslušanja, bo učencem koristilo tako na osebni, kot tudi na prihodnji poklicni ravni, ne glede na izbrano pot, saj so dobre socialne veščine temelji za uspeh. 

Članki o mediaciji