"Upanje je kot nočno nebo; nikdar ni tako temno, da ne bi odkrili kake zvezde." - O. Feuillet

 

IMG_5459.JPG

Šola na Črnuški cesti 9

StaraŠola2.jpg

Šola na Dunajski cesti 390

Obvestilo o začetku pouka v šolskem letu 2016/2017

Dunajska cesta 390

URNIK ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Začetek pouka bo v četrtek, 1. 9. 2016.

1. Sprejem prvošolcev bo na šolskem igrišču ob 10.00 (v primeru dežja v telovadnici).

Prvošolci bodo v šoli do 11.30.

2. Učenci 2. in 3. razreda se zberejo pred poukom na šolskem igrišču na Dunajski 390.

Pouk bo od 8.20 do 12.00. 

Učenci drugega in tretjega razreda naj prinesejo v šolo copate in torbico s šolskimi potrebščinami.

Prehrana bo organizirana v celoti.

Podaljšano bivanje bo organizirano za vse učence, ki so se prijavili, razen za prvošolce.

Jutranjega varstva prvi šolski dan ne bo.

 

Črnuška cesta 9

Učenci od 4. do 9. razreda se zberejo ob 8.15 na ploščadi pred stavbo na Črnuški cesti 9.

Pouk za učence 4. in 5. razreda bo od 8.20 do 12.50.

Pouk za učence od 6. do 9. razreda se bo pričel ob 8.20 in bo potekal po urniku.

Urnik bo objavljen 29.8. 2016 na spletni strani in na vratih šole.

Učenci naj prinesejo v šolo copate in šolske potrebščine glede na urnik.

Prehrana bo organizirana v celoti.

Podaljšano bivanje za 4. in 5. razred bo organizirano za učence, ki so v mesecu maju oddali prijavo.

 ČAS POUKA IN ODMOROV

ura

dejavnost

  6.15 – 8.00

jutranje varstvo  (na Dunajski)

  7.30 – 8.15

predura – začetek pouka za 6.– 9. razred

  8.20 – 9.05

1. učna ura – začetek pouka za 4. in 5. razred

  9.05 – 9.25

malica

  9.25 – 10.10

2. učna ura

10.15 – 11.00

3. učna ura

11.00 – 11.15

rekreativni odmor

11.15 – 12.00

4. učna ura

12.05 – 12.50

5. učna ura; kosilo za učence 4. razreda

12.55 – 13.40

6. učna ura

13.40 – 14.00

čas za kosilo

14.00 – 14.45

7. učna ura

URNIK ODDELKOV  PODALJŠANEGA BIVANJA

12.00–14.15

kosilo, sprostitvena dejavnost in ustvarjalno preživljanje časa

14.15–15.00

pedagoški mir/samostojno učenje

15.00–16.10

neusmerjeni prosti čas

16.10–16.30

dežurstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomočnici ravnateljice:                                     Ravnateljica:

mag. Alenka Velkavrh                                          Zlatka Vlasta Zgonc, prof. zgo. in soc., spec. mang.

       Tatjana Ančnik

 

 

Več

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da morajo biti vse terjatve, ki se nanašajo na šolsko leto 2015 - 2016 poravnane najkasneje do 1.9.2016.

Hvala za razumevanje!

Več

Za konec počitnic priporočamo še malo možganske telovadbe, da se ponovno vklopite:

- Lefo (hitro računanje na pamet)
ko se odpre spletna stran, izberite Učno polje in nato ustrezno vajo

 lefo.jpg

- poštevankin kvadrat

- s pisanimi črkami napišite spis (vsaj en velik list) o najlepšem dogodku med počitnicami
- napišite počitniško pesmico ali počitniški rap
- narišite ali naslikajte kakšen počitniški prizor, kjer ste najbolj uživali

Več

Za novo šolsko leto 2016/2017 sta že na voljo koledar in publikacija.

Več


Šolski novinarji so za poletno branje pripravili šolski časopis Vrtiljak. Vrtiljak 2016
Več

Učenci četrtih razredov so zadnji teden pouka preživeli na indijanskem taboru v Osilnici na letni šoli v naravi. Več slik
Več

Kot običajno smo pred podelitvijo spričeval imeli proslavo ob dnevu državnosti in športno akademijo, kjer so učenci prikazali pl…
Več

Učenci petih razredov so uživali v morskih in športnih radostih na LŠN v Pacugu. Ogledali so si tudi Piran. Več slik
Več

Šolski pevski zbori pod vodstvom Mitje Vaupotiča so predstavili celoletno delo in z repertoarjem navdušili občinstvo. Ob tem so …
Več

 
 
cookieassistant.com